Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "befolkning"

Fant 3962 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Befolkningen

  Publisert:

  Fakta om Befolkningen Innhold på siden Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange kommer hit, og hvor mange reiser ut) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal

  Faktaside
 • Befolkning - kvartalvis

  Publisert:

  Befolkning og endring siste kvartalPublisert 20. august 2020 2. kvartal 2020 Befolkningen ved utgangen av kvartalet 5 374 807 Folkevekst 2 452.: 41 54 79 65 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder, kjønn og husholdningsstørrelse, samt inn- og utflytting, fødte og døde. Den gir dessuten tall for innbyggere i de andre bosetningene på Svalbard, Barentsburg og Hornsund.

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  Befolkningens utdanningsnivå omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. oktober og som er i aldersgruppen 16 år og eldre ved utgangen av rapporteringsåret. I tillegg registreres 15-åringer som har fullført grunnskolen eller som er i gang med en utdanning utover grunnskolenivå.

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 4. november 2019 Folkemengde Endring Endring i prosent 2019 2018 - 2019 2018 - 2019 Antall bosatte i tettsteder 4 368 614 40 663 0,9 Antall bosat

  Statistikk
 • Regionale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Regionale befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting, innvandring og utvandring. Les om resultater, metoder og forutsetninger i rapporten Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050.

  Statistikk
 • Befolkning - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  Befolkning og endringar siste årPublisert 27. februar 2020 2019 Befolkning ved starten av året 5 328 212 Folkevekst 39 368 Befolkning ved slutten av året 5 367 580 Fødselsoverskot 13 811 Fødde 54 495

  Statistikk
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring. Les om resultater, metoder og forutsetninger i rapporten Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020.

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januarPublisert 9. mars 2020 2020 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt Innvandrere Norskfødte med innvandre

  Statistikk
 • 04317: Grunnkretsenes befolkning (G)

  04317: Grunnkretsenes befolkning (G) Personer Ikke koblet, Karrestad (t.o.m. 2002), Båstadlund, Låby, Stangeløkka, Refne/Banken, Remmen

  Statistikkbanken
 • Samiske forhold

  Publisert:

  Folkemengde per 1. januar, Norge nord for SaltfjelletPublisert 6. februar 2018 2017 Endring i prosent 2016 - 2017 1990 - 2017 Norge nord for Saltfjellet i alt 406 043 0,6 6,7 STN-området i alt 55 54

  Statistikk
 • 04862: Areal og befolkning i tettsteder

  04862: Areal og befolkning i tettsteder Areal av tettsted (km²), Bosatte

  Statistikkbanken
 • 04860: Areal og befolkning i tettsteder (F)

  04860: Areal og befolkning i tettsteder (F) Areal av tettsted (km²), Bosatte Viken, Østfold (-2019), Akershus (-2019), Buskerud (-2019), Oslo, Innlandet, Hedmark

  Statistikkbanken
 • 04859: Areal og befolkning i tettsteder (T)

  04859: Areal og befolkning i tettsteder (T) Areal av tettsted (km²), Bosatte Halden, Sponvika, Isebakke, Hasle

  Statistikkbanken
 • 04861: Areal og befolkning i tettsteder (K)

  04861: Areal og befolkning i tettsteder (K) Areal av tettsted (km²), Bosatte Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hvaler, Aremark, Marker, Indre

  Statistikkbanken