Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4542 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Slik ser befolkningen i Norge ut

  Publisert:

  Slik ser befolkningen i Norge ut Publisert: 26. mai 2020 Befolkningspyramiden gir et bilde av en befolkning ut i fra alder og kjønn. Ved å sammenlikne befolkningspyramider over tid kan man se hvordan en befolkning har endret seg ved å for eksempel få

  Artikkel
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

  Publisert:

  . Gå til den nyeste publikasjonen Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019 Strøm Serie og -nummer Rapporter 2019/40 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Stadig mindre folkeauke

  Publisert:

  statistikken Befolkning. Årvisse rørsler i befolkningsutviklinga Det tredje kvartalet er ei tid på året med fleire fødslar, færre dødsfall og. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug@ssb.no 40 81 14 91 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Artikkel
 • Økt aksept for dagens flyktningpolitikk

  Publisert:

  Økt aksept for dagens flyktningpolitikk Publisert: 17. desember 2019 Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag

  Artikkel
 • Flyttestrøm til Svalbard

  Publisert:

  Flyttestrøm til Svalbard Publisert: 2. oktober 2019 Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 121 personer første halvår av 2019. Dette er den sterkeste veksten som er registrert siden 2009. Forfatter: Anders Sønstebø På tross av en

  Artikkel
 • Lågare folketal i 201 kommunar

  Publisert:

  . Til samanlikning budde det i gjennomsnitt 5 200 personar i kommunane kor det var nedgang i folketalet, viser statistikken Befolkning. Folkeauken var. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug@ssb.no 40 81 14 91 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Artikkel
 • Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen år og eldre. Norskfødte med innvandrerforeldre oppnår noe svakere resultater i grunnskolen sammenlignet med den øvrige befolkningen. De har også

  Publikasjon
 • Folkeauke i første kvartal trass i mindre innvandring

  Publisert:

  Folkeauke i første kvartal trass i mindre innvandring Publisert: 20. mai 2019 Endret: 9. august 2019 Den norske befolkninga vaks med 8 300 personar i 1. kvartal. Ved utgangen av kvartalet budde det 5 336 500 personar i Noreg. Forfattar: Magnus Haug Den norske befolkninga vaks med 8 300 personar i 1

  Artikkel
 • Færre utenlandsadopsjoner

  Publisert:

  Befolkningen Innvandring Alice Steinkellner alice.steinkellner@ssb.no 90 72 90 51 Ghazala Naz ghazala.naz

  Artikkel
 • Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger

  Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall?

  Publisert:

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9931-5 ISBN (trykt

  Publikasjon
 • 1 av 3 bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund er utlendinger

  Publisert:

  -Ålesund fra 2 310 til 2 258 personer, viser nye tall fra statistikken Befolkningen på Svalbard Svalbard utenlandske statsborgere. Fakta om befolkning Even Høydahl even.hoydahl@ssb.no 95 77 79 06 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

  Artikkel
 • Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker

  Publisert:

  . mars 2019 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt. Forfatter: Kristina Strand Støren 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt

  Artikkel
 • Visualisering av innvandringsgrunner

  Publisert:

  Vis meg tallene Visualisering av innvandringsgrunner Publisert: 4. juni 2019 Statistikken over innvandringsgrunn viser hvor mange ikke-nordiske innvandrere som har kommet til Norge. Innvandrere kommer

  Artikkel
 • 05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen

  05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen Personer Begge kjønn, Menn, Kvinner, Alle, 0-6 år, 7-15 år, 16-44 år, 45-66 år, 67-79 år

  Statistikkbanken
 • 05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen

  05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen Personer Begge kjønn, Menn, Kvinner, Ugift, Ugifte under 15 år, Ugifte 15

  Statistikkbanken