Diplom, illustrasjon
  1. Last ned tala i Figur 7. Lærlinger etter studieretning under som ein Excel-tabell.
  2. Bruk tabellen de lasta ned til å rekne ut prosentdelane av kvinnelege og mannlege lærlingar på kvar studieretning. Er det likskapar og forskjellar i vala til kvinner og menn?
  3. Sjå på tabell 1 under for elevar som starta i VG1 i 2023. Snakk med sidemannen om tala. Kjenner de dykk igjen i biletet tala gjev? Var det noko som overraska dykk i kva unge vel når dei startar i vidaregåande skole?
  4. Snakk saman i klassen om tala de no har jobba med. Gjev tala det biletet de forventa?

Figur 7. Lærlinger etter studieretning. 2023