Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 3010 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Ulike samfunn, ulike epidemier

  Publisert:

  konsekvensene av koronavirusets spredning. Flere av svarene på hvorfor land rammes ulikt finnes i hvordan befolkningen er satt sammen. Forfatter hvorfor land rammes ulikt finnes i hvordan befolkningen er satt sammen. Forfatter: Astri Syse Menneskeheten står midt i en pandemi. Fra det

  Artikkel
 • Færre vigslar enn på 25 år

  Publisert:

  giftarmål er i ulike aldersgrupper, målt som talet på førstegongsgifte per 1 000 i befolkninga. Befolkningen Anders Sønstebø anders.sonstebo@ssb.no 46 66 37 74 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 Oppdrag befolkningsstatistikk befolkning

  Artikkel
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Publisert:

  Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige. Statistikken belyser tilknytningen til arbeidsmarkedet for ulike befolkningsgrupper. Statistikken kommer ut kvartalsvis, normalt fire uker etter utløpet av kvartalet.

  Statistikk
 • Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

  Publisert:

  Statistikken viser hvor mange innvandrere som har registrert seg som arbeidsledig hos NAV, og hvor mange som deltar på arbeidsmarkedstiltak. Antall og prosentandeler for innvandrere totalt, etter kjønn og landbakgrunn sammenliknes med resten av befolkningen.

  Statistikk
 • Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid

  Publisert:

  » dermed befolkningen i nye Sandefjord til rett over 62 000 personer. Skulle tabellen ha vist det korrekte befolkningstallet for nye Sandefjord kommunen i 2016, skulle tallet dermed ha ligger påSlik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid Publisert: 27. februar 2020 Ved publisering av befolkningstall i kommunene per

  Artikkel
 • Befolkning - kvartalvis

  Svakaste folkevekst sidan 2006

  Publisert:

  : espen.andersen@ssb.no tlf.: 40 81 13 35 Kåre Vassenden E-post: kare.vassenden@ssb.no tlf.: 41 54 79 65 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Færre barnehagebarn

  Publisert:

  på Svalbard fortsetter å øke Endringene i befolkningens sammensetning fortsetter i Longyearbyen og Ny-Ålesund (figur 3

  Statistikk
 • Vi blir stadig eldre

  Publisert:

  , får vi en stadig mer eldredominert befolkning. Forfatter: Anders Sønstebø Det døde i underkant av 40 700 personer i 2019, en nedgang på drøyt 150 fra året før, får vi en stadig mer eldredominert befolkning. Forfatter: Anders Sønstebø Antall døde i Norge har vært stabilt rundt 40 700 de siste

  Artikkel
 • Slik måles fruktbarhet i statistikken

  Publisert:

  færre barn enn sine besteforeldre, vil aldersfordelingen i befolkningen endre seg. Vi blir flere gamle enn unge, som kan by på utfordringer i fremtiden. Det er imidlertid ikke slik at befolkningen krymper

  Artikkel
 • Rekordlav fruktbarhet for tredje år på rad

  Publisert:

  høyere enn blant den øvrige befolkningen, men også for denne gruppen faller SFT nå. I 2019 ble SFT for innvandrerkvinner. – Fruktbarheten til innvandrerkvinner har sunket i om lag samme takt som befolkningen for øvrig de siste årene. Uten innvandrerkvinner hadde SFT i Norge

  Artikkel
 • 01223: Endringar hittil i år for befolkninga, for kommunar, fylke og heile landet (K)

  01223: Endringar hittil i år for befolkninga, for kommunar, fylke og heile landet (K) Befolkning 1. januar, Fødde, Døde. inn- og utvandring, Folkevekst, Befolkning ved utgangen av kvartalet Hele landet, Viken, Østfold (-2019), Akershus (-2019), Buskerud (-2019

  Statistikkbanken
 • Data om asylsøkere

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2020/6 Dokumentasjonsnotat Data om asylsøkere Publisert: 5. mars 2020 Målet med prosjektet har vært å legge til rette asylsøkerdata som finnes i UDI til bruk i SSB. UDI har utviklet et spesiel

  Publikasjon
 • Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

  Publisert:

  Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn Publisert: 4. mars 2020 Endret: 6. mars 2020 Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid e

  Artikkel
 • Barnehager og skattelettelser gir flere fødsler

  Publisert:

  ) målt til 1,56 barn per kvinne – som er det laveste nivået Statistisk sentralbyrå noen gang har målt. - Bekymring for fallende fruktbarhet er ofte knyttet til en aldrende befolkning og hva dette vil bety for arbeidsstyrken. og Kunnskapsdepartementet Befolkningen Lars Dommermuth lars.dommermuth@ssb.no 40 90 25 19 Janna Bergsvik jbk

  Artikkel
 • Sentralitetsindeksen

  Oppdatering med 2020-kommuner

  Publisert:

  Notater 2020/04 Oppdatering med 2020-kommuner Sentralitetsindeksen Publisert: 27. februar 2020 Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet.

  Publikasjon