Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4453 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Statistisk årbok 1988

  Publisert:

  Statistisk årbok Årg. 107 Statistisk årbok 1988 Publisert: 19. mai 1988 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pd

  Publikasjon
 • Normalisering av deltidsarbeidet

  En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 071 En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene Normalisering av deltidsarbeidet Publisert: 2. april 1989 Denne analysen belyser kvinners for

  Publikasjon
 • Sosialt utsyn 1989

  Publisert:

  til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn gir et oversiktlig og allsidig bilde av befolkningens levekår, næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner har for befolkningens levekår, fordelingen av

  Publikasjon
 • Statistisk årbok 1989

  Publisert:

  Statistisk årbok Årg. 108 Statistisk årbok 1989 Publisert: 19. mai 1989 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pd

  Publikasjon
 • Individ, arbeid og inntekt

  En fordelingsanalyse

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 072 En fordelingsanalyse Individ, arbeid og inntekt Publisert: 28. juli 1989 Denne publikasjonen legger fram et teoretisk syn på sammenhengen mellom strukturen i arbeidsm

  Publikasjon
 • Statistisk årbok 1990

  Publisert:

  Statistisk årbok Årg. 109 Statistisk årbok 1990 Publisert: 25. mai 1990 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pd

  Publikasjon
 • Statistisk årbok 1991

  Publisert:

  Statistisk årbok Årg. 110 Statistisk årbok 1991 Publisert: 15. mai 1991 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pd

  Publikasjon
 • Statistisk årbok 1992

  Publisert:

  Statistisk årbok Årg. 111 Statistisk årbok 1992 Publisert: 20. mai 1992 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pd

  Publikasjon
 • Mennesker og modeller

  Livsløp og kryssløp

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 078 Livsløp og kryssløp Mennesker og modeller Publisert: 22. juli 1992 Denne artikkelsamlingen er tilegnet Per Sevaldson. Den er en hilsen fra tidligereog nåværende kolle

  Publikasjon
 • Offentlige stønader til husholdninger

  En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse

  Publisert:

  økonomien hvis endringer i arbeidsledigheten slår sterkt ut i disse stonadene. På lang sikt vil endringer i befolkningens sammensetning etter alder samt

  Publikasjon
 • Giftermål og barn

  Bedre sent enn aldri?

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 081 Bedre sent enn aldri? Giftermål og barn Publisert: 2. januar 1993 Denne boken gir en populærframstilling av resultatene fra Familie- og yrkesundersøkelsen 1988. I 197

  Publikasjon
 • Statistisk årbok 1993

  Publisert:

  Statistisk årbok Årg. 112 Statistisk årbok 1993 Publisert: 10. juni 1993 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i p

  Publikasjon
 • Sosialt utsyn 1993

  Publisert:

  til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn tar sikte på å gi et mest mulig oversiktlig og allsidig bilde av befolkningens levekår

  Publikasjon
 • Fruktbarhet under reproduksjonsnivå i Norge

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1994/1 Fruktbarhet under reproduksjonsnivå i Norge Publisert: 1. mars 1994 Endringene i de årlige fødselstallene gjennom de siste par tiår kan i stor utstrekning tilskrives at alder v

  Artikkel
 • Fortsatt vanlig med mange søsken og hyppig kontakt

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1994/1 Søskenrelasjoner Fortsatt vanlig med mange søsken og hyppig kontakt Publisert: 1. mars 1994 De aller fleste har sosken. Blant dem som er født på 1950- og 1960- tallet, er bare

  Artikkel