Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 6 126
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Befolkning

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar

 3. Befolkningens utdanningsnivå

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Utdanningsnivå for personer 16

 4. Befolkningen på Svalbard

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny

 5. Tettsteders befolkning og areal

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder

 6. Nasjonale befolkningsframskrivinger

  . Framskrevne befolkningstall 2024-2100 Framskrevne befolkningstall 2024-2100 2024 2030 2050 2075 2100 Befolkning

 7. Regionale befolkningsframskrivinger

  Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner vil utvikle seg framover Kommuner med vekst i befolkningen 2024–2050 (hovedalternativet

 8. Lær om befolkningen i Norge

  Lær om befolkningen i Norge Visualiseringene under beskriver disse temaene knyttet til befolkningen i Norge: Publisert : 27. mai 2024 størrelsen på befolkningen per 1

 9. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet

  Infografikk Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet I 2023 var 72,8 prosent av befolkningen i alderen 15–74 år yrkesaktive. Endret : 8

 10. Befolkning og offentlig økonomi

  Befolkning og offentlig økonomi Forskning på dette området bidrar med ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging

 11. Befolkning

  Eldre artikler og publikasjoner for delemnet Innvandrere og innvandring, befolkning.

 12. Oppgave D. Befolkning og alder

  Oppgave D. Befolkning og alder I denne oppgaven bruker du statistikkbanken for å

 13. Samiske forhold

  10,2 5,1 9,3 1Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006

 14. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2021

  Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2021 72,1 prosent av befolkningen mellom 15 og 74

 15. 04317: Grunnkretsenes befolkning (G) 1999 - 2024

  04317: Grunnkretsenes befolkning (G) Personer Steinvågneset, Skarbøvika, Sævollen, Hessa, Skjerva

 16. Om unge og eldre i befolkninga

  Oppgåve C Om unge og eldre i befolkninga Lær nokre sentrale ord og fakta om dette temaet ved å svare på dei fire spørsmåla i oppgåva. Kva skal de gjere? Klassen ser på