Korn og oljevekster, areal og avlinger

Oppdatert: 21. februar 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Endring i kornavling siste 5-årsperiode
Endring i kornavling siste 5-årsperiode
2017 - 2022
1,4
%
Korn. Avling. 1 000 tonn
Korn. Avling. 1 000 tonn1
2022Prosent endring fra
2021 - 20222017 - 2022
Korn i alt1 325,011,91,4
Hvete384,045,0-4,1
Bygg591,0-3,42,9
Havre291,08,22,9
Rug og rughvete59,051,318,0
1Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp november 2022.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke
  Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke
  Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterDekar
  Korn i altHvete i altVårhveteHøsthveteRug og rughveteByggHavreOljevekster
  201212 5322 942 100669 800650 10019 70014 8001 565 300692 20054 900
  201311 7452 860 600548 400457 10091 30030 1001 593 900688 20034 600
  201411 5112 837 500791 699586 200205 50060 9001 265 100719 80041 000
  201511 2682 827 200857 600481 800375 800104 1001 232 900632 60034 800
  201611 2072 850 700667 700553 500114 20045 7001 375 600761 70041 500
  201710 9552 867 900757 500454 800302 80085 6001 348 600676 21123 100
  201810 5062 799 800586 500487 30099 27533 3001 479 500698 30032 800
  201910 1582 755 500803 500377 400426 10093 1001 305 000551 00034 300
  202010 1072 802 200676 700485 300191 40065 3001 392 200665 50029 700
  202110 0632 835 000635 900453 300182 70083 1001 427 400685 20024 200
  2021
  Oslo og Viken4 1731 352 600390 000270 400119 60045 800497 200418 00016 200
  Innlandet2 162685 00093 60069 60024 0008 300430 200152 3001 700
  Vestfold og Telemark1 230302 000139 300105 70033 60028 70070 50063 0005 800
  Agder110::::::::
  Rogaland28330 700800400400:26 8003 000:
  Vestland6::::::7 300:
  Møre og Romsdal7810 200::::9 6005000
  Trøndelag - Trööndelage2 005441 00011 8006 9005 000300388 20040 500500
  Nordland - Nordlánnda132 000:::01 400:0
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3:0000:00
  Standardtegn i tabeller
 • Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke
  Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke
  1 000 tonnKilo per dekar
  Korn i altHveteByggHavreRug og rughveteHveteByggHavreRug og rughvete
  20061 169,2357,0537,6248,426,2416353336431
  20111 026,7284,6494,6231,316,3385334323308
  20121 084,7274,7573,2231,94,9410366335331
  2013965,2213,0515,3224,212,7388323326422
  20141 238,1389,6527,4283,038,1492417393626
  20151 357,9495,2510,7285,866,2577414452636
  20161 326,0309,4634,8358,723,1463461471505
  20171 307,3400,5574,1282,750,0529426418597
  2018743,0137,7440,9156,67,9235298224237
  20191 296,4450,1565,5229,851,0560433417548
  20201 311,3322,5638,5315,534,8477459474353
  20211 184,6264,9611,8269,039,0417429393469
  Fylke
  Oslo og Viken565,3162,3216,6167,519,0416436401414
  Innlandet301,644,3193,159,84,5473449392543
  Vestfold og Telemark120,153,428,622,713,2383406361538
  Agder4,2:1,03,10,0:293419:
  Rogaland17,50,415,31,8:423570614:
  Vestland:::::::::
  Møre og Romsdal4,1:3,90,2::402448:
  Trøndelag - Trööndelage171,44,5153,013,80,1381394340231
  Nordland - Nordlánnda0,4:0,3:0,0:238::
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku:0,0:0,00,0::::
  Standardtegn i tabeller
 • Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke
  Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke
  Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterEtter størrelsen på areal av korn- og oljevekster
  1-49 dekar50-99 dekar100-199 dekar200-399 dekar400 dekar og over
  201212 5321 2162 4143 7223 2081 972
  201311 7451 1462 1763 4563 0481 919
  201411 5111 0632 1543 3732 9841 937
  201511 2681 0342 0503 2862 9451 953
  201611 2071 0082 0193 2562 9301 994
  201710 9559301 9823 1452 8722 026
  201810 5068361 8413 0162 8122 001
  201910 1587861 7752 8782 7192 000
  202010 1077541 7222 8292 7462 056
  202110 0747411 7082 8292 6972 099
  2021
  Oslo og Viken4 1771765921 1431 2081 058
  Innlandet2 162177308537572568
  Vestfold og Telemark1 23481293361295204
  Agder11035303111:
  Rogaland284928070348
  Vestland64::::
  Møre og Romsdal78112529130
  Trøndelag - Trööndelage2 007157377655561257
  Nordland - Nordlánnda135::::
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku330000
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over kornproduksjonen i Norge. Tall for siste årgang er foreløpige.

Navn: Korn og oljevekster, areal og avlinger
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Foreløpige tall: Landet

Endelige tall: Fylke

Årlig.

Ikke relevant

Mikrodata blir lagret i SSB.

Formålet med statistikken er å fremskaffe oversikt over kornproduksjonen i Norge.

Statistikken benyttes av offentlige etater og ulike næringsorganisasjoner.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikkloven § 10.

Rådsforordning (EØF) 837/90

Alle leveranser av korn- og oljevekster for salg. Korn til eget bruk er ikke med.

Ved utarbeidelse av foreløpige tall for kornavlingene benyttes avlingsprognoser for de ulike kornslaga utarbeidet av Norske Felleskjøp. Avlingsprognosene stilles sammen med arealopplysninger fra registeret over de som søker om produksjonstilskudd, og det publiseres tall for areal, totalavling og gjennomsnittsavling av de ulike kornslaga på landsnivå.

Ved utarbeidelse av endelige tall benyttes registrerte kornavlinger fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster fra Landbruksdirektoratet, og arealoppgaver fra SSBs totalpopulasjon av jordbruksbedrifter. Dette gir mulighet til å utarbeide tall på kommunenivå ved publisering av endelige tall.

Det blir gjennomført maskinelle kontroller for å avdekke av registreringsfeil, dubletter og observasjoner med store endringer fra forrige måling.

Ikke relevant
Ikke relevant

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå årlig utarbeidet statistikk over jordbruksarealet og bruken av det for alle aktive jordbruksbedrifter. Hovedgrunnlaget for denne statistikken er registeret over de som søker om produksjonstilskudd. Via en rekke andre administrative registre og egne undersøkelser blir det hentet inn opplysninger om de enhetene som ikke søker, men som like fullt driver jordbruk av et visst omfang. Ved publisering av endelige tall for kornavlinger er det disse arealene som ligger til grunn, mens avlingsopplysningene hentes fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster.

Opplysningene om siste års kornareal fra totalpopulasjonen for jordbruksbedrifter og kornleveranser er imidlertid ikke tilgjengelig ved publisering av foreløpige avlingstall for korn- og oljevekster, og de foreløpige tallene bygger derfor på arealopplysninger fra søknader om produksjonstilskudd og avlingsprognoser utarbeidet av Norske Felleskjøp. Det regnes likevel med at de foreløpige tallene gir en relativt god indikasjon på siste års avlingsnivå og arealomfang.

Faktasider

Kontakt