354843
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng/aar
354843
statistikk
2019-07-03T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
barneverng, Barnevern, kommunalt barnevern, barnevernstiltak, undersøkingssaker, uromeldingar, hjelpetiltak, omsorgstiltak, fosterheimar, besøksheimar, støttekontakt, ettervernsklientar, barnevernsinstitusjonar, beredskapsheimar, omsorgssvikt, barnemishandling, åtferdsvanskar, plasseringar, behandlingstidSosiale forhold og kriminalitet, KOSTRA, Barne- og familievern, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
true

Barnevern

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

57 013

meldingar til barnevernet i 2018

Hovudtal for barnevernsstatistikken
201620172018
1Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noe for lave tall for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg blir fordelingen mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endret, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriteres for hvert barn som telles.
Barn med barnevernstiltak i løpet av året54 62055 69755 623
Hjelpetiltak44 38645 52845 587
Omsorgstiltak10 23410 16910 036
 
Barn med barnevernstiltak per 31.12139 26039 61239 043
Hjelpetiltak30 18030 57930 175
Omsorgstiltak9 0809 0338 868
 
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember15 86515 62615 140
Hjelpetiltak6 7856 5936 272
Omsorgstiltak9 0809 0338 868
 
Meldingar i løpet av året58 25458 58057 013
 
Undersøkingar starta i løpet av året47 86548 73247 279
Undersøkingar avslutta i løpet av året46 62648 23548 194
 
Tilsette i alt5 787,36 004,66 153,4

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Meldingar til barnevernet etter konklusjon, alder og kjønn

Meldingar til barnevernet etter konklusjon, alder og kjønn
Meldingar i altHenlagtTil undersøking
År
201658 25410 34047 914
201758 5809 80548 775
 
201857 0139 69147 322
Alder
0-2 år6 5379225 615
3-5 år9 1111 2917 820
6-12 år23 3853 59519 790
13-17 år16 6943 41913 275
18-22 år1 286464822
Uoppgitt alder000
Kjønn
Gutar30 4955 41625 079
Jenter26 5184 27522 243
Uoppgitt kjønn000

Tabell 2 
Undersøkingar avslutta etter konklusjon, alder og kjønn

Undersøkingar avslutta etter konklusjon, alder og kjønn
Undersøkingar konkludert i altBarnevernstenesta gjer vedtak om tiltakBegjæring om tiltak for fylkesnemndaUndersøkinga lagt bort etter barnevernstenesta si vurderingUndersøkinga lagt bort etter parten sitt ønskeUndersøkinga lagt bort på grunn av flyttingUoppgitt
År
201646 62619 05748021 2533 8082 0280
201748 23519 33344922 4754 0191 9590
 
201848 19418 74942123 1734 1111 7400
Alder
0-2 år5 2301 862802 6003873010
3-5 år7 7392 912663 8025973620
6-12 år20 2488 3141559 3901 7196700
13-17 år13 6505 2861136 6081 2663770
18-22 år1 3263757772142300
Uoppgitt alder1001000
Kjønn
Gutar25 60310 17620212 1532 1738990
Jenter22 5918 57321911 0201 9388410
Uoppgitt kjønn0000000

Tabell 3 
Undersøkingar starta etter alder og kjønn

Undersøkingar starta etter alder og kjønn
Undersøkingar starta i løpet av året
År
201647 865
201748 732
 
201847 279
Alder
0-2 år5 610
3-5 år7 811
6-12 år19 772
13-17 år13 268
18-22 år818
Uoppgitt alder0
Kjønn
Gutar25 049
Jenter22 230
Uoppgitt kjønn0

Tabell 4 
Barn og unge med barnevernstiltak etter hjelpe- og omsorgstiltak, alder og kjønn

Barn og unge med barnevernstiltak etter hjelpe- og omsorgstiltak, alder og kjønn
Barn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak per 31.12
2018Kjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønnKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønn
 
