Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "befolkning"

Fant 4930 treff for "befolkning"

Sorter etter:
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , samt befolkningens sammensetning

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  28,6 Kilde: Statistisk sentralbyrå Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Aldersgrupper. Antall og prosent1 2017 Befolkningen 1. oktober, som grupperer utdanninger etter nivå og fagfelt. Utdanningsnivå: Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Færre barnehagebarn

  Publisert:

  på Svalbard fortsetter å øke Endringene i befolkningens sammensetning fortsetter i Longyearbyen og Ny-Ålesund (figur 3

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Hver femte flyktning har høyere utdanning

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens utdanningsvå etter for eksempel kjønn og innvandringsgrunn høyere utdanning, og flyktninger lavere utdanning enn befolkningen generelt. For første gang skiller utdanningsstatistikken mellom innvandrere som har kommet til Norge på

  Statistikk
 • Befolkningen

  Publisert:

  Fakta om Befolkningen Innhold på siden Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange kommer hit, og hvor mange reiser ut. Les mer i statistikken Befolkning og areal i tettsteder. Befolkning Likestilling Innvandring Bil og transport Arbeid Helse Utdanning Norsk økonomi Norsk

  Faktaside
 • Befolkning

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2004/4 Befolkning Publisert: 15. september 2004 Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge - vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange Bodø og Stavanger med 1,3 prosent. Ulik alderssammensetning i fylkene Ved inngangen til 2004 var 26 prosent av Norges befolkning yngre enn 20 år

  Artikkel
 • Befolkning

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2003/4 Befolkning Publisert: 26. september 2003 Ved inngangen til 2003 var vel 4,5 millioner personer registrert bosatt i Norge. Folketallet. Som resultat har vi fått en markant endring i befolkningens aldersstruktur. Den 1.1.2003 var drøyt en fjerdedel av befolkningen under 20

  Artikkel
 • Befolkning og areal i tettsteder

  Publisert:

  Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 19. desember 2017 Folkemengde Endring Endring i prosent 2017 2016 - 2017 2016 - 2017 1Tettstedet Tananger er slått sammen med Stavanger tettsted.

  Statistikk
 • Befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Kilde: Statistisk sentralbyrå En befolkningsframskriving er en beregning av en framtidig befolknings størrelse og sammensetning, gitt ulike forutsetninger folkemengde, også om en usannsynlig utvikling, mens en befolkningsprognose er en beregning av den framtidige befolkningen som oppfattes mest sannsynlig på

  Statistikk
 • Personer med flyktningbakgrunn

  Publisert:

  Personer med flyktningbakgrunn per 1. januarPublisert 21. juni 2018 2018 Endring i prosent 2018 2017 - 2018 Andel personer med flyktningbakgrunn av alle innvandrere. Prosent Andel personer med flyktn

  Statistikk
 • Innvandrere etter innvandringsgrunn

  Publisert:

  Innvandrere etter innvandringsgrunnPublisert 20. juni 2018 2017 Endring i prosent Innvandring i alt siden 1990 2016 - 2017 2007 - 2017 I alt 42 064 -17,6 -5,3 831 166 Arbeid 13 839 -5,1 -35,3 276 724

  Statistikk
 • Adopsjoner

  Publisert:

  påvirker befolkningens sammensetning. Den første adopsjonsstatistikken som ble laget i Statistisk sentralbyrå. Adopsjonsstatistikken produseres fra og med 1997-årgangen ved Seksjon for befolknings- og utdanningsstatistikk

  Statistikk
 • Overgang til norsk statsborgerskap

  Publisert:

  påvirker befolkningens sammensetning. Denne statistikken er publisert hvert år siden 1977. Statistikken har et vidt spekter av brukere og

  Statistikk
 • Folkemengde og befolkningsendringar - kvartalvis

  Publisert:

  berekna folkemengd blir bare korttidslagra. Hovedtala og dei detaljerte tala for folkemengd skal syne samansetjinga av befolkninga (etter kjønn, alder befolkninga. Endringane omfattar hendingar som fødslar, dødsfall og flyttingar, samt totalt folketal. Årlege tal for folkemengd etter kjønn, alder, sivilstand og

  Statistikk
 • Flyttinger

  Publisert:

  statistikken over endringer i befolkningen er elektroniske kopier til Statistisk sentralbyrå av alle slike meldinger som oppdaterer registeret. Meldingene oppdaterer dessuten en egen befolkningsdatabase til statistikkformål i Statistisk sentralbyrå, som danner grunnlaget for statistikken over befolkningens

  Statistikk