Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4542 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • 12551: Kjønn- landbakgrunn- alder- og arbeidstidsfordeling (11 grupper) blant lønnstakere. 4. kvartal

  år, 20-66 år, Hele befolkningen, Befolkningen eksklusive innvandrere, Innvandrere i alt, EU kjønn, Menn, Kvinner, 15-74 år, 20-66 år, Hele befolkningen, Befolkningen eksklusive innvandrere, Innvandrere i alt, Norden, Vest-Europa utenom Norden, EU-land i Øst-Europa

  Statistikkbanken
 • Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  . Microdata.no gir mulighet for rask og enkel tilgang til bruk av SSBs registerdata om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd

  Publikasjon
 • Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

  Publisert:

  større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen. Det har sammenheng med at innvandrere oftere enn andre er utsatt for. Innvandrere opplever likevel i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen

  Artikkel
 • 13150: Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, etter kjønn, alder og innvandringskategori

  kjønn, Menn, Kvinner, Alle aldre, 0-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-66 år, 67 år eller eldre, I alt, Befolkningen eksklusive innvandrere, Innvandrere

  Statistikkbanken
 • Koronaåret i 10 grafer

  Publisert:

  . Statistikk om koronakrisen Befolkningen Påske Nina Tuv nina.tuv@ssb.no 99 40 85 93 Kristin Fredriksen kristin.fredriksen

  Artikkel
 • Renteøkninger i sikte

  Publisert:

  øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen. Styringsrenta er trolig tilbake på nivået fra før koronakrisen på 1,5 prosent i 2024. Aktiviteten i norsk økonomi ventes å øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen

  Artikkel
 • Økonomisk utsyn over året 2020

  Publisert:

  . Befolkning, side 94 Koronaen førte til lav innvandring og lav befolkningsvekst i 2020

  Artikkel
 • Fødte

  Publisert:

  .: 40 81 13 35 Ane Margrete Tømmerås E-post: ane.tommeras@ssb.no tlf.: 40 81 13 15 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Døde

  Publisert:

  .: 21 09 46 42 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

  Publisert:

  ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)1 Hele befolkningen Hele befolkningen eksklusive personer i studenthusholdninger Ginikoeffisient høyeste og laveste 20 prosent i befolkningen. Formuesrekneskap for hushald Formuesrekneskap for hushald1 2 2019 2018 - 2019 Gjennomsnitt for dei med beløp (kroner) Hushald med beløp (prosent

  Statistikk
 • Nok en gang rekordlav fruktbarhet

  Publisert:

  . – Fruktbarheten til innvandrere har tradisjonelt ligget høyere enn blant den øvrige befolkningen. De siste årene har fruktbarheten til innvandrerkvinner imidlertid sunket i omtrent samme takt som befolkningen for 1.85 1.79 1.57 1.71 2017 1.78 1.75 1.49 1.62 2018 1.76 1.73 1.41 1.56 2019 1.71 1.70 1.35 1.53 2020 1.66 1.67 1.37 1.48 Befolkningen Espen Andersen

  Artikkel
 • Ingen overdødelighet i 2020

  Publisert:

  vidt mange flere godt voksne damer enn menn i befolkningen. Opp til 65 år er det flest menn på kjønnsfordelingen i befolkningen, er det et mer presist mål på dødelighetsforholdene enn de absolutte dødstallene

  Artikkel
 • Døde

  Publisert:

  helsetilstanden i befolkningen.

  Statistikk
 • Økte inntekter for husholdningene

  Publisert:

  økte inntektene mer enn eldre. Forfatter: Lene Sandvik I 2019, siste året før Covid-19 medførte restriksjoner for den norske befolkning, opplevde norske privathusholdninger, utenom studenthusholdninger, en realinntektsvekst. De ti prosentene av befolkningen med høyest inntekt disponerte 21,3 prosent av befolkningens totale inntekt etter skatt per forbruksenhet i 2019, litt mindre enn året

  Artikkel
 • 06445: Kjønn-, bosted- og aldersfordeling (7 grupper), etter andel sysselsatte i befolkningen. 4. kvartal (K)

  06445: Kjønn-, bosted- og aldersfordeling (7 grupper), etter andel sysselsatte i befolkningen. 4. kvartal (K) Sysselsatte i prosent av befolkningen 15-74 år Hele landet, Begge kjønn, Menn, Kvinner, 15-74 år, 15-19 år, 20-24 år, 25-39 år, 40-54 år, 55-66 år, 67-74 år, Viken, Østfold (-2019), Akershus (-2019), Buskerud (-2019

  Statistikkbanken