 Tiltak i alt
Alder i alt55 62330 69624 927039 04321 68917 3540
0-22 år55 36830 55024 818039 03221 68317 3490
0-17 år47 89926 32121 578033 97018 80315 1670
0-2 år3 0661 6241 44202 1701 1691 0010
3-5 år6 3553 4502 90504 3272 3511 9760
6-12 år21 68412 0969 588015 1818 5246 6570
13-17 år16 7949 1517 643012 2926 7595 5330
18-22 år7 4694 2293 24005 0622 8802 1820
Omsorgstiltak
Alder i alt10 0365 3024 73408 8684 7074 1610
0-22 år10 0365 3024 73408 8684 7074 1610
0-17 år9 2364 8934 34308 8684 7074 1610
0-2 år36219816403471891580
3-5 år91847943908714584130
6-12 år3 9862 1181 86803 8352 0351 8000
13-17 år3 9702 0981 87203 8152 0251 7900
18-22 år8004093910......0
Hjelpetiltak
Alder i alt45 58725 39420 193030 17516 98213 1930
0-22 år45 33225 24820 084030 16416 97613 1880
0-17 år38 66321 42817 235025 10214 09611 0060
0-2 år2 7041 4261 27801 8239808430
3-5 år5 4372 9712 46603 4561 8931 5630
6-12 år17 6989 9787 720011 3466 4894 8570
13-17 år12 8247 0535 77108 4774 7343 7430
18-22 år6 6693 8202 84905 0622 8802 1820

Tabell 5 
Barnevernstiltak per 31. desember etter tiltak

Barnevernstiltak per 31. desember etter tiltak
2018Barnevernstiltak per 31. desember
Alle tiltak85 413
Institusjon1 154
Barnevernsinstitusjonar1 110
Plassering i institusjon etter annan lov37
Andre institusjonstiltak7
Fosterheim11 666
Fosterheim i familie og nære nettverk3 123
Fosterheim utanom familie og nære nettverk7 262
Statlege familieheimar617
Fosterheim etter bvl § 4-278
Beredskapsheim636
Andre fosterheimstiltak20
Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter22 880
MST (Multisystemisk terapi)349
PMTO (Parent Management Training Oregon)472
FFT (Funksjonell familieterapi)140
Webster-Stratton - De utrolige årene32
ICDP (International Child Development Program)95
Marte Meo169
Andre heimebaserte tiltak2 254
Sentre for foreldre og barn179
Vedtak om råd og rettleiing13 921
Heimekonsulent/miljøarbeidar2 159
Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheiter3 110
Tiltak for å styrke utviklinga til barnet30 007
Barnehage2 095
SFO/Aktivitetsskole2 791
Fritidsaktivitetar2 224
Økonomisk hjelp for øvrig8 101
Besøksheim/avlastingstiltak6 835
Støttekontakt2 148
Samtalegrupper/barnegrupper238
Utdanning og arbeid476
ART2
Andre tiltak for å styrke utviklinga til barnet5 097
Tilsyn og kontroll4 403
Frivillig tilsyn i heimen521
Pålagt tilsyn i heimen254
Tilsyn under samvær1 904
Ruskontroll1 404
Andre tiltak av tilsyn og kontroll320
Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester11 203
Familieråd1 020
Nettverksmøter273
Individuell plan76
Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam8 860
Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester974
Undersøking og behandling frå andre tenester842
Medisinsk undersøking og behandling (bvl § 4-10)92
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov (bvl § 4-11)1
Psykisk helsehjelp for barn og unge416
Andre tiltak av undersøking og behandling frå andre tenester333
Bustad3 258
Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel867
Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)2 272
Butreningskurs13
Andre bustadtiltak106

Tabell 6 
Barn og unge med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter innvandringskategori, landbakgrunn, hjelpe- og omsorgstiltak og kjønn

