Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13353: Flyttingar blant barn som har bodd i fosterheim i løpet av året, etter fosterheimstype, aldersgrupper, talet på år sidan første plasseringstiltak og observasjonsperiodar 2019 - 2020

Svetlana Beyrer, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4345
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
19.11.2021 08:00
Gjennomsnittleg tal på flyttingar blant barn med minst ei flytting sidan første plasseringstiltak:
flyttingar
Barn i fosterheim:
barn
Barn med minst ei flytting sidan første plasseringstiltak:
barn
Gjennomsnittleg tal på flyttingar blant barn med minst ei flytting sidan første plasseringstiltak:
Observasjonsperiode
Barn i fosterheim:
Observasjonsperiode
Barn med minst ei flytting sidan første plasseringstiltak:
Observasjonsperiode
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forløp for barnevernsdata startar i 2014. Alle aggregerte data utan tilvising til talet på år i observasjonsperioden, har den lengste aggregeringsperioden frå 2014 til statistikkåret. Gjennomsnittleg tal på flyttingar bereknes for barn med minst ei flytting sidan første plassering

statistikkvariabel

Gjennomsnittleg tal på flyttingar blant barn med minst ei flytting sidan første plasseringstiltak

For å få tal for gjennomsnittlege flyttingar må ein velje enkelte aldersgrupper og spesifikke år sidan første plassering.

Barn i fosterheim

Totaltal for barn i ulike typar fosterheim fins kun for statistikkåret, uavhengig av observasjonsperiode og talet på år sidan første plassering.