09050: Barn 0-22 år med barnevernstiltak i løpet av året, per 31.12. og nye barn, etter omsorgs-/hjelpetiltak, kjønn og alder (F) 2003 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

omsorgs-/hjelpetiltak

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 4 Valgte

Søk

alder

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Barn med barnevernstiltak i løpet av året:
personar
Barn med barnevernstiltak per 31.12:
personar
Barn med barnevernstiltak per 31.12. per 1 000 barn:
personar per 1 000 innbyggjarar
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året:
personar
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året per 1 000 barn:
personar per 1 000 innbyggjarar
Referansetid
Barn med barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Barn med barnevernstiltak per 31.12:
31.12.
Barn med barnevernstiltak per 31.12. per 1 000 barn:
31.12.
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året per 1 000 barn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noe for lave tall for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg blir fordelingen mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endret, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriteres for hvert barn som telles.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
R7 18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
statistikkvariabel: Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året per 1 000 barn , år: 2013
Statistikkvariablene 'Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året' og 'Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året per 1 000 barn' er rettet 22.01.2015.
statistikkvariabel: Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året , år: 2013
Statistikkvariablene 'Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året' og 'Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året per 1 000 barn' er rettet 22.01.2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken