Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "befolkning"

Fant 3153 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Befolkningen

  Publisert:

  Fakta om Befolkningen Innhold på siden Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange kommer hit, og hvor mange reiser ut) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal

  Faktaside
 • Befolkning - kvartalvis

  Publisert:

  Befolkning og endring siste kvartalPublisert 20. november 2019 3. kvartal 2019 Befolkningen ved utgangen av kvartalet 5 356 789 Folkevekst 11 190.: 41 54 79 65 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder, kjønn og husholdningsstørrelse, samt inn- og utflytting, fødte og døde. Den gir dessuten tall for innbyggere i de andre bosetningene på Svalbard, Barentsburg og Hornsund.

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Befolkningens utdanningsnivå omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. oktober og som er i aldersgruppen 16 år og eldre ved utgangen av rapporteringsåret. I tillegg registreres 15-åringer som har fullført grunnskolen eller som er i gang med en utdanning utover grunnskolenivå.

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 4. november 2019 Folkemengde Endring Endring i prosent 2019 2018 - 2019 2018 - 2019 Antall bosatte i tettsteder 4 368 614 40 663 0,9 Antall bosat

  Statistikk
 • Befolkning - kvartalvis

  Svakaste folkevekst sidan 2006

  Publisert:

  : espen.andersen@ssb.no tlf.: 40 81 13 35 Kåre Vassenden E-post: kare.vassenden@ssb.no tlf.: 41 54 79 65 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning

  Statistikk
 • Befolkning - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  Befolkningen fordelt på aldersgrupper per 1. januarPublisert 22. februar 2019 2019 Endring i prosent 2018 - 2019 2014 - 2019 2009 - 2019 I alt 5 328 212 0,6 4,3 11,0 0: espen.andersen@ssb.no tlf.: 40 81 13 35 Kåre Vassenden E-post: kare.vassenden@ssb.no tlf.: 41 54 79 65 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning

  Statistikk
 • Adopsjoner

  Publisert:

  Adopsjonsstatistikken viser antallet adopterte barn i løpet av et år. Den omfatter både barn adoptert fra utlandet og barn som er adoptert innenlands i Norge.

  Statistikk
 • 04317: Grunnkretsenes befolkning (G)

  04317: Grunnkretsenes befolkning (G) Personer Ikke koblet, Karrestad (t.o.m. 2002), Båstadlund, Låby, Stangeløkka, Refne/Banken, Remmen

  Statistikkbanken
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januarPublisert 5. mars 2019 2019 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt Innvandrere Norskfødte med innvandre

  Statistikk
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 1/2017 Økonomisk utsyn 2016 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 9 å synke. Nedgangskonjunkturen og tiltakende aldring i befolkningen bidro til fortsatt nedgang i den samlede yrkesdeltakingen for aldersgruppen 15-74 år

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Henvendelser om nasjonale framskrivinger E-post: nasjfram@ssb.no Henvendelser om regionale framskrivinger E-post: regfram@ssb.

  Statistikk
 • Samiske forhold

  Publisert:

  Folkemengde per 1. januar, Norge nord for SaltfjelletPublisert 6. februar 2018 2017 Endring i prosent 2016 - 2017 1990 - 2017 Norge nord for Saltfjellet i alt 406 043 0,6 6,7 STN-området i alt 55 54

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Flest nye bosatte fra Syria

  Publisert:

  . sto for hele 93 prosent av denne veksten. Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1

  Statistikk
 • Navn

  Publisert:

  Statistikk over navn på alle personer som er folkeregistrert i Norge. Finn de mest populære navnene for gutter og jenter fra siste år, og for alle år tilbake til 1880. Alle navn med mer enn tre navnebærere gir treff i navnesøket.

  Statistikk