Barn og unge med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter innvandringskategori, landbakgrunn, hjelpe- og omsorgstiltak og kjønn
2018Barn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12
Alder i altType tiltakKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønnKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønn
 Barn og unge i alt
I altTiltak i alt55 62330 69624 927039 04321 68917 3540
 Omsorgstiltak10 0365 3024 73408 8684 7074 1610
 Hjelpetiltak45 58725 39420 193030 17516 98213 1930
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt2 1031 16094301 3497396100
 Omsorgstiltak25013111902221151070
 Hjelpetiltak1 8531 02982401 1276245030
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt13 4358 0665 36909 3945 7293 6650
 Omsorgstiltak1 70090379701 5028066960
 Hjelpetiltak11 7357 1634 57207 8924 9232 9690
Barn og unge utan innvandrarbakgrunnTiltak i alt39 85021 33118 519028 15715 13713 0200
 Omsorgstiltak8 0674 2593 80807 1273 7773 3500
 Hjelpetiltak31 60716 96914 638021 03011 3609 6700
UoppgittTiltak i alt23513996014384590
 Omsorgstiltak19910017980
 Hjelpetiltak21613086012675510
Innvandrarar
I altTiltak i alt8 4715 3823 08906 0873 9502 1370
 Omsorgstiltak88246341907433953480
 Hjelpetiltak7 5894 9192 67005 3443 5551 7890
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt1 35373761608684703980
 Omsorgstiltak1679176014679670
 Hjelpetiltak1 18664654007223913310
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt7 1184 6452 47305 2193 4801 7390
 Omsorgstiltak71537234305973162810
 Hjelpetiltak6 4034 2732 13004 6223 1641 4580
Norskfødde med innvandrarforeldre
I altTiltak i alt7 0673 8443 22304 6562 5182 1380
 Omsorgstiltak1 06857149709815264550
 Hjelpetiltak5 9993 2732 72603 6751 9921 6830
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt75042332704812692120
 Omsorgstiltak83404307636400
 Hjelpetiltak66738328404052331720
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt6 3173 4212 89604 1752 2491 9260
 Omsorgstiltak98553145409054904150
 Hjelpetiltak5 3322 8902 44203 2701 7591 5110

Om statistikken

Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta. Tala omfattar alle meldingar, undersøkingar og tiltak, og barna dette gjeld. Målgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–22 år. Det er òg tal for tilsette i barnevernstenesta.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Meldingar: Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan ei veke, gå gjennom meldingar dei har motteke og konkludere om meldinga skal leggjast bort eller om dei skal starte ei undersøking. Meldingar som kjem til barnevernstenesta og som blir lagt bort, og ikkje fører til undersøking, vart fram til 2013 ikkje innhenta av SSB.

Undersøkingar: Barnevernstenesta har rett og plikt til å starte ei undersøking når det er rimeleg grunn til å tru at barn lever under slike høve at det kan bli aktuelt med tiltak etter lov om barneverntjenester. Frå 2013 blir alle undersøkingar innhenta av SSB, før det er det slik at dersom barnevernstenesta gjer fleire undersøkingar om same barn, er det enten den undersøkinga som førte til vedtak om tiltak eller den første undersøkinga i statistikkåret som vart registrert.

Hjelpetiltak: Hjelpetiltak er etter lov om barneverntjenester heimla i § 4-4 (i gammal barnevernlov både § 18 førebyggjande tiltak og § 51 ettervernstiltak). Hjelpetiltak kan til dømes vera økonomisk stønad, barnehage, støttekontakt, tilsyn, besøksheim/avlastingsheim, heimekonsulent, avlastingsinstitusjon, foreldre-/barneplassar (mødreheim), poliklinisk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, hjelp til bustad o.a. Den nye barnevernloven som kom i 1993, opna for at barn kan plasserast bort frå heimen - til dømes i fosterheim - utan at ein må treffa vedtak om å ta omsorgen. Ei slik plassering etter § 4-4 femte ledd, vil då bli eit hjelpetiltak.

Omsorgstiltak: Omsorgstiltak er etter lov om barneverntjenester grunngjeve i § 4-12 (etter gammal barnevernlov § 19). Alle vedtak om å ta omsorgen for barnet og plassere det til oppfostring borte frå heimen skal avgjerast i fylkesnemnda. Omsorgstiltak er tiltak heimla i § 4-12 som til dømes beredskapsheim, fosterheim, barnevernsinstitusjon, andre behandlingsinstitusjonar eller andre omsorgstiltak borte frå heimen. Når barnet er under omsorg, skal alle tiltak barnet har registrerast som omsorgstiltak. Fram til 2013 rapporterte kommunane sjølv om eit tiltak var omsorgstiltak, frå 2013 registrerer SSB om det er hjelpe- eller omsorgstiltak vha. lovheimel på tiltaket. Eit omsorgstiltak er definert som at dersom paragraf er enten §§ 4.8.2, 4.8.3 eller startar med 4.12, eller paragraf er §§ 4.8.,4.8.0,4.8.1 og jamfør paragraf starter med 4.12 er det eit omsorgstiltak.

