Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 118 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Etterforskede lovbrudd

  Publisert:

  oppklarte 20201 I alt 297 488 154 261 143 227 89 752 44 249 18 565 1 695 9 158 1 463 47 080 56 457 29 069 Oslo 76 376 47 787 28 589 29 983 8 977 8 440 387 1 20201 Lovbrudd etterforsket I alt 297 488 86 825 23 479 20 742 35 935 6 620 41 466 32 248 45 738 4 435 Oslo 76 376 28 558 6 854 6 991 8 814 1 129 7 703 9

  Statistikk
 • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

  Publisert:

  56 0301 Oslo kommune 1 093 441 652 100 40 60 3403 Hamar 86 35 51 100 41 59 3405 (Akershus) (-2019) 17 100 65 .. .. 0237 Eidsvoll (-2019) 11 100 .. .. .. 0301 Oslo 698 100 63 10 27 0403 Hamar (1992-2019) 40 100 65 10 25 0412 Ringsaker

  Statistikk
 • Skogeiendommer

  Publisert:

  32 694 21 660 15 386 7 953 3 592 970 228 Fylke Oslo og Viken 18 116 5 893 4 585 3 082 2 368 1 269 628 244 47 Innlandet 20 877 7 332 5 045 3 255 2 366 1 476 899 403 101 Vestfold og Telemark 9 858 3 391 992 5 352 317 7 701 494 10 780 066 10 946 728 10 570 789 8 398 721 13 781 420 Fylke Oslo og Viken 11 497 358 329 002 749 489 1 101 332 1 665 072 1 769 022 1 917 007 2 018 704 1 947 731 Innlandet 18

  Statistikk
 • Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

  Publisert:

  ) 2014 6 489 48,2 4,6 42,6 1,0 35,3 0,8 30,3 0,6 26,5 2015 6 858 46,6 4,0 42,0 0,9 35,0 0,8 30,0 2016 7 272 46,2 4,6 41,6 1,1 34,0 2017 7 363 44,7 5,1 40,9 2018 7 267 45,5 Oslo 2014 12 195 44,3 4,7

  Statistikk
 • Småvilt og rådyrjakt

  Publisert:

  2020-2021 Viken 1 580 2 960 340 16 820 Oslo 40 100 : 60 Innlandet 3 930 4 590 250 8 700 Vestfold og Telemark 610 1 800 60 4 830 Agder 360 1 910 2018-2019 124 000 57 900 2019-2020 104 200 45 100 2020-2021 126 800 49 700 2020-2021 Viken 10 200 2 600 Oslo - - Innlandet 24 000 4 700 Vestfold og Telemark 4 100 1 800 Agder 5 200 2 100 Rogaland 700 1

  Statistikk
 • Landbrukseiendommer

  Publisert:

  ) Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg 2020 Hele landet 180 087 164 067 91,1 143 271 112 485 21,5 354 714 Fylke Viken 24 296 21 760 89,6 19 416 17 232 11,2 60 852 Oslo 145 119 82,1 85 76 10,6 536 Øvrige bygninger 2020 Hele landet 164 067 18,3 930 660 21,6 200 527 437 559 85 301 207 273 Fylker Viken 21 760 19,5 139 114 25,0 29 817 72 134 5 756 31 407 Oslo 119 32,8 2 250 23,6 317 221 101 1 611

  Statistikk
 • Aktive jegere

  Publisert:

  310 21 720 2019-2020 190 400 171 280 135 660 35 630 19 150 2020-2021 193 730 173 820 140 320 33 500 19 910 2020-2021 Viken 37 500 34 410 26 680 7 730 3 090 Oslo 11 890 10 730 8 070 2 670 1 150 700 7 900 44 800 2020-2021 Viken 26 700 17 800 7 500 16 200 10 900 5 600 1 300 10 100 Oslo 8 100 6 400 4 500 3 100 1 700 1 300 500 1 400 Innlandet 17 700 10 000 4 400 12 400 10 000 5 100 1 600 5 800

  Statistikk
 • Landsskogtakseringen

  Publisert:

