Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4542 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Hvor mange får familien til Norge?

  Publisert:

  Dzamarija M. T., & Sandnes, T. (2016). Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2015 (Rapporter 2016/39). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler foreldre (Notater 2007/58). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/enslige-mindreaarige-asylsokere-og-gjenforening-med-foreldre

  Artikkel
 • Fra asylsøker til flyktning – før og etter kriseåret 2015

  Publisert:

  2015/52). Hentet fra http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/holdninger-til-innvandrere-og-innvandring-2015 Brochmann, G. (2014 innvandringsgrunn, 1. januar 2016. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar/2016-06-17 Utlendingsdirektoratet. (2016). Statistikk og analyse

  Artikkel
 • Rekordmange mennesker på flukt

  Publisert:

  nær 20 prosent av befolkningen i landet flyktninger. Hvordan telles flyktninger og

  Artikkel
 • Irakere i Norge – et demografisk portrett

  Publisert:

  De største gruppene med hovedsakelig flyktningbakgrunn i Norge, etter landbakgrunn. 2016 Antall personer Somalia 28 300 Irak 22 154 Eritrea 17 592 Russland 17 058 Iran 16 462 Afghanistan 14 233 Kild

  Artikkel
 • Irakere i Norge – et demografisk portrett

  Publisert:

  Personer fra Irak med flyktningbakgrunn bosatt 2005-2010, etter første bostedsfylke og bostedsfylke etter fem år Første bosted. Antall Bosted etter fem år. Antall Netto innflytting. Antall Vekst i p

  Artikkel
 • Irakere i Norge – et demografisk portrett

  Publisert:

  Beboere i asylmottak etter statsborgerskap per 31. januar 2016. De største gruppene Antall personer Syria 9 143 Afghanistan 5 835 Eritrea 3 350 Irak 2 745 Iran 1 596 Etiopia 1 374 Statsløs 1 228 Som

  Artikkel
 • UDI og utlendingsforvaltningen

  Publisert:

  Enslige mindreårige asylsøkere 2015, etter statsborgerskap Afghanistan 3537 Eritrea 735 Etiopia 145 Irak 80 Iran 40 Marokko 22 Pakistan 29 Somalia 144 Statsløs 59 Sudan 26 Syria 574 Andre 89 I alt 5 4

  Artikkel
 • UDI og utlendingsforvaltningen

  Publisert:

  Enslige mindreårige asylsøkere 1.1-31.12.2016, etter statsborgerskap Afghanistan 128 Eritrea 47 Etiopia 21 Marokko 22 Syria 25 Andre 77 I alt 320 Kilde: UDI. SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.

  Artikkel
 • Statsløse: mange i verden, få i Norge

  Publisert:

  Statsløse i Norge Statsløse bosatt i Norge Fødte statsløse i Norge Statsløse innvandringer Statsløse utvandringer Overgang fra statsløshet til norsk statsborgerskap Statsløse asylsøkere 2000 375 19

  Artikkel
 • UDI og utlendingsforvaltningen

  Publisert:

  Asylsøknader 2015 etter statsborgerskap Afghanistan 7000 Albania 431 Algerie 105 Bangladesh 180 Egypt 335 Eritrea 2 942 Etiopia 686 Irak 3 001 Iran 1 346 Kosovo 171 Marokko 143 Libanon 157 Nigeria 132

  Artikkel
 • UDI og utlendingsforvaltningen

  Publisert:

  Asylsøknader 1.1.-31.12.2016, etter statsborgerskap Afghanistan 373 Albania 130 Eritrea 586 Etiopia 158 Irak 215 Iran 132 Somalia 154 Statsløs 158 Syria 529 Andre 1 025 I alt 3 460 Kilde: UDI. SSBs in

  Artikkel
 • UDI og utlendingsforvaltningen

  Publisert:

  Asylsøknader fra 2015 som ikke er realitetsbehandlet i Norge per 31. januar 2017, etter grunn Statsborgerskap1 Ikke realitetsbehandlet i alt Dublin II-forordningen Trukket Henlagt Trygt tredjeland 1St

  Artikkel
 • UDI og utlendingsforvaltningen

  Publisert:

  Hvor asylsøkerne fra 2015 oppholder seg per 31. januar 2017 I mottak 8447 Bosatt 11 189 Privat adresse eller ukjent oppholdssted i Norge eller utlandet 6 672 Reist assistert 1 576 Uttransportert av PU

  Artikkel
 • UDI og utlendingsforvaltningen

  Publisert:

  Beboere i mottak fordelt på status i søknad 30.06.2015 31.12.2015 31.10.2016 31.12.2016 Med sak til behandling i UDI eller UNE 4 636 22 837 8 864 6 324 Med tillatelse, skal bosettes 5 167 3 320 5 12

  Artikkel
 • UDI og utlendingsforvaltningen

  Publisert:

  Asylsøknadene fra 2015, og deres behandling fram til 31. januar 2017 Statsborgerskap1 Asylsøknader i alt Innvilgelse Avslag Ikke realitetsbehandlet Ikke vedtak 1Statsborgerskap ved søknad. Syria 10 44

  Artikkel