Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon

Gå til siden global Carbon Atlas på globalcarbonatlas.org. Klikk på knappen "Fossil Fuels" i venstremargen. Vi ser på tallene for 2022.

I høyremargen: klikk på «Ranking» og svar på spørsmålene under.

  1. Hvilke ni land hadde høyest utslipp totalt av COfra fossile brensler i 2022? Bruk første kolonne i visningen, med valgene «Territorial» og MtCO2.
  2. Hvordan var de ni landenes rangering når du ser på den andre kolonnen i visningen, som gir deg tallene for utslipp per innbygger? Du kan gjøre dette ved å holde musepekeren på hvert av de ni landene med høyest totale utslipp i den første kolonnen og lese av hvordan landet plasserer seg for utslipp per innbygger i den andre kolonnen.
  3. Gå tilbake til kartet ved å trykke på «Map view» øverst i høyremargen. Klarer du også å finne hvordan Norge er plassert i utslipp totalt?
  4. Finner du noe annet du synes er interessant å bemerke om tallene i punkt 1) og 2)?