  - og mosemyr Annet areal Takserte regioner i alt 323 782 82 754 48 076 9 127 13 727 170 098 Oslo og Viken 25 132 11 714 andre markslag I alt I alt Gran Furu Lauv I alt Gran Furu Lauv Hele landet 987 536 872 913 405 644 257 849 209 420 114 623 27 319 46 616 40 688 Oslo og Viken 181 115 164 444 85 329 52 726 26 389 16

  Statistikk
 • Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

  Publisert:

  79,5 253,4 3 056,0 Fylke Oslo og Viken 69,7 28,0 34,2 21,6 57,1 93,4 66,2 254,7 3 451,6 Innlandet 70,8 27,6 27,7 21,6 76,6 96,7 104,2 300,9 3 428,3 Vestfold og Telemark 61,6 25,3 33,0 20,2 47,1 97,3. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Hele landet 254,7 251,8 248,6 244,2 239,2 234,7 229,4 225,8 221,7 219,0 215,8 212,7 209,8 206,7 202,0 2020 Oslo og Viken 322,2 Østfold (-2019

  Statistikk
 • Banker og kredittforetak - årlig, innskudd og utlån per fylke

  Publisert:

  . mai 2021 2019 2020 Endring i prosent Bankinnskudd Oslo, lønnstakere 195 709 211 411 8,0 Trøndelag, lønnstakere 99 038 108 054 9,1 Utlån Oslo, lønnstakere 480 642 515 008 7,2 Trøndelag, lønnstakere 246 397 258 511 4,9 Oslo, fast eiendom 243 067 268 993 10,7

  Statistikk
 • Jernbanetransport

  Publisert:

  952 75,0 794 623 44,0 Lokaltog Oslo 23 555 55,3 492 595 27,3 Flytoget 2 205 5,2 114 639 6,4 Gjøvikbanen 1 180 2,8 46 265 2,6 Lokaltog Stavanger 3 324 7,8 112 26,5 InterCity - Oslo-Halden 1 335 3,1 97 938 5,4 InterCity - Oslo-Lillehammer 2 912 6,8 166 770

  Statistikk
 • Byggeaktivitet i strandsonen

  Publisert:

  964 3 492 3 328 3 363 Viken 191 194 225 157 221 218 Oslo 6 22 26 6 24 27 Innlandet2 Vestfold og Telemark 232 235 213 218 205 Bærum 61,1 0,0 5,5 0,1 33,1 0,2 Asker 63,4 2,8 4,4 0,0 24,3 5,1 Lier 38,1 13,0 3,4 0,7 43,3 1,5 Oslo kommune 57,3 0,4 10,4 1,3 29,8 0,8 Horten 36,9 3,0 4,2 0,0 52,0 3,9 Holmestrand 53,4 10,2 5,5 0,0 24,6 6,4

  Statistikk
 • Avfall frå hushalda

  Publisert:

  157 205 19 2020 Viken 572 151 297 32 44 40 8 Oslo 207 44 123 7 20 13 0 Innlandet 215 63 104 9 20 18 1 Vestfold og Telemark 250 87 92 14 24 29 3 Agder 163 42 74 18 4 24 1 Rogaland 216 49 120 8 19 16 2

  Statistikk
 • Aksjer og kapitalutdelinger

  Publisert:

  ) Prosentandel av befolkningen som mottok utbytte I alt 785 650 69 488 14,6 378 412 65 277 7,0 Fylker Oslo 120 116 12 757 17,2 57 017 15 731 8,2 Rogaland 75 201 7 888 15,6 41 161 5 646 8,5

  Statistikk
 • Arealbruk og arealressurser

  Publisert:

  snø, is og bre Ferskvann Viken 4,4 8,8 57,0 16,0 4,0 2,2 0,0 7,5 Oslo 27,5 2,1 61,5 1,7 0,9 0,1 0,0 6,2 Innlandet 1,8 4,2 49,7 26,6 6,5 5,4 0,6 5,3 Vestfold og Telemark 2,8 4,1 54,4 25,2 2,9 1,7 0,0 9,1 område for landbruk og fiske Næring, offentlig og privat tjenesteyting Transport, telekommunikasjon og teknisk infrastruktur Annet bebygd areal Viken 28,0 8,4 8,9 10,5 34,4 9,8 Oslo 41,3 0,9 0,5 12,8 29,5 15,0 Innlandet 15,8 10,0

  Statistikk