Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon

I sin tale i FNs hovedforsamling den 23. september 2021 sa statsminister Erna Solberg dette:

– We are doing our part. Norway's new target is to cut emissions by at least 50 % – and towards 55 % – by 2030 (regjeringen.no).

Dette målet for 2030 er et mål som Norge har satt i avtalen som kommer etter Kyotoavtalen. Denne avtalen heter Parisavtalen. I Parisavtalen settes utslippsmålet fortsatt i forhold til 1990. Altså sier Erna Solberg at målet for Norge er at utslippene av klimagasser i 2030 skal være 50–55 prosent lavere enn i 1990.  Det er også et mål for norsk klimapolitikk at klimagassutslippene skal kuttes med 90–95 prosent i 2050 (regjeringen.no, 2021).

Regjeringen Støre endret målet for 2030 den 3. november 2022, til minst 55 prosent.  Statsminister Jonas Gahr Støre sa dette da det nye målet ble presentert:

– Jeg er glad for å kunne annonsere at Norge forsterker sitt mål til minst 55 prosent. Dette sender et sterkt signal til andre land, og vi håper flere vil forsterke sine mål, sier statsminister Jonas Gahr Støre (regjeringen.no, 2022).

Som regjeringen.no  sier, så er Parisavtalen fra 2015, Kyotoprotokollen fra 1997 og FNs klimakonvensjon fra 1992 rammeverket for de internasjonale klimaforhandlingene. 

Parisavtalen er den første avtalen som er juridisk bindene for alle land.

I Parisavtalen har landene som mål at temperaturen på jorda ikke skal øke med mer enn 2 grader Celsius sammenlignet med førindustriell tid, men helst at man skal klare å begrense økningen til 1,5 grader.

Ved å løse oppgave E kan du finne ut hva Norges utslipp skal være i 2030 og 2050 gitt utslippsmålene.

Pettersen, Stig Arild; Olerud, Kåre; Kallbekken, Steffen; Lahn, Bård. (2023, 10. august, hentet). COP - FNs klimakonferanse. snl.no. https://snl.no/COP-FNs-klimakonferanse

Regjeringen (2021, 5. oktober). Internasjonale klimaforhandlinger. https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/de-internasjonale-klimaforhandlingene/id2741333/

Regjeringen(2021, 22. oktober). Klimaendringer og norsk klimapolitikkhttps://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/

Regjeringen. (2021, 23. september). Norway's statement at the United Nations General Assemblyhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norways-statement-at-the-united-nations-general-assembly/id2872363/

Regjeringen (2022, 3. november). Nytt norsk klimamål på minst 55 prosenthttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-norsk-klimamal-pa-minst-55-prosent/id2944876/

Regjeringen. (2023, august 28). Klimaendringer og norsk klimapolitikk. Hentet fra Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/