Ettervern: I 1998 blei barnevernloven endra slik at tiltak som blir starta før barnet er 18 år, kan fortsette eller bli erstatta med andre hjelpetiltak dersom barnet gir sitt samtykke til dette. Slike tiltak kan fortsette til barnet blir 23 år, og eit fellesomgrep for tiltak i aldersgruppa 18-22 år er ettervern.

Nye barn i barnevernet: Alle barn med tiltak frå barnevernet i statistikkåret som vi ikkje finn att i barnevernsstatistikken året før, blir definert som "nye barn" med tiltak. Det vil seie at sjølv om barnet blir registrert som nytt barn i barnevernsstatistikken, kan det hende at barnet har motteke hjelp tidligare. Fullt fødselsnummer er her nøkkelen til å skilje ut kven som er nye barn i barnevernet.

Tilsette vert registrerte i desse utdanningskategoriane: sosionomar, barnevernspedagogar, anna høgskule-/universitetsutdanning, kontor-/merkantilutdanning, anna utdanning/ufaglært.

Organisering: Her vert det registrert dersom barnevernstenesta er organisert i eit vertskommunesamarbeid og/eller som ein del av NAV.

Kvalitetsindikatorar: Her vert det registrert om barnevernstenesta har eit system for brukarundersøking, om dei har nytta brukarundersøking i statistikkåret og om barnevernstenesta har internkontroll.

Standard klassifikasjonar

Ikkje relevant

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Barnevern
Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Regionalt nivå

Tal for heile landet, landsdelar, barnevernsregionar, fylke, kommunar og bydelar i Oslo.

Kor ofte og aktualitet

Ureviderte tal vert publisert i KOSTRA 15. mars kvart år.

Reviderte tal vert publisert i KOSTRA 15. juni kvart år.

Dagens statistikk vert publisert årleg i månadsskiftet juni/juli.

Internasjonal rapportering

Nordisk sosialstatistikkomite (NOSOSKO).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

SSB har årgangsfiler og filforklaringar.

Bakgrunn

Føremål og historie

Barnevernsstatistikken vart første gong publisert i 1900, og var fram til 1954 ein summarisk statistikk laga på bakgrunn av årsmeldingar frå verjeråda. Fram til 1915 blei statistikken laga av Kirke- og undervisningsdepartementet, seinare av Statistisk sentralbyrå. Frå 1954 har barnevernsstatistikken blitt laga på bakgrunn av årlege oppgåver frå kommunane. Den store omlegginga kom på 1990-talet. Frå og med 1992 blei dataomfanget sterkt utvida, og omlegginga førte til brot i nokre av tidsseriane, blant anna for talet på "nye" barnevernsklientar. Tal på nye klientar frå før og etter 1992 kan ikkje samanliknast direkte. I 1993 blei registreringsskjemaet endra som følgje av ny barnevernlov. Den nye lova opna for at barn kan plasserast utanfor heimen utan at fylkesnemnda først må ha fatta vedtak om å ta over omsorgen. Talet på barn under omsorg frå og med 1993 kan derimot jamførast.

Frå og med 1997 blei meldingar til barnevernet tatt ut. No vert det berre registrert informasjon om kven som meldte saka og innhaldet i meldinga, for dei barna kor barnevernstenesta startar eller avsluttar undersøking i statistikkåret.

I 1998 blei det vedteke ei endring i lov om barneverntjenester frå 1993. Alderen på barn og unge som kan få ettervern vart auka frå 18-20 år til 18-22 år. Dermed blei aldersgruppa omfatta av statistikk om barnevern endra.

I 2002 var det ei større omlegging av barnevernsstatistikken. No kom KOSTRA-funksjonane 251 og 252 med i rapporteringsgrunnlaget.

Frå og med 2007 blei Kostra-skjema 15 Barnevern, endra. Talet på tiltakskategoriar blei utvida.

