Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4453 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Innvandrere på flyttefot i Norge

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/2 Innvandrere på flyttefot i Norge Publisert: 1. juni 1995 Andelen innvandrere som ankommer Oslo direkte, har avtatt i mange år. Dette har blitt kompensert ved at flere flytter t

  Artikkel
 • Norge for nordmenn?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/2 Norge for nordmenn? Publisert: 1. juni 1995 Nordmenn blir mer skeptiske til innvandrere med tida, men ikke på alle områder. Ingen politiske partier kan gjøres ansvarlige for sp

  Artikkel
 • Over 200 000 innvandrere i Norge

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/2 Over 200 000 innvandrere i Norge Publisert: 1. juni 1995 Økningen i tallet på innvandrere bosatt i Norge var størst på slutten av 1980-tallet. Nær halvparten av innvandrerne er

  Artikkel
 • Helseboka 1995

  Hovedtrekk ved helsetilstand og helsetjeneste i Norge

  Publisert:

  . juni 1995 Helseboka 1995 beskriver status og hovedtrekk ved utviklingen i befolkningens helsetilstand og virksomheten i helsetjenestene i perioden 1980 og fram til og med 1993. Boka er en. Formålet med publikasjonen er å gi en mest mulig samlet framstilling av ulike sykdommers utbredelse i befolkningen, og av status og utvikling i ressursbruk og aktivitet i ulike deler av helsetjenesten

  Publikasjon
 • Statistisk årbok 1995

  Publisert:

  Statistisk årbok Årg. 114 Statistisk årbok 1995 Publisert: 23. juni 1995 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i p

  Publikasjon
 • Vi får færre barn enn vi forventer

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/3 Vi får færre barn enn vi forventer Publisert: 2. oktober 1995 Kvinner både i vårt eget og andre europeiske land har en tendens til å overvurdere hvor mange barn de skal få. Nor

  Artikkel
 • Sosialhjelpsbruk blant innvandrere

  Publisert:

  . Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted. Forfatter. Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted. Forfatter

  Artikkel
 • Nå vokser det enkelte årskull med årene

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4 Nå vokser det enkelte årskull med årene Publisert: 1. desember 1995 Før i tida ble et fødselskull gradvis redusert med alderen ved at folk døde. Nå har innvandringen de siste 2

  Artikkel
 • Norsk bosettingsutvikling ved et generasjonsskifte

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4E Norsk bosettingsutvikling ved et generasjonsskifte Publisert: 1. desember 1995 Med oppveksten av dagens barne- og ungdomsgenerasjon møter landet en helt ny bosettingssituasjon

  Artikkel
 • Befolkningspolitikk - nødvendig men vanskelig

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4E Befolkningspolitikk - nødvendig men vanskelig Publisert: 1. desember 1995 Befolkningspolitikk er nødvendig for å sikre en god forvaltning av den menneskelige ressurs. Forsknin

  Artikkel
 • Norges befolkning gjennom 200 år

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4E Norges befolkning gjennom 200 år Publisert: 1. desember 1995 Norge har de siste 200 år

  Artikkel
 • Undergang eller overgang for uttynningskommunene?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4E Undergang eller overgang for uttynningskommunene? Publisert: 1. desember 1995 Her føres noen resonnementer omkring spørsmålene: Hvordan virker en befolkningsnedgang i en gitt

  Artikkel
 • Flere eldre - store utfordringer

  Publisert:

  størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav Aspås størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav

  Artikkel
 • Å tallfeste kvinner og menn - kan det være nødvendig?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4 Likestillingsstatistikk Å tallfeste kvinner og menn - kan det være nødvendig? Publisert: 1. desember 1995 Ja, det er nødvendig. Ikke minst kom dette til uttrykk under FNs verde

  Artikkel
 • Husholdningenes status og endring

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4E Husholdningenes status og endring Publisert: 1. desember 1995 Husholdningenes antall og sammensetning har forandret seg mye de siste tiårene. Veksten i antallet skyides først

  Artikkel