Forstørrelsesglass med tall, illustrasjon

Bruk statistikkbanktabell Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning og svar på spørsmålene.

  1. Hvor gammel er du, og hvor mange i Norge hadde den alderen i 2024? Tips: Velg «Hele landet» i nedtrekksmenyen for «Region».
  2. Hvor mange var det i hjemkommunen din som hadde den alderen i 2024? Tips: Velg «Kommuner-sammenslåtte tidsserier» i nedtrekksmenyen for «Region», og søk på din kommune.