Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon
  1. Hvilke andre klimagasser enn CO2 er med i figuren under?
    Figur 2. Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren. 1994-2022. CO₂-ekvivalenter

  2. Hva er CO2-ekvivalenter? Finn forklaringen på Fakta om miljø. Snakk med sidemannen om forklaringen. Var den lett å forstå eller ikke? Begrunn svaret ditt.
  3. Hvilke klimagasser har vi?