Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 3010 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Fortsatt svak vekst i antall personer med flyktningbakgrunn

  Publisert:

  0,5 prosentpoeng fra 2019. Av hele befolkningen i Norge utgjør personer med flyktningbakgrunn nå

  Artikkel
 • Halvparten av befolkningen dropper TV

  Publisert:

  Halvparten av befolkningen dropper TV Publisert: 19. mai 2020 Andelen som så på lineær-TV, inkludert direktesendt nett-TV i 2019, falt med 12 prosentpoeng fra befolkningen falt med hele 34 prosentpoeng i perioden fram til 2019, viser tall fra Norsk mediebarometer 2019

  Artikkel
 • Økt arbeidsinnvandring i fjor

  Publisert:

  98.7 58.8 2017 87.7 91.9 99.0 67.0 2018 93.4 94.6 99.8 85.2 2019 98.5 99.2 100.0 98.4 Innvandring Befolkningen Mads Ivar Kirkeberg

  Artikkel
 • Døde

  Publisert:

  Statistikken viser hvor mange som dør i løpet av et år. Dødsfall, dødsrater, spedbarnsdødelighet og forventet levealder kan leses som indikasjoner på den generelle helsetilstanden i befolkningen.

  Statistikk
 • Flyttinger

  Publisert:

  : Statistisk sentralbyrå SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no Even

  Statistikk
 • Oppgang i nettoinnvandringen

  Publisert:

  Oppgang i nettoinnvandringen Publisert: 28. april 2020 Nettoinnvandringen i 2019 var på 25 300, en økning på 7 200 fra året før. Dette er imidlertid nær en halvering siden toppen i 2012 på 47 300. For

  Artikkel
 • Flere flytter til Svalbard

  Publisert:

  Flere flytter til Svalbard Publisert: 7. april 2020 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 170 personer i løpet av 2019. Veksten skyldes i hovedsak endret flyttemønster. Forfatter: Vilni Verner Holst Bloch Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny

  Artikkel
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere mindreårige flyktninger er lavt sammenlignet med det generelle inntektsnivået i hele befolkningen i samme alder

  Publikasjon
 • Noen flere fikk norsk statsborgerskap i 2019

  Publisert:

  særlig med hensyn til kvinner som har kommet for å etablere seg med personer i den øvrige befolkningen

  Artikkel
 • Ekteskap og skilsmisser - årleg

  Publisert:

  Statistikken gir tal for skilsmisser, separasjonar, vigslar og partnarskap. For par med same kjønn blir hendinga rekna med når eldste partnar eller ektefelle var busett i Noreg ved tidspunktet for hendinga, for par med ulikt kjønn når mannen var busett i Noreg på dette tidspunktet.

  Statistikk
 • Overgang til norsk statsborgerskap

  Publisert:

  Overgang til norsk statsborgerskapPublisert 31. mars 2020 I alt Tilsammen i perioden Endring 2019 2010 - 2019 2018 - 2019 Absolutte tall Absolutte tall Prosent I alt 13 201 138 479 27,4 Tidligere st

  Statistikk
 • Nesten 15 prosent er innvandrere

  Publisert:

  nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen

  Artikkel
 • Me vart 39 400 fleire i 2019

  Publisert:

  fødde, ei aldrande befolkning og ei lang rekkje kommunar med minkande folketal. Det er nokre av tendensane som syner seg i dei nye års- og kvartalstala frå statistikken Befolkning, kor SSB for første gong publiserer befolkningsstatistikk for ei mengd nye kommunar

  Artikkel
 • Fødte

  Publisert:

  Statistikken omfatter levendefødte og dødfødte hvor mor eller far er bosatt i Norge ved fødselen.

  Statistikk
 • 05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen

  05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen Personer Begge kjønn, Menn, Kvinner, Alle, 0-6 år, 7-15 år, 16-44 år, 45-66 år, 67-79 år

  Statistikkbanken