Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4573 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Vi blir stadig eldre

  Publisert:

  , får vi en stadig mer eldredominert befolkning. Forfatter: Anders Sønstebø Det døde i underkant av 40 700 personer i 2019, en nedgang på drøyt 150 fra året før, får vi en stadig mer eldredominert befolkning. Forfatter: Anders Sønstebø Antall døde i Norge har vært stabilt rundt 40 700 de siste

  Artikkel
 • Slik måles fruktbarhet i statistikken

  Publisert:

  færre barn enn sine besteforeldre, vil aldersfordelingen i befolkningen endre seg. Vi blir flere gamle enn unge, som kan by på utfordringer i fremtiden. Det er imidlertid ikke slik at befolkningen krymper

  Artikkel
 • Rekordlav fruktbarhet for tredje år på rad

  Publisert:

  høyere enn blant den øvrige befolkningen, men også for denne gruppen faller SFT nå. I 2019 ble SFT for innvandrerkvinner. – Fruktbarheten til innvandrerkvinner har sunket i om lag samme takt som befolkningen for øvrig de siste årene. Uten innvandrerkvinner hadde SFT i Norge

  Artikkel
 • Barnehager og skattelettelser gir flere fødsler

  Publisert:

  ) målt til 1,56 barn per kvinne – som er det laveste nivået Statistisk sentralbyrå noen gang har målt. - Bekymring for fallende fruktbarhet er ofte knyttet til en aldrende befolkning og hva dette vil bety for arbeidsstyrken. og Kunnskapsdepartementet Befolkningen Lars Dommermuth lars.dommermuth@ssb.no 40 90 25 19 Janna Bergsvik jbk

  Artikkel
 • Norske kvinners helse har lite å si for fallet i fruktbarheten

  Publisert:

  . Folkehelseinstituttet Befolkningen Helse Astri Syse astri.syse@ssb.no 47 03 23 04 Lars Dommermuth lars.dommermuth

  Artikkel
 • Data om asylsøkere

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2020/06 Dokumentasjonsnotat Data om asylsøkere Publisert: 5. mars 2020 Målet med prosjektet har vært å legge til rette asylsøkerdata som finnes i UDI til bruk i SSB. UDI har utviklet et spesie

  Publikasjon
 • Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

  Publisert:

  Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn Publisert: 4. mars 2020 Endret: 6. mars 2020 Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid e

  Artikkel
 • Si meg hva du heter, så skal jeg fortelle deg hvilket år du er født

  Publisert:

  . Les også: Uvanlige navn – før og nå Befolkningen Jørgen Ouren joergen.ouren@ssb.no 40 90 24 83 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

  Artikkel
 • Sentralitetsindeksen

  Oppdatering med 2020-kommuner

  Publisert:

  Notater 2020/04 Oppdatering med 2020-kommuner Sentralitetsindeksen Publisert: 27. februar 2020 Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet.

  Publikasjon
 • Dette var de mest populære navnene i 2019

  Publisert:

  . I hele befolkningen er andelen nå 19,8 prosent. Les også: Uvanlige navn – før og nå Små lokale variasjoner Toppnavnene i fylkene varierer. Befolkningen Jørgen Ouren joergen.ouren@ssb.no 40 90 24 83 Lene Ødegård Olsen, presse lene.odegard.olsen@ssb.no 90 05 26 21 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Artikkel
 • Empirical Bayes estimation of local demographic rates

  An application using Norwegian registry data

  Publisert:

  Notater 2020/03 Empirical Bayes estimation of local demographic rates An application using Norwegian registry data Publisert: 6. februar 2020 Local governments and businesses rely on regional populati

  Publikasjon
 • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

  Publisert:

  Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder Publisert: 4. november 2019 En stadig større del av befolkningen bor i tettsteder. Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, som tilsvarer 82 prosent av befolkningen, bosatt i norske tettsteder. Forfatter

  Artikkel
 • Fedrekvoten forsetter å fenge

  Publisert:

  utdanningsnivået i befolkningen har økt for begge kjønn over en tiårsperiode, har også gapet mellom andel kvinner og menn med. Likestilling Befolkningen Arbeid Karin Hamre karin.hamre@ssb.no 40 90 23 79 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

  Artikkel
 • Regionale endringer 2020

  Publisert:

  Kommunereformen Regionale endringer 2020 Publisert: 19. desember 2019 Kommune- og regionreformen fører til mange endringer i regionale inndelinger. Endringene omfatter både norske inndelinger og Euros

  Artikkel
 • Heter du Hege, og er lærer?

  Publisert:

  finne fram til navnets typetall hva angår fødselsår. Befolkningen Norge Miljø SSB skole skole@ssb.no SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Artikkel