Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4510 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Befolkningsframskrivinger fram til 2050 for hver enkelt kommune – søk i kart

  Publisert:

  å bo i din kommune i framtiden? Kommer sentraliseringen av befolkningen til å fortsette? Hvilke kommuner får de eldste innbyggerne: Stefan Leknes Hvor mange forventes å bo i din kommune i framtiden? Kommer sentraliseringen av befolkningen til å fortsette? Hvilke kommuner

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050

  Publisert:

  : 18. august 2020 De regionale framskrivingene viser at befolkningen i Norge vokser med 11 prosent fram til 2050, men at denne veksten er ujevnt fordelt geografisk. Resultatene viser at befolkningen sentraliseres: befolkningsveksten er særlig tydelig på Østlandet, og i og rundt de store byene

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2020

  Tall som forteller

  Publisert:

  Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

  Publikasjon
 • Slik bruker du de regionale befolkningsframskrivingene

  Publisert:

  Slik bruker du de regionale befolkningsframskrivingene Publisert: 18. august 2020 Befolkningsframskrivinger beregner framtidens befolkning basert på. Løkken Befolkningsframskrivinger beregner framtidens befolkning basert på forutsetninger om fruktbarhet

  Artikkel
 • Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2019

  Publisert:

  Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2019 Publisert: 23. januar 2020 70,5 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 70,5 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2019. Forfatter: Tonje Køber / Ole Sandvik / Tor Petter

  Artikkel
 • Voksende byer og aldrende bygder

  Publisert:

  . Forfatter: Stefan Leknes De regionale framskrivingenes hovedalternativ viser at befolkningen samlet sett vil vokse med 11 prosent fram til 2050: under 10 prosent av befolkningen var 70 år eller eldre i de mest sentrale kommunene i starten av 2020, mens i de minst sentrale kommunene gjaldt dette over 17 prosent

  Artikkel
 • Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid

  Publisert:

  » dermed befolkningen i nye Sandefjord til rett over 62 000 personer. Skulle tabellen ha vist det korrekte befolkningstallet for nye Sandefjord kommunen i 2016, skulle tallet dermed ha ligger påSlik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid Publisert: 27. februar 2020 Ved publisering av befolkningstall i kommunene per

  Artikkel
 • Fire av fem eldre som dør, mottar omsorgstjenester i kommunen

  Publisert:

  sårbare i befolkningen hardest. Eldre mennesker med annen underliggende sykdom eller lidelse har vist seg å

  Artikkel
 • Flere bor alene

  Publisert:

  . Der er færrest aleneboende i Viken og Rogaland. Befolkningen Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Artikkel
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020

  Modeller, forutsetninger og resultater

  Publisert:

  , norskfødte med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper. Vi bruker kohort-komponentmetoden med to typer input: • Oppdaterte tall for befolkningen etter kjønn og ettårig alder

  Publikasjon
 • Å forstå statistikk i krisetider

  Publisert:

  . Men registrerte smittede gir da ikke et representativt bilde av smittede i befolkningen tallene, for eksempel på dødeligheten eller smitteraten. Relevante faktorer i dette tilfellet er befolkningens aldersstruktur, botetthet, helsetilstanden generelt og forskjeller i helsesystemene. Dette forklares nærmere her

  Artikkel
 • Ulike samfunn, ulike epidemier

  Publisert:

  konsekvensene av koronavirusets spredning. Flere av svarene på hvorfor land rammes ulikt finnes i hvordan befolkningen er satt sammen. Forfatter hvorfor land rammes ulikt finnes i hvordan befolkningen er satt sammen. Forfatter: Astri Syse Menneskeheten står midt i en pandemi. Fra det

  Artikkel
 • Technical documentation of the BEFINN model, g2020

  Publisert:

  Notater 2020/23 Technical documentation of the BEFINN model, g2020 Publisert: 13. mai 2020 This document details the workflow and technical solutions in the BEFINN model, which constitutes Statistics

  Publikasjon
 • Her finner du ukentlige tall på antall døde

  Publisert:

  . Dødsårsaksregisteret er hos Folkehelseinstituttet. Sammenlign med tidligere år Hvert år dør det i overkant av 40 000 mennesker i Norge, og andelen av befolkningen som dør årlig faller stadig. Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon. Statistikk om koronakrisen Befolkningen Helse Anders Sønstebø anders.sonstebo

  Artikkel
 • Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen

  Publisert:

  Notater 2020/21 Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen Publisert: 6. mai 2020 Dette notatet presenterer en bearbeidet versjon av metodikken som er utarbeidet i forbindelse med moderniser

  Publikasjon