Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon

I denne oppgaven skal dere regne ut tall for utslippsmålene i 2030 og 2050. Da er målet å kutte utslippene med henholdsvis minst 55 prosent eller 90-95 prosent sammenlignet med 1990. Dere finner utslippstallet for 1990 i statistikkbanktabell 13931 eller i avsnittet "Offisielle tall for klimagassutslipp" i del 1.

Gitt målene over om prosentvis reduksjon i Norges klimagassutslipp i 2030 og 2050 og det dere vet om utslippene i 1990 i millioner tonn CO2-ekvivalenter:

  1. Hva skal norske samlede klimagassutslipp være i 2030?
  2. Og i 2050?