Frå og med 2013 er rapportering av 15 Barnevern endra. Skjema er ikkje lenger tilgjengeleg, det er berre mogleg å levere filuttrekk frå fagsystemet. Meldingar og alle undersøkingar skal no rapporterast, tidlegare vart berre ei undersøking per barn rapportert. Talet på tiltakskategoriar er utvida, og det er innført 8 hovedkategoriar av tiltak med underkategoriar. SSB registrerer no om det er hjelpe- eller omsorgstiltak vha. lovheimel på tiltaket, og om tiltaket er funksjon 251 eller 252 vha. tiltakskategori. Tidlegare rapporterte kommunane dette sjølv. 

Frå og med 2010 vart tilsette i barnevernet inkludert i den generelle barnevernsstatistikken. Tidlegare vart den publisert for seg sjølv http://www.ssb.no/barnevernp/ .

Statistikk over personell i sosialkontortenesta, som er ein summarisk statistikk, vart første gong innsamla i 1984. Det var først i 1991 at tilsette i barnevernet vart skilt ut. Frå og med 1992 er barnevernet skilt ut som ei eiga teneste, og frå no registrerer ein stillingar etter utdanning omrekna til heile stillingar, og i tillegg talet på ledige stillingar per 31.12. Frå 2012 er også stillingar knytt til funksjon rapportert eksplisitt i tillegg til stillingar på funksjon 244, og frå 2013 er stillingar knytt til funksjon 252 tatt med. 

Opplysningar om organisering og samarbeid vart første gong publisert i 1993. Kvalitetsindikatorane for barnevernstenesta vart første gong publisert i 2006.

Brukarar og bruksområde

Brukarar: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, andre departement, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Statens helsetilsyn, Fylkesmannen, fylka og kommunar, forskingsinstitusjonar, presse og studentar.

Bruksområde: Offentleg planlegging, forsking og utgreiing, utdanning og offentleg debatt.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Oppgåvene vert henta inn av Statistisk sentralbyrå for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med heimel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-3. Statistisk sentralbyrå vil i medhald av lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 nytte oppgåvene til utarbeiding av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken inneheld opplysningar om; startdato og avslutningsdato for undersøking, kven som melde saka som førte til undersøking, saksinnhaldet i meldinga, og resultatet av undersøkinga. For barn som har motteke tiltak i statistikkåret, registrerer ein om barnet hadde hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak, om tiltaket var i familien (funksjon 251) og/eller utanfor familien (funksjon 252), kva slag tiltak og talet på månader tiltaket har vore i gong i statistikkåret. Ein registrerer om foreldra er blitt fråtekne ansvaret for barnet i statistikkåret, om barnet er plassert utanfor heimen i statistikkåret, samt grunnlag for vedtak om tiltak. Frå 2013 inneheld statistikken opplysningar om start- og sluttdato for melding, kven som melde og innhaldet i meldinga, og resultat av meldinga. Start- og sluttdato, og grunnlag for vedtak om tiltak for undersøkingar. Start- og sluttdato, lovheimel, grunnlag for oppheving av omsorgstiltak, og type tiltak for alle tiltak som har vore i gang i statistikkåret. Start- og sluttdato samt eventuell dato for evaluering av plan, og type plan.

Barnevernsstatistikken vert i hovudsak utarbeidd på bakgrunn av registreringar gjort av barnevernstenesta i deira fagprogram. Dei kommunane som ikkje har fagprogram, sendte inn elektroniske skjema frå SSB sine websider fram til 2013. Alle barn som er under undersøking og/eller barn med tiltak etter lov om barneverntjenester i statistikkåret er med i filuttrekket /e-skjema til SSB frå den kommunale barnevernstenesta. Frå 2013 er også alle meldingar til barnevernet med i rapporteringa. Barnet er eining i statistikken og det blir nytta fullt fødselsnummer. Ein kan setja i verk tiltak for barn under 18 år, eller forlenge eit tiltak som er i gong, fram til barnet fyller 23 år, dersom det samtykkjer i dette.

