Korn og oljevekster, areal og avlinger

Oppdatert: januar 26, 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Endring i kornavling siste 5-årsperiode
Endring i kornavling siste 5-årsperiode
2015 - 2020
-8,8
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke
Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke
Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterDekar
Korn i altHvete i altVårhveteHøsthveteRug og rughveteByggHavreOljevekster
201013 5333 011 400720 800535 000185 90067 6001 461 800761 10059 300
201113 0802 987 500738 900597 400141 50052 8001 479 700716 00052 000
201212 5322 942 100669 800650 10019 70014 8001 565 300692 20054 900
201311 7452 860 600548 400457 10091 30030 1001 593 900688 20034 600
201411 5112 837 500791 699586 200205 50060 9001 265 100719 80041 000
201511 2682 827 200857 600481 800375 800104 1001 232 900632 60034 800
201611 2072 850 700667 700553 500114 20045 7001 375 600761 70041 500
201710 9552 867 900757 500454 800302 80085 6001 348 600676 21123 100
201810 5062 799 800586 500487 30099 27533 3001 479 500698 30032 800
201910 1582 755 500803 500377 400426 10093 1001 305 000551 00034 300
2019
Østfold (-2019)1 736544 200273 80089 000184 80022 300142 100104 70012 800
Oslo og Akershus (-2019)1 502559 400183 80049 600134 20030 100170 100175 0008 000
Hedmark (-2019)1 433511 30078 60050 70027 9006 000314 600111 7001 700
Oppland (-2019)831167 70022 10015 1007 0002 900129 00013 600300
Buskerud (-2019)906194 30077 70055 40022 3004 90065 30045 8003 900
Vestfold (-2019)927233 600128 40093 40035 00024 20048 10032 7006 400
Telemark (-2019)36459 80024 30016 4008 0002 20014 60018 6001 100
Aust-Agder (-2019)485 70060040020001 3003 8000
Vest-Agder (-2019)403 40000001 7001 7000
Rogaland18518 8001 2001 200010016 4001 1000
Hordaland (-2019)31000000::0
Sogn og Fjordane (-2019)31000000::0
Møre og Romsdal8710 30000009 3009000
Trøndelag - Trööndelage2 078445 20012 9006 1006 800400391 00040 900200
Sør-Trøndelag (-2017)000000000
Nord-Trøndelag (-2017)000000000
Nordland121 800100100001 3004000
Troms - Romsa (-2019)000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)000000000
Standardtegn i tabeller
Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke
Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke
1 000 tonnKilo per dekar
Korn i altHveteByggHavreRug og rughveteHveteByggHavreRug og rughvete
20041 444,6406,8630,5366,740,6444423423477
20091 054,9278,0473,0276,527,4341347341385
20101 205,8331,4541,2299,034,2460370393506
20111 026,7284,6494,6231,316,3385334323308
20121 084,7274,7573,2231,94,9410366335331
2013965,2213,0515,3224,212,7388323326422
20141 238,1389,6527,4283,038,1492417393626
20151 357,9495,2510,7285,866,2577414452636
20161 326,0309,4634,8358,723,1463461471505
20171 307,3400,5574,1282,750,0529426418597
2018743,0137,7440,9156,67,9235298224237
20191 296,4450,1565,5229,851,0560433417548
Fylke
Østfold (-2019)308,6171,775,050,411,5627528481515
Oslo og Akershus (-2019)283,3110,278,078,216,9600458447562
Hedmark (-2019)222,841,3135,942,03,6525432376601
Oppland (-2019)59,49,544,04,11,7431341306573
Buskerud (-2019)78,035,824,915,32,0460382333414
Vestfold (-2019)116,164,123,614,414,1499490439581
Telemark (-2019)24,611,06,06,61,0453409355461
Aust-Agder (-2019)1,70,20,41,10,03252992840
Vest-Agder (-2019)1,20,00,60,70,02103333900
Rogaland8,20,37,40,50,1251448422860
Hordaland (-2019)0,10,0::0,00::0
Sogn og Fjordane (-2019)0,00,0::0,00::0
Møre og Romsdal1,70,01,50,20,03571601660
Trøndelag - Trööndelage190,45,9167,916,40,1456430402327
Sør-Trøndelag (-2017)0,00,00,00,00,00000
Nord-Trøndelag (-2017)0,00,00,00,00,00000
Nordland0,40,00,30,10,03642352450
Troms - Romsa (-2019)0,00,00,00,00,00000
Finnmark - Finnmárku (-2019)0,00,00,00,00,00000
Standardtegn i tabeller
Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke
Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke
Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterEtter størrelsen på areal av korn- og oljevekster
1-49 dekar50-99 dekar100-199 dekar200-399 dekar400 dekar og over
201013 5331 4622 6874 0343 3941 956
201113 0801 3462 5503 9023 3181 964
201212 5321 2162 4143 7223 2081 972
201311 7451 1462 1763 4563 0481 919
201411 5111 0632 1543 3732 9841 937
201511 2681 0342 0503 2862 9451 953
201611 2071 0082 0193 2562 9301 994
201710 9559301 9823 1452 8722 026
201810 5068361 8413 0162 8122 001
201910 1587861 7752 8782 7192 000
2019
Østfold (-2019)1 73664219460569424
Oslo og Akershus (-2019)1 50253160377447465
Hedmark (-2019)1 43381175337394446
Oppland (-2019)831111193243179105
Buskerud (-2019)90677202302204121
Vestfold (-2019)92770190269236162
Telemark (-2019)36446119997426
Aust-Agder (-2019)487161960
Vest-Agder (-2019)4016173::
Rogaland185517239185
Hordaland (-2019)3:::00
Sogn og Fjordane (-2019)3:::00
Møre og Romsdal87173027130
Trøndelag - Trööndelage2 078181379701574243
Sør-Trøndelag (-2017)000000
Nord-Trøndelag (-2017)000000
Nordland125::3:
Troms - Romsa (-2019)::0000
Finnmark - Finnmárku (-2019)::0000
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over kornproduksjonen i Norge. Tall for siste årgang er foreløpige.

