Diplom, illustrasjon
  1. Kor viktig meiner de at lønn er for utdanningsvala til dei unge? Diskuter dette i klassen.
  2. Gå til «Jeg vil sammenligne» på utdanning.no og samanlikn lønna i minst fem utdanningar du og sidemannen synest er interessante. Snakk saman om korleis lønna er for desse utdanningane. Tips: De kan velje nivå før de vel utdanninga. Då får de opp færre yrkesval og berre på valde nivå for vidaregåande skole, fagskole eller universitet og høgskole. De kan også velje interesser som nivå.
  3. Er det nokre av utdanningane de valde som ligg spesielt høgt eller lågt, eller nær medianlønna i Noreg i 2023 (omtrent på 608 000 kroner) ? Ta gjerne også ein kikk på visningsalternativa saman med sidemannen din, og dann dykk eit bilete av korleis lønna varierer med talet på år etter fullført utdanning.
  4. Tenk dykk at de skal ha anten den lågaste lønna eller den høgaste lønna de fann i 2. og 3. Kor stor blir forskjellen totalt dersom de antek at dette er lønna de får kvart år i løpet av 40 år i arbeidslivet? Snakk med sidemannen om dette.