Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2970 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Reiserestriksjoner slår kraftig ut på grensehandelen

  Publisert:

  11,4 til 16,2 milliarder kroner. Befolkningen Norsk økonomi Guro Henriksen guro.henriksen@ssb.no 40 90 23 40 Jarle Kvile

  Artikkel
 • Slik ser befolkningen i Norge ut

  Publisert:

  Slik ser befolkningen i Norge ut Publisert: 26. mai 2020 Befolkningspyramiden gir et bilde av en befolkning ut i fra alder og kjønn. Ved å sammenlikne befolkningspyramider over tid kan man se hvordan en befolkning har endret seg ved å for eksempel få

  Artikkel
 • Reiseundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken viser nordmenns reisevaner i Norge og utlandet. Den er basert på en undersøkelse blant et utvalg av den norske befolkning i alderen 16 - 79 år om deres reisevirksomhet, uansett reisens formål og der reisens varighet er minst en overnatting.

  Statistikk
 • Befolkning - kvartalvis

  Publisert:

  Statistikken gir folketalet for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketalet ved årsskiftet blir gitt etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgarskap. Nye tal for fødde, døde, innanlandske flyttingar og inn- og utvandringar som viser endringane i befolkninga kjem kvart kvartal.

  Statistikk
 • Svært svak folkevekst

  Publisert:

  statistikken Befolkning. Litt færre fødde, litt fleire døde Det vart fødd 13 000 born i første kvartal, og det registrerte utvandringar større enn det som er reelt i dette kvartalet. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug

  Artikkel
 • 01222: Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K)

  01222: Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) Befolkning ved inngangen av kvartalet, Fødde, Døde, Fødselsoverskot, Innvandring, Utvandring, Innflytting, innalandsk, Utflytting, innalandsk, Nettoinnflytting, inkl

  Statistikkbanken
 • 12266: Vilkår etter sosialtjenesteloven (K)

  vilkår etter sosialtjenesteloven (antall), Mottakere med stønadslengde 6-12 måneder og vilkår (antall), Befolkning 25-29 år (antall), Sosialhjelpsmottakere 18-24

  Statistikkbanken
 • 11242: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Oppslutning om de ulike partiene, etter kjønn, alder og innvandringskategori/landbakgrunn (prosent)

  år eller eldre, Hele befolkningen, Norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn, Norske statsborgere, innvandrere, Norske statsborgere

  Statistikkbanken
 • 12948: Bruk av ulike medier, etter kjønn og utdanningsnivå

  12948: Bruk av ulike medier, etter kjønn og utdanningsnivå Andel av befolkningen (prosent), Tid brukt på

  Statistikkbanken
 • 12947: Bruk av ulike medier, etter kjønn og alder

  12947: Bruk av ulike medier, etter kjønn og alder Andel av befolkningen (prosent), Tid brukt på en gjennomsnittsdag

  Statistikkbanken
 • Halvparten av befolkningen dropper TV

  Publisert:

  Halvparten av befolkningen dropper TV Publisert: 19. mai 2020 Andelen som så på lineær-TV, inkludert direktesendt nett-TV i 2019, falt med 12 prosentpoeng fra befolkningen falt med hele 34 prosentpoeng i perioden fram til 2019, viser tall fra Norsk mediebarometer 2019

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2019

  Publisert:

  . Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79. Resultatene fra undersøkelsen viser at 27 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2019, mot 30 prosent i 2018

  Publikasjon
 • 12879: FNs bærekraftsmål

  ), Andel av befolkningen med tilgang til elektrisitet (prosent), Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i), Andel av befolkningen som har enkel tilgang til offentlig transport (prosent), Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst (prosent

  Statistikkbanken
 • Å forstå statistikk i krisetider

  Publisert:

  . Men registrerte smittede gir da ikke et representativt bilde av smittede i befolkningen tallene, for eksempel på dødeligheten eller smitteraten. Relevante faktorer i dette tilfellet er befolkningens aldersstruktur, botetthet, helsetilstanden generelt og forskjeller i helsesystemene. Dette forklares nærmere her

  Artikkel
 • Økonomisk integrering for innvandrere over tid

  En analyse av innvandreres inntektsutvikling basert på ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005

  Publisert:

  både blant innvandrerne og i øvrig befolkning, der menn jevnt over har høyere inntekter. Øvrig befolkning øvrig befolkning, og tilsvarende for kvinnene, betrakter vi i denne analysen et kjønnsdelt økonomisk

  Publikasjon