Registrering av tilsette i barnevernstenesta, organisering og samarbeid i det kommunale barnevernet og kvalitetsindikatorar, vert gjort i KOSTRA-skjema 8 som alle kommunar skal rapportere. Tilsette skal registrerast per 31.12. i statistikkåret etter utdanning. Frå 2013 omfattar skjema 8 tilsette på alle funksjonane knytt til barnevern, som er 244, 251 og 252.

Datakjelder og utval

Filuttrekk frå den kommunale barnevernstenesta sine fagprogram er datagrunnlaget. Dei få kommunane som ikkje hadde fagprogram, sendte inn elektroniske skjema frå SSB sine websider fram til 2013.

Tilsette vert innhenta frå den kommunale barnevernstenesta som sender inn elektroniske skjema frå SSB sine websider.

Opplysningar om økonomi er henta frå kommunerekneskapet.

Befolkningsdata per 1.1. påfølgjande år vert brukt for å rekne ut per 1 000 tal.

Ikkje utval. Statistikken skal innehalde alle barn med barnevernstiltak og/eller undersøking i statistikkåret. Og alle tilsette knytte til funksjon 244 Barnevernsteneste, samt funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet f.o.m. statistikkåret 2012, og funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet f.o.m. statistikkåret 2013.

Datainnsamling, editering og beregninger

KOSTRA-skjema 15 Barnevern, og ei filforklaring ligg til grunn for dataregistreringa. Innrapporteringsfristen er 15. januar året etter statistikkåret. For kommunar med fagprogram for barnevern blir det gjort eit filuttrekk som vert sendt elektronisk til SSB. Dei kommunane som ikkje har fagprogram, sendte fram til 2013 inn elektroniske skjema frå SSB sine websider.

Kommunane får tilbake oversiktstabellar og feillister etter innsendt barnevernsstatistikk. Kommunane skal sjekke at tala stemmer, og rapportere til SSB dersom det er feil i innsendte data. I 2013 vart kommunane bedt om å gå gjennom KOSTRA-publiseringa 15. mars og gje SSB tilbakemelding på om tala var korrekte, og feillister vart ikkje sendt ut for 2013.

KOSTRA-skjema 8 Personell og organisering av barnevernstenesta vert sendt inn elektronisk frå SSB sine websider kvart år med frist 15. februar.

Ved interkommunalt samarbeid skal ein rapportere ei fil/eit skjema for kvar kommune.

Kontrollprogrammet for barnevern, som er tilgjengeleg på SSB sine websider, har ein sentral plass i dei faste kontroll- og revisjonsrutinane for statistikken. Kommunane køyrer kontrollprogrammet før innsending av barnevernsfil til SSB, og kommunane rettar opp mest mogleg før innsending. Frå 2013 hindrar dei fleste av kontrollane innsending av datafil og må rettast opp av kommunane. Etter mottak av fil vert kontrollprogrammet også køyrt i SSB. Førebelse tabellar med hovudtal, og feilliste, vart fram til 2013 sendt til den enkelte kommune. Barnevernstenesta i kommunen fører riktige opplysningar på feillista før den vert returnert til SSB for revisjon og oppretting av tala.

Kontroll av data om tilsette byggjer på ei jamføring med talet på tilsette frå året før. Og kommunane vert kontakta dersom det er store avvik for eventuell oppretting eller innsending av nytt skjema.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Celler i tabellane som inneheld tre eller færre einingar vert prikka før publisering.

Samanlikningar over tid og stad

I perioden 1980-1985 brukte ein ikkje fødselsnummer i registreringa, noko som hindra kontroll av dublettar. Tal frå desse åra kan difor ikkje heilt samanliknast med periodane før og etter. Talet på barn under omsorg i 1992 er truleg for høgt fordi statistikkskjema for 1992 var utforma slik at alle plasseringar vart registrerte som omsorgsplasseringar. Det er eit brot i tidsserien i 1993 over nye barn med tiltak som eit resultat av ny definisjon av nye barn.

I 2002 var det endring i barnevernsskjema, der blant anna fleire kategoriar for tiltakstypar kom med.

I 2007 var det ei ny omlegging, med fleire typar tiltak og opplysningar som samlast inn. Det vil seie at barnevernsstatistikken frå 2002-2006 er fullt samanliknbar.

