Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "befolkning"

Fant 4148 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Befolkningen

  Publisert:

  Fakta om Befolkningen Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange nye kommer hit, og hvor mange reiser fra oss. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

  Faktaside
 • Befolkning

  Publisert:

  Befolkning Data om folkemengden eller familier og husholdninger, innvandring, og andre demografiske opplysninger. For å bestille data om befolkningen må du fylle ut og krysse av de variablene du ønsker i variabellista for befolkning (excel). Lista må du legge ved

  Artikkel
 • Befolkning

  Publisert:

  Eldre artikler og publikasjoner for delemnet Innvandrere og innvandring, befolkning.

  NOT TRANSLATED: sok-innholdstype-befolkning
 • Befolkning

  Publisert:

  Befolkning Data om folkemengden eller familier og husholdninger, innvandring, og andre demografiske opplysninger. For å bestille data om befolkningen må du fylle ut og krysse av de variablene du ønsker i variabellista for befolkning (excel). Lista må du legge ved

  Artikkel
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Befolkningens utdanningsnivå omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. oktober og som er i aldersgruppen 16

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Statistikk over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som tilhører disse to gruppene. Tallene er per 1. januar hvert år.

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder. Andel som bor i tettsteder Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder. Den dekker også

  Statistikk
 • Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn

  Publisert:

  0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få

  Artikkel
 • Kvinner inntar Svalbard

  Publisert:

  Kvinner inntar Svalbard Publisert: 4. mai 2021 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund: Vilni Verner Holst Bloch Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 31 personer i løpet av 2020. Økningen var størst blant kvinner

  Artikkel
 • Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger

  Publisert:

  inkludere de som har forholdsvis lang botid, og er i aldersgruppen 30-39 år i denne analysen. Som sammenligningsgrupper benytter vi befolkningen i tilsvarende aldergrupper, samt personer med flyktningbakgrunn sammenligning var det tilsvarende tallet noe lavere for andre mindreårige flyktninger med 78 prosent, og noe høyere i befolkningen i samme alder med 86 prosent (se

  Artikkel
 • Koronaflytting og andre flyttinger i 2020 - Flytting mellom kommuner etter fra-sentralitet og til-sentralitet. 2020. Prosent- SSB

  Publisert:

  : Statistisk sentralbyrå Befolkningen Statistikk om koronakrisen Even Høydahl even.hoydahl@ssb.no 95 77 79 06 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Artikkel
 • Koronaflytting og andre flyttinger i 2020

  Publisert:

  øysamfunn uten veiforbindelse, til kommunesenteret. Og hovedtrenden er at utkantene i kommunene tynnes ut, mens befolkningen i økende grad samles i og rundt kommunesenteret. Befolkningen Statistikk om koronakrisen Even Høydahl even.hoydahl

  Artikkel
 • Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

  Publisert:

  . Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen. Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen

  Artikkel
 • Nok en gang rekordlav fruktbarhet

  Publisert:

  . – Fruktbarheten til innvandrere har tradisjonelt ligget høyere enn blant den øvrige befolkningen. De siste årene har fruktbarheten til innvandrerkvinner imidlertid sunket i omtrent samme takt som befolkningen for 1.85 1.79 1.57 1.71 2017 1.78 1.75 1.49 1.62 2018 1.76 1.73 1.41 1.56 2019 1.71 1.70 1.35 1.53 2020 1.66 1.67 1.37 1.48 Befolkningen Espen Andersen

  Artikkel