Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4077 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Me vart 39 400 fleire i 2019

  Publisert:

  fødde, ei aldrande befolkning og ei lang rekkje kommunar med minkande folketal. Det er nokre av tendensane som syner seg i dei nye års- og kvartalstala frå statistikken Befolkning, kor SSB for første gong publiserer befolkningsstatistikk for ei mengd nye kommunar

  Artikkel
 • 04860: Areal og befolkning i tettsteder (F)

  04860: Areal og befolkning i tettsteder (F) Areal av tettsted (km²), Bosatte Viken, Østfold (-2019), Akershus (-2019), Buskerud (-2019), Oslo, Innlandet, Hedmark

  Statistikkbanken
 • 04859: Areal og befolkning i tettsteder (T)

  04859: Areal og befolkning i tettsteder (T) Areal av tettsted (km²), Bosatte Halden, Sponvika, Isebakke, Hasle

  Statistikkbanken
 • 04861: Areal og befolkning i tettsteder (K)

  04861: Areal og befolkning i tettsteder (K) Areal av tettsted (km²), Bosatte Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hvaler, Aremark, Marker, Indre

  Statistikkbanken
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018

  Publisert:

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Overføringsflyktninger 2019

  Publisert:

  1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år drøyt halvparten av de sysselsatte jobber heltid, mot nær 70 prosent av hele befolkningen i samme aldersgruppe

  Publikasjon
 • Regionale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner vil utvikle seg framover Kommuner med vekst i befolkningen (hovedalternativet) Regionale befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet

  Statistikk
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

  Publisert:

  undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019 Strøm Serie og -nummer Rapporter 2019/40 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Økt aksept for dagens flyktningpolitikk

  Publisert:

  Økt aksept for dagens flyktningpolitikk Publisert: 17. desember 2019 Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag

  Artikkel
 • Stadig mindre folkeauke

  Publisert:

  statistikken Befolkning. Årvisse rørsler i befolkningsutviklinga Det tredje kvartalet er ei tid på året med fleire fødslar, færre dødsfall og. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug@ssb.no 40 81 14 91 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Artikkel
 • Flyttestrøm til Svalbard

  Publisert:

  Flyttestrøm til Svalbard Publisert: 2. oktober 2019 Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 121 personer første halvår av 2019. Dette er den sterkeste veksten som er registrert siden 2009. Forfatter: Anders Sønstebø På tross av en

  Artikkel
 • Lågare folketal i 201 kommunar

  Publisert:

  . Til samanlikning budde det i gjennomsnitt 5 200 personar i kommunane kor det var nedgang i folketalet, viser statistikken Befolkning. Folkeauken var. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug@ssb.no 40 81 14 91 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Artikkel
 • Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen år og eldre. Norskfødte med innvandrerforeldre oppnår noe svakere resultater i grunnskolen sammenlignet med den øvrige befolkningen. De har også

  Publikasjon
 • Folkeauke i første kvartal trass i mindre innvandring

  Publisert:

  Folkeauke i første kvartal trass i mindre innvandring Publisert: 20. mai 2019 Endret: 9. august 2019 Den norske befolkninga vaks med 8 300 personar i 1. kvartal. Ved utgangen av kvartalet budde det 5 336 500 personar i Noreg. Forfattar: Magnus Haug Den norske befolkninga vaks med 8 300 personar i 1

  Artikkel
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover mot 2100 Forventet antall innbyggere i 2060 (hovedalternativet) ca. Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet

  Statistikk