Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4091 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  Publisert:

  større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og. Innvandrere som gruppe bor mer sentralt enn hele befolkningen, men dette varierer for ulike landgrupper

  Publikasjon
 • Lågaste folkeauke sidan 2001

  Publisert:

  frå statistikken Befolkning. Spesielt låg innvandring våren 2020 Det var 38 100 innvandringar i 2020, noko som er det lågaste sidan 2004. Til samanlikning 27 100 innbyggjarar i byrjinga av året, mot 5 300 i kommunane med nedgang. – Fleirtalet av kommunane hadde nedgang i folketalet, men fleirtalet av befolkninga bur i kommunar med folkeauke, kommenterer Haug. Ein kan òg sjå

  Artikkel
 • Overgang til norsk statsborgerskap påvirkes av familiemedlemmene

  Publisert:

  norsk statsborgerskap. I de 15 årene fra 2005 til 2019 ble befolkningen i Norge tilført 855 400 nye utenlandske statsborgere (altså gått ut av befolkningen ved utvandring (234 000) eller død (3 380). Blant de som hadde blitt norske, var andelen fortsatt bosatt vesentlig høyere (95 prosent). Norskfødte vil nødvendigvis være barn i mange år For å ha bli

  Artikkel
 • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

  Publisert:

  Indikatorer for kjønnslikestilling, grunnlagstall for hele landetPublisert 4. mars 2021 2019 1På grunn kommunesammenslåingen 01.01.2020 er ikke valgresultatene oppdatert med tall fra kommune- og fyl

  Statistikk
 • Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge

  Publisert:

  » forløper blant den norskfødte delen av befolkningen, samt for sammenlikning også blant innvandrere. Statistisk sentralbyrå foretar en inndeling av hele befolkningen i Norge i til sammen 30 kategorier, basert på

  Publikasjon
 • 05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen

  05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen Personer Begge kjønn, Menn, Kvinner, Alle, 0-6 år, 7-15 år, 16-44 år, 45-66 år, 67-79 år

  Statistikkbanken
 • 05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen

  05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen Personer Begge kjønn, Menn, Kvinner, Ugift, Ugifte under 15 år, Ugifte 15

  Statistikkbanken
 • 10211: Alders- og kjønnsfordeling i hele befolkningen

  10211: Alders- og kjønnsfordeling i hele befolkningen Personer 0 år, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 6 år, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, 11 år, 12 år, 13 år

  Statistikkbanken
 • 12871: Befolkning, etter kommunestørrelse, alder og kjønn

  12871: Befolkning, etter kommunestørrelse, alder og kjønn Personer 0-1 999 innbyggere, 2 000-4 999 innbyggere, 5 000-9 999 innbyggere, 10 000-19 999

  Statistikkbanken
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

  Publisert:

  Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Økt tillit til innvandrere

  Publisert:

  løpet av perioden som undersøkelsen har pågått har andelen innvandrere i befolkningen

  Artikkel
 • Innvandringa opp att i tredje kvartal

  Publisert:

  Innvandringa opp att i tredje kvartal Publisert: 23. november 2020 Befolkninga i Noreg vaks med 9 800 personar i tredje kvartal låg, bidrog ein auke i innvandringa i tredje kvartal til oppgangen. Forfattar: Ane Margrete Tømmerås Befolkninga i Noreg vaks med 9 800 personar i tredje kvartal

  Artikkel
 • Integrering av innvandrere i Norge

  Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper

  Publisert:

  tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/44 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Metoder og dokumentasjon, Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Nær halvparten av overføringsflyktningene har vedvarende lavinntekt

  Publisert:

  . Vi sammenligner overføringsflyktninger med andre personer med flyktningbakgrunn, innvandrere og hele befolkningen befolkningen (36 prosent) og noe mindre enn for alle innvandrere samlet (48 prosent). Lavest andel er bosatt i Nordland og Møre og Romsdal (4 prosent hver). 5

  Artikkel
 • Navn

  Publisert:

  Topp ti, jentenavn og guttenavn. 2020Publisert 21. januar 2021 Antall Per 1 000 Jentenavn Nora/Norah 416 15 Emma 362 13 Ella 337 12 Maja/Maia/Maya 321 12 Olivia 315 12 Emilie 306 11 Sofie/Soph

  Statistikk