Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "befolkning"

Fant 5246 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Befolkningen

  Publisert:

  Fakta om Befolkningen Innhold på siden Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange kommer hit, og hvor mange reiser ut) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal

  Faktaside
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , samt befolkningens sammensetning. Utgaver av statistikken Befolkningen på Svalbard publisert før 25. april 2017 Befolkningsstatistikk publisert

  Statistikk
 • Befolkning - kvartalvis

  Publisert:

  Befolkning og endring siste kvartalPublisert 20. august 2019 2. kvartal 2019 Befolkningen ved utgangen av kvartalet 5 345 599 Folkevekst 9 105.: 40 81 13 34 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og eldre1Publisert 20. juni 2019 2013 2018 I alt I alt Menn Kvinner 1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå til mange innvandrere. Fra og med 2014 innehold

  Statistikk
 • Befolkning - kvartalvis

  Svakaste folkevekst sidan 2006

  Publisert:

  : espen.andersen@ssb.no tlf.: 40 81 13 35 Kåre Vassenden E-post: kare.vassenden@ssb.no tlf.: 40 81 13 34 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 3. desember 2018 Folkemengde Endring Endring i prosent 2018 2017 - 2018 2017 - 2018 Antall bosatte i tettsteder 4 327 951 44 767 1,0 Antall bosat

  Statistikk
 • Befolkning - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  Befolkningen fordelt på aldersgrupper per 1. januarPublisert 22. februar 2019 2019 Endring i prosent 2018 - 2019 2014 - 2019 2009 - 2019 I alt 5 328 212 0,6 4,3 11,0 0 år eller eldre 44 968 0,6 6,1 29,7 Kilde: Statistisk sentralbyrå Befolkning i kommunane 2018 2019 Folketilvekst i prosent 2018-2019 1Utan Rindal. 2Medrekna Rindal. 31

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Nær 1 000 tettsteder i Norge

  Publisert:

  . De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning. Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 6. I disse tettstedene bodde det i alt 1 735 000 personer som utgjorde 33 prosent av landets befolkning og 41 prosent av tettstedsbefolkningen. I løpet av 2015

  Statistikk
 • Adopsjoner

  Publisert:

  AdopsjonerPublisert 31. mai 2019 2018 2017 - 2018 2008 - 2018 Totalt Adopsjoner i alt 365 -13 -188 Utenlandsadopsjoner 87 -40 -211 Stebarn 206 25 -17 Fosterbarn 65 5 42 Andre adopsjoner 7 -3 -2

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januarPublisert 5. mars 2019 2019 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt Innvandrere Norskfødte med innvandre

  Statistikk
 • Befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Henvendelser om nasjonale framskrivinger E-post: nasjfram@ssb.no Henvendelser om regionale framskrivinger E-post: regfram@ssb.

  Statistikk
 • Samiske forhold

  Publisert:

  utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006. Definisjonen av [overført fra Narvik i 1999] I tillegg inngår den samiske befolkningen på Senja og i resten av Lenvik kommune, den samiske befolkningen i

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Flest nye bosatte fra Syria

  Publisert:

  . sto for hele 93 prosent av denne veksten. Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1

  Statistikk
 • 04317: Grunnkretsenes befolkning (G)

  04317: Grunnkretsenes befolkning (G) Personer Ikke koblet, Karrestad (t.o.m. 2002), Båstadlund, Låby, Stangeløkka, Refne/Banken, Remmen

  Statistikkbanken
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 1/2017 Økonomisk utsyn 2016 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 9 å synke. Nedgangskonjunkturen og tiltakende aldring i befolkningen bidro til fortsatt nedgang i den samlede yrkesdeltakingen for aldersgruppen 15-74 år

  Artikkel