Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon

Reflekter over dette: 

  • Hva var mest interessant av det dere lærte?
  • Hva var lett? Var noe eventuelt for vanskelig?
  • Hva synes dere at dere har lært når dere ser på læringsmålene igjen nå?

Læringsmålene

Dere har nå lært om: 

  • sentrale begreper om klimagassutslipp og fakta om norske og utvalgte andre lands utslipp
  • norske mål for reduksjon av klimagassutslipp og internasjonale forpliktelser
  • offisiell statistikk for norske klimagassutslipp fra ssb.no og fra miljøstatus.no