Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 3978 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Sakker ungdommen akterut?

  Publisert:

  økonomiske problemer enn andre. Det ser ut til at flere unge er utsatte for vold enn tidligere, og den mentale helsen har utviklet seg mer negativt blant unge menn enn resten av befolkningen. Forfatter utviklet seg mer negativt blant unge menn enn resten av befolkningen. Forfatter: Anders Barstad / Mette Ryen / Kari-Mette Roalsø

  Artikkel
 • Har utjevningen stoppet opp?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1996/1 Har utjevningen stoppet opp? Publisert: 1. mars 1996 Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15 Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB) Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15

  Artikkel
 • Kraftig befolkningsvekst i byene på 1990-tallet

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1996/2 Kraftig befolkningsvekst i byene på 1990-tallet Publisert: 3. juni 1996 Utviklingen i bosettingsmønsteret har på 1990-tallet vært preget av sentralisering. De fleste byene har

  Artikkel
 • Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994

  Publisert:

  Rapporter 1996/09 Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994 Publisert: 1. juli 1996 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kohort- og periodedødelighet i No

  Publikasjon
 • Kvalitetsundersøkelsen for Folke- og boligtelling 1990

  Publisert:

  Rapporter 1996/10 Kvalitetsundersøkelsen for Folke- og boligtelling 1990 Publisert: 1. juli 1996 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kvalitetsundersøkelsen fo

  Publikasjon
 • Statistisk årbok 1996

  Publisert:

  Statistisk årbok Årg. 115 Statistisk årbok 1996 Publisert: 1. august 1996 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Statistisk årbok 1996 er et nyttig oppslag

  Publikasjon
 • Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1996/3 Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene Publisert: 1. oktober 1996 På midten av 1980-tallet kunne nyfødte jenter forvente å leve sju år lenger enn nyfødte

  Artikkel
 • Barnestatistikk fra 1989 til 1995

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1996/3 Med barn i fokus Barnestatistikk fra 1989 til 1995 Publisert: 1. oktober 1996 Siden 1989 har Statistisk sentralbyrå jevnlig laget statistikk over barns familieforhold. De aller

  Artikkel
 • Ungdoms levekår i 1990-årene

  Publisert:

  Statistiske analyser 015 Ungdoms levekår i 1990-årene Publisert: 14. februar 1997 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Ungdoms levekår i1990-årene gir en

  Publikasjon
 • Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/1 Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive Publisert: 3. mars 1997 Etter 1960 har yrkesaktiviteten blant menn vært avtagende. En utstøting fra yrkeslivet av helsemessige g

  Artikkel
 • Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/1 Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet Publisert: 3. mars 1997 Norden oppfattes ofte som et område med lik politikk og praksis, men nordiske kvinner er ikke alltid så like n

  Artikkel
 • Trafikkulykker alvorligst i lengden

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/2 Trafikkulykker alvorligst i lengden Publisert: 2. juni 1997 7 prosent av den norske befolkning har) 7 prosent av den norske befolkning har vært utsatt for ulykker som har gitt varige skader

  Artikkel
 • Statistisk årbok 1997

  Publisert:

  Statistisk årbok Årg. 116 Statistisk årbok 1997 Publisert: 15. juli 1997 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge

  Hvem er de, hva gjør de, og hvordan lever de?

  Publisert:

  . Statistisk sentralbyrå utarbeider mange statistikker som omhandler inn- og utvandring og ulike sider ved den befolkningen med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Norge Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISSN 1892-7521 Antall sider 269 Målform

  Publikasjon
 • Som man måler får man svar

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/3 Skilsmisser før og nå Som man måler får man svar Publisert: 1. oktober 1997 Om utviklingen fortsetter som i dag, kan nærmere halvparten av de nyinngåtte ekteskapene ende med sk

  Artikkel