Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon

Ifølge miljøstatus.no så var utslippene av klimagasser i verden over dobbelt så høye i 2019 som i 1970. I 1970 var utslippene 24,6 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. I 1990 var verdens samlede utslipp på 33,1 milliarder tonn CO2-ekvivalenter, og i 2019 på 52,4 milliarder tonn CO2-ekvivalenter.

Figur 3. Utslipp av klimagasser i verden. 1970-2019

Figur 4. Utslipp av CO2 fra de landene med størst samlet utslipp per 2021. 1960-2021

Tallene i figur 4 viser utslippene over tid for landene med størst samlet utslipp per 2021, der 27 EU-land er en samlet gruppe. Den viser at disse landene har hatt økning i utslippene sine siden 1960.

På miljøstatus.no sies det dette om utviklingen:

– Fram til 1970 sto Europa og Nord-Amerika for den største veksten i totalutslippene. I de senere årene har landene med de raskest voksende økonomiene, spesielt Kina, stått for mesteparten av økningen. Miljøstatus.no

Landene i figur 4 er land med mange innbyggere. Tallene reflekterer også dette. På miljøstatus.no kommer det fram at tall for utslipp av klimagasser per innbygger varierer mellom land for året 2021, og Norge er da i samme gruppe som Kina og Japan:

  • USA, Canada og Australia: 14–15 tonn CO2 per innbygger
  • Norge, Kina og Japan: 7–8 tonn CO2 per innbygger
  • Ca. 2 tonn i lavere mellominntektsland, som India og Brasil
  • Ca. 1 tonn eller mindre i lavinntektsland som Bangladesh, Nigeria og mange fattige afrikanske land. Miljøstatus.no

Ved å løse oppgave D lærer du mer om Norges og andre lands klimagassutslipp. Hvilke land slipper ut mye samlet, og hvordan er tallene når du tar hensyn til hvor mange innbyggere landene har?

Løs oppgave D.

Friedlingstein et. al. (2020).The Global Carbon Budget 2020, Earth System Science Datahttps://essd.copernicus.org/articles/12/3269/2020/ 

Global Carbon Atlas. (2024,17. januar). Geographical Emissions of Several Countries over Timehttp://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions

Miljødirektoratet. (2024, 17. januar). Globale utslipp av klimagasserhttps://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/globale-utslipp-av-klimagasser/

Miljødirektoratet. (2024, 17. januar). Miljøstatus. Miljøtema. Klimahttps://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. (2020, 21. desember). Trends in Global CO2 and Total Greenhouse Gas Emissions; 2020 Reporthttps://www.pbl.nl/en/publications/trends-in-global-co2-and-total-greenhouse-gas-emissions-2020-report