Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 6 133
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Befolkning

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar

 3. Befolkningens utdanningsnivå

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Utdanningsnivå for personer 16

 4. Tettsteders befolkning og areal

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder

 5. Befolkningen på Svalbard

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny

 6. Variabelområdet befolkning

  Befolkning Data om folkemengden eller familier og husholdninger, innvandring, og andre demografiske opplysninger. Publisert : 17. mars 2021 Endret : 29. februar 2024 For å

 7. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet

  Infografikk Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet I 2023 var 72,8 prosent av befolkningen i alderen 15–74 år yrkesaktive. Endret : 8

 8. Befolkning og offentlig økonomi

  Befolkning og offentlig økonomi Forskning på dette området bidrar med ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging

 9. Befolkning

  Samfunnsspeilet, 2004/4 Befolkning Publisert: 15. september 2004 Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge - vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange

 10. Befolkning

  Samfunnsspeilet, 2003/4 Befolkning Publisert: 26. september 2003 Ved inngangen til 2003 var vel 4,5 millioner personer registrert bosatt i Norge. Folketallet

 11. Oppgave D. Befolkning og alder

  Oppgave D. Befolkning og alder I denne oppgaven bruker du statistikkbanken for å

 12. Befolkning

  Eldre artikler og publikasjoner for delemnet Innvandrere og innvandring, befolkning.

 13. 04317: Grunnkretsenes befolkning (G) 1999 - 2024

  04317: Grunnkretsenes befolkning (G) Personer Steinvågneset, Skarbøvika, Sævollen, Hessa, Skjerva

 14. Kvinner inntar Svalbard

  Kvinner inntar Svalbard Publisert: 4. mai 2021 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund

 15. Koronaflytting og andre flyttinger i 2020 - Flytting mellom kommuner etter fra-sentralitet og til-sentralitet. 2020. Prosent- SSB

  : Statistisk sentralbyrå Befolkningen Statistikk om koronakrisen Even Høydahl even.hoydahl@ssb.no 95 77 79 06 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 16. Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger

  inkludere de som har forholdsvis lang botid, og er i aldersgruppen 30-39 år i denne analysen. Som sammenligningsgrupper benytter vi befolkningen i tilsvarende aldergrupper, samt personer med flyktningbakgrunn