Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "befolkning"

Fant 5855 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Befolkning - kvartalvis

  Publisert:

  Befolkning og endring siste kvartalPublisert 20. mai 2019 1. kvartal 2019 Befolkningen ved utgangen av kvartalet 5 336 494 Folkevekst 8 282.: 40 81 13 34 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42

  Statistikk
 • Befolkning - årleg, berekna tal

  Publisert:

  folkemengd skal syne samansetjinga av befolkninga (etter kjønn, alder, sivilstand, statsborgarskap, bustad mv) ved siste årsskifte og utviklinga over tid. Dei folketal. Årlege tal for folkemengd etter kjønn, alder, sivilstand og statsborgarskap finst attende til 1.1.1976, medan tilsvarande tal utan statsborgarskap

  Statistikk
 • Befolkning - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  . Folketalet 1. april, 1. juli og 1. oktober vil halde fram med å bli berekna på dette viset. Fordi førebels tal er erstatta av endelege tal for folkemengd frå 1 korttidslagra. Hovedtala og dei detaljerte tala for folkemengd skal syne samansetjinga av befolkninga (etter kjønn, alder, sivilstand, statsborgarskap, bustad mv

  Statistikk
 • Befolkning - kvartalvis

  Svakaste folkevekst sidan 2006

  Publisert:

  ha vakse med 44 300 i 2016 nådde folketalet 5 258 000 ved årsskiftet. Særleg aukande utvandring har gjeve den svakaste veksten på mange år. Syriske statsborgarar var den største gruppa som blei registrert innvandra. Folkemengd og endringane i kvartalet. AntalPublisert 23. februar 2017 4. kvartal 2016 4

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 3. desember 2018 Folkemengde Endring Endring i prosent 2018 2017 - 2018 2017 - 2018 Antall bosatte i tettsteder 4 327 951 44 767 1,0 Antall bosatte i spredtbygde: Statistisk sentralbyrå Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2018 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km2 I alt Fordelt på

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Nær 1 000 tettsteder i Norge

  Publisert:

  . De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning. Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 6. desember 2016 Folkemengde Endring Endring i prosent 2016 2015 - 2016 2015 - 2016 Antall bosatte i tettsteder 4 229 849 57 045 1,4 Antall bosatte i spredtbygde

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)

  Hvor bor egentlig studentene?

  Publisert:

  Hvor bor egentlig studentene? Tall fra folke- og boligtellingen 2011 viser at det 19. november var bosatt 4 979 955 personer i Norge. Folketall for hele landet og for den enkelte kommune framkommer ved opptellinger i folkeregisteret

  Statistikk
 • Befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Henvendelser om nasjonale framskrivinger E-post: nasjfram@ssb.no Henvendelser om regionale framskrivinger E-post: regfram@ssb.

  Statistikk
 • Befolkningsframskrivinger

  Neste millionpassering blir trolig den raskeste

  Publisert:

  : Flytteforutsetninger og resultater. Større usikkerhet jo lenger fram i tid vi ser Det er usikkert hvordan folketallet og sammensetningen av befolkningen i Norge vil utvikle segBefolkningsframskrivingen er en beregning av hvordan en befolknings størrelse og sammensetning kan bli i framtiden

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  . 2018 Folketallet ved inngangen av året Fødte Døde Fødsels-overskudd Inn-flytting Ut-flytting Netto-innflytting Korreksjon Folke-tilvekst Folkemengde ved utgangen av Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alderPublisert 8. april 2019 1. halvår 20191 I alt Menn Kvinner 11

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Færre barnehagebarn

  Publisert:

  Svalbard hadde 2.667 bosatte 1.7.2016, en økning på 13 første halvår. Færre barnehagebarn Folketallet i Longyearbyen og Ny færre barn i barnehagealder på Svalbard. Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alderPublisert 26

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januarPublisert 5. mars 2019 2019 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt Innvandrere Norskfødte med innvandre

  Statistikk
 • Innvandring holder folketallet oppe

  Publisert:

  Innvandring holder folketallet oppe Publisert: 5. februar 2016 De samiske områdene nord for Saltfjellet har ikke Sápmi og har bidratt til å stabilisere folketallet på 2010-nivå etter årtier med nedgang. De samiske områdene nord for Saltfjellet har ikke

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Flest nye bosatte fra Syria

  Publisert:

  . sto for hele 93 prosent av denne veksten. Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1 norskfødte med innvandrerforeldre i hovedstaden – både i antall og prosent av folketallet

  Statistikk
 • Folketallet doblet - store fylkesvariasjoner

  Publisert:

  : 23. desember 1999 Folketallet i Norge har de siste 100 årene økt fra 2 240 032 i 1900 til 4 479 000 i 2000, det vil si at befolkningen er doblet. Den prosentviseStatistikk mot år 2000: 2000 Folketallet doblet - store fylkesvariasjoner Publisert

  Artikkel