Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "befolkning"

Fant 4002 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Befolkningen

  Publisert:

  Fakta om Befolkningen Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange nye kommer hit, og hvor mange reiser fra oss. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

  Faktaside
 • Befolkning - kvartalvis

  Publisert:

  Befolkning og endring siste kvartalPublisert 23. februar 2021 4. kvartal 2020 Befolkningen ved utgangen av kvartalet 5 391 369 Folkevekst 6 793.: 41 54 79 65 Espen Andersen E-post: espen.andersen@ssb.no tlf.: 40 81 13 35 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder, kjønn og husholdningsstørrelse, samt inn- og utflytting, fødte og døde. Den gir dessuten tall for innbyggere i de andre bosetningene på Svalbard, Barentsburg og Hornsund.

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Befolkningens utdanningsnivå omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. oktober og som er i aldersgruppen 16 år og eldre ved utgangen av rapporteringsåret. I tillegg registreres 15-åringer som har fullført grunnskolen eller som er i gang med en utdanning utover grunnskolenivå.

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 6. oktober 2020 Folkemengde Endring Endring i prosent 2020 2019 - 2020 2019 - 2020 Antall bosatte i tettsteder 4 416 981 48 367 1,1 Antall bosatt

  Statistikk
 • Befolkning - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  Befolkning og endringar siste årPublisert 23. februar 2021 2020 Befolkning ved starten av året 5 367 580 Folkevekst 23 789 Befolkning ved slutten av året 5 391 369 Fødselsoverskot 12 368 Fødde 52 979

  Statistikk
 • 04317: Grunnkretsenes befolkning (G)

  04317: Grunnkretsenes befolkning (G) Personer Ikke koblet, Karrestad (t.o.m. 2002), Båstadlund, Låby, Stangeløkka, Refne/Banken, Remmen

  Statistikkbanken
 • Regionale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Regionale befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting, innvandring og utvandring. Les om resultater, metoder og forutsetninger i rapporten Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050.

  Statistikk
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Henvendelser om nasjonale framskrivinger E-post: nasjfram@ssb.no Henvendelser om regionale framskrivinger E-post: regfram@ssb.

  Statistikk
 • Fødte

  Publisert:

  .: 40 81 13 35 Anders Sønstebø E-post: anders.sonstebo@ssb.no tlf.: 46 66 37 74 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januarPublisert 9. mars 2020 2020 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt Innvandrere Norskfødte med innvandre

  Statistikk
 • Samboere

  Publisert:

  Statistikken viser andelen samboere i den norske befolkningen, 16-79 år, fordelt på kjønn og aldersgrupper.

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  Publisert:

  større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og. Innvandrere som gruppe bor mer sentralt enn hele befolkningen, men dette varierer for ulike landgrupper

  Publikasjon
 • Lågaste folkeauke sidan 2001

  Publisert:

  frå statistikken Befolkning. Spesielt låg innvandring våren 2020 Det var 38 100 innvandringar i 2020, noko som er det lågaste sidan 2004. Til samanlikning 27 100 innbyggjarar i byrjinga av året, mot 5 300 i kommunane med nedgang. – Fleirtalet av kommunane hadde nedgang i folketalet, men fleirtalet av befolkninga bur i kommunar med folkeauke, kommenterer Haug. Ein kan òg sjå

  Artikkel
 • 05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen

  05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen Personer Begge kjønn, Menn, Kvinner, Alle, 0-6 år, 7-15 år, 16-44 år, 45-66 år, 67-79 år

  Statistikkbanken