Navn: Korn og oljevekster, areal og avlinger

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Foreløpige tall: Landet

Endelige tall: Fylke

Årlig.

Ikke relevant

Mikrodata blir lagret i SSB.

Formålet med statistikken er å fremskaffe oversikt over kornproduksjonen i Norge.

Statistikken benyttes av offentlige etater og ulike næringsorganisasjoner.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikkloven § 10.

Rådsforordning (EØF) 837/90

Alle leveranser av korn- og oljevekster for salg. Korn til eget bruk er ikke med.

Ved utarbeidelse av foreløpige tall for kornavlingene benyttes avlingsprognoser for de ulike kornslaga utarbeidet av Norske Felleskjøp. Avlingsprognosene stilles sammen med arealopplysninger fra registeret over de som søker om produksjonstilskudd, og det publiseres tall for areal, totalavling og gjennomsnittsavling av de ulike kornslaga på landsnivå.

Ved utarbeidelse av endelige tall benyttes registrerte kornavlinger fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster fra Landbruksdirektoratet, og arealoppgaver fra SSBs totalpopulasjon av jordbruksbedrifter. Dette gir mulighet til å utarbeide tall på kommunenivå ved publisering av endelige tall.

Det blir gjennomført maskinelle kontroller for å avdekke av registreringsfeil, dubletter og observasjoner med store endringer fra forrige måling.

Ikke relevant
Ikke relevant

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå årlig utarbeidet statistikk over jordbruksarealet og bruken av det for alle aktive jordbruksbedrifter. Hovedgrunnlaget for denne statistikken er registeret over de som søker om produksjonstilskudd. Via en rekke andre administrative registre og egne undersøkelser blir det hentet inn opplysninger om de enhetene som ikke søker, men som like fullt driver jordbruk av et visst omfang. Ved publisering av endelige tall for kornavlinger er det disse arealene som ligger til grunn, mens avlingsopplysningene hentes fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster.

Opplysningene om siste års kornareal fra totalpopulasjonen for jordbruksbedrifter og kornleveranser er imidlertid ikke tilgjengelig ved publisering av foreløpige avlingstall for korn- og oljevekster, og de foreløpige tallene bygger derfor på arealopplysninger fra søknader om produksjonstilskudd og avlingsprognoser utarbeidet av Norske Felleskjøp. Det regnes likevel med at de foreløpige tallene gir en relativt god indikasjon på siste års avlingsnivå og arealomfang.

Kontakt