Hovudtal for 2007 og påfølgjande år vil kunne samanliknast med tidlegare årgangar, det vil seie til dømes omfang av barn med tiltak, barn med omsorgstiltak, hjelpetiltak, plasseringar og undersøkingar. Frå og med 2007 har det kome med fleire alternativ for tiltakstype og meldingsinstans. Det vil dermed kunne vere eit brot når det gjelder tiltakskategorien "andre tiltak" og kategorien "andre" for meldingsinstans.

I 2013 var det ei ny omlegging, med innhenting av meldingar, fleire kategoriar for innhald i meldinga, mindre endringar i kategoriane for kven som meldte, innhenting av alle undersøkingar, ikkje berre ei per barn, og fleire typar tiltak. Det vil seie at barnevernsstatistikken frå 2007-2012 er fullt samanliknbar. Hovudtal for 2013 og påfølgjande år vil kunne samanliknast med tidlegare årgangar, det vil seie til dømes omfang av barn med tiltak, barn med omsorgstiltak og hjelpetiltak, omfang av barn med undersøking. For undersøkingssaker er det eit brot, men omfanget av barn med undersøking vil fortsatt bli publisert.

I perioden 1984-1990 fins det ikkje tal for tilsette i den kommunale barnevernstenesta. Frå og med 1992 er barnevernet skilt ut som ei eiga teneste, og registreringa av personell er ikkje blitt nemneverdig endra etter dette. Frå og med 2012 vart også tilsette på funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inkludert i skjema 8 i tillegg til tilsette på funksjon 244 Barnevernteneste. Dette gjer det vanskeleg å samanlikne det totale talet på tilsette fordi vi antar at tilsette på funksjon 251 også før 2012 har blitt rapportert inn frå enkelte kommunar. Frå 2013 er også tilsette på funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet inkludert i skjema 8.

Analysar, artiklar og publikasjonar

4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning

4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning

Publisert 13. januar 2020

I 2018 var 8 500 personer ansatt i den kommunale barnevernstjenesten. 4 av 5 hadde utdanning på bachelornivå eller høyere. De fleste er utdannet barnevernspedagog eller sosionom.

Les artikkelen
3 prosent var akuttplasserte i barnevernet

3 prosent var akuttplasserte i barnevernet

Publisert 9. januar 2020

På slutten av 2018 var nesten 3 prosent av plasserte barn og unge akuttplasserte og vel 1 prosent åtferdsplasserte. Dei fleste, 59 prosent, var plasserte i barnevernet som eit omsorgstiltak og resten som eit hjelpetiltak.

Les artikkelen
sykkeltur

Auke i barnevernstiltak blant unge over 18 år

Publisert 11. juli 2019

Ein stadig større del av dei som får tiltak frå barnevernet, er over 18 år. Vel 5 000 unge i alderen 18–22 år fekk tiltak på slutten av 2018 – ei dobling i talet dei siste 10 åra.

Les artikkelen
Færre meldingar til barnevernet

Færre meldingar til barnevernet

Publisert 3. juli 2019

Barnevernet fekk nesten 3 prosent færre meldingar i 2018 enn kva som var tilfelle i 2017. Dei fleste meldingane kjem frå barnevernstenesta sjølv, politi og skole, som for tidlegare år.

Les artikkelen
Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Publisert 15. juni 2018

Lurer du på barnehagedekningen eller hvor mye kommunen din bruker på skole eller helse og omsorg? Den nye nettløsningen i KOSTRA nøkkeltall gjør det lettere å hente ut tallene du trenger.

Les artikkelen
Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

Publisert 19. januar 2018

Hvem kommer som enslige mindreårige flyktninger til Norge, og hvordan går det med dem etter bosetting?

Les publikasjonen
Kvart fjerde barn i barnevernet har innvandrarbakgrunn

Kvart fjerde barn i barnevernet har innvandrarbakgrunn

Publisert 1. juli 2016

Det var 7 500 innvandrarar og 6 250 norskfødde med innvandrarforeldre blant dei 53 400 barna og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2015. 26 prosent av dei som fekk tiltak, hadde innvandrarbakgrunn.

Les artikkelen

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB