Korn og oljevekster, areal og avlinger

Oppdatert: 19. februar 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Endring i kornavling siste 5-årsperiode
Endring i kornavling siste 5-årsperiode
2018 - 2023
5,7
%
Korn. Avling. 1 000 tonn
Korn. Avling. 1 000 tonn1
2023Prosent endring fra
2022 - 20232018 - 2023
Korn i alt785,0-45,15,7
Hvete172,0-57,124,9
Bygg405,0-37,6-8,1
Havre179,0-44,214,3
Rug og rughvete29,0-51,3267,1
1Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp november 2022.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke
  Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke
  Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterDekar
  Korn i altHvete i altVårhveteHøsthveteRug og rughveteByggHavreOljevekster
  201311 7452 860 600548 400457 10091 30030 1001 593 900688 20034 600
  201411 5112 837 500791 699586 200205 50060 9001 265 100719 80041 000
  201511 2682 827 200857 600481 800375 800104 1001 232 900632 60034 800
  201611 2072 850 700667 700553 500114 20045 7001 375 600761 70041 500
  201710 9552 867 900757 500454 800302 80085 6001 348 600676 21123 100
  201810 5062 799 800586 500487 30099 27533 3001 479 500698 30032 800
  201910 1582 755 500803 500377 400426 10093 1001 305 000551 00034 300
  202010 1072 802 200676 700485 300191 40065 3001 392 200665 50029 700
  202110 0632 835 000635 900453 300182 70083 1001 427 400685 20024 200
  20229 8782 808 800753 500426 400327 100106 4001 313 200632 00030 300
  2022
  Oslo og Viken4 1081 333 500490 200233 000257 20061 000409 400370 70020 000
  Innlandet2 140683 700106 40084 70021 7008 400415 900152 5002 500
  Vestfold og Telemark (2020-2023)1 201292 900132 00098 40033 60036 70065 20058 2006 900
  Agder99300..............
  Rogaland30033 4001 200:::28 6003 400..
  Vestland7300..........6 500..
  Møre og Romsdal729 800........9 100700..
  Trøndelag - Trööndelage1 937442 10023 0009 30013 700:379 70039 200900
  Nordland - Nordlánnda122 200........1 500700..
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)..:..............
  Standardtegn i tabeller
 • Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke
  Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke
  1 000 tonnKilo per dekar
  Korn i altHveteByggHavreRug og rughveteHveteByggHavreRug og rughvete
  20071 202,4401,1485,3276,040,0440345381524
  20121 084,7274,7573,2231,94,9410366335331
  2013965,2213,0515,3224,212,7388323326422
  20141 238,1389,6527,4283,038,1492417393626
  20151 357,9495,2510,7285,866,2577414452636
  20161 326,0309,4634,8358,723,1463461471505
  20171 307,3400,5574,1282,750,0529426418597
  2018743,0137,7440,9156,67,9235298224237
  20191 296,4450,1565,5229,851,0560433417548
  20201 311,3322,5638,5315,534,8477459474353
  20211 184,6264,9611,8269,039,0417429393469
  20221 429,9400,7648,9320,759,6532494507560
  Fylke
  Oslo og Viken716,5260,8225,8197,232,7532552532535
  Innlandet382,862,7236,977,65,6589570509665
  Vestfold og Telemark (2020-2023)148,566,134,027,115,4501521466579
  Agder4,70,31,62,9..469425442..
  Rogaland18,9:16,22,0:508566596411
  Vestland:..:............
  Møre og Romsdal3,4..3,20,2....353306..
  Trøndelag - Trööndelage154,410,1130,713,5..440344344126
  Nordland - Nordlánnda::::....307133..
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)..................
  Standardtegn i tabeller
 • Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke
  Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke
  Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterEtter størrelsen på areal av korn- og oljevekster
  1-49 dekar50-99 dekar100-199 dekar200-399 dekar400 dekar og over
  201311 7451 1462 1763 4563 0481 919
  201411 5111 0632 1543 3732 9841 937
  201511 2681 0342 0503 2862 9451 953
  201611 2071 0082 0193 2562 9301 994
  201710 9559301 9823 1452 8722 026
  201810 5068361 8413 0162 8122 001
  201910 1587861 7752 8782 7192 000
  202010 1077541 7222 8292 7462 056
  202110 0747411 7082 8292 6972 099
  20229 8786871 6812 7292 6772 104
  2022
  Oslo og Viken4 1081655811 1081 2031 051
  Innlandet2 140155312540562571
  Vestfold og Telemark (2020-2023)1 20190276347291197
  Agder9929302313:
  Rogaland3008598713610
  Vestland75::0..
  Møre og Romsdal729222615..
  Trøndelag - Trööndelage1 937143361610551272
  Nordland - Nordlánnda124..30..
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)::........
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over kornproduksjonen i Norge. Tall for siste årgang er foreløpige.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 29. november 2023.

Navn: Korn og oljevekster, areal og avlinger
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Foreløpige tall: Landet

Endelige tall: Fylke

Standard for fylkesinndeling (ssb.no)

Årlig.

SSB rapporterer statistikken til følgende internasjonale organisasjoner:

 • EUs statistikkontor (Eurostat)
 • FAO

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å fremskaffe oversikt over kornproduksjonen i Norge.

Hovedbrukere er offentlige etater og ulike næringsorganisasjoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Ikke relevant

Europaparlaments- og rådsforordning (EØF) 837/90

Alle leveranser av korn- og oljevekster for salg. Korn til eget bruk er ikke med.

Ved utarbeidelse av foreløpige tall for kornavlingene benyttes avlingsprognoser for de ulike kornslaga utarbeidet av Norske Felleskjøp. Avlingsprognosene stilles sammen med arealopplysninger fra registeret over de som søker om produksjonstilskudd, og det publiseres tall for areal, totalavling og gjennomsnittsavling av de ulike kornslaga på landsnivå.

Ved utarbeidelse av endelige tall benyttes registrerte kornavlinger fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster fra Landbruksdirektoratet, og arealoppgaver fra SSBs totalpopulasjon av jordbruksbedrifter.

Data fra Leveranseregisteret for korn og oljevekster overføres fra Landbruksdirektoratet til SSB i etterkant av kornåret.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

For å sikre konfidensialitet benyttes metoden undertrykking i denne statistikken.

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå årlig utarbeidet statistikk over jordbruksarealet og bruken av det for alle aktive jordbruksbedrifter. Hovedgrunnlaget for denne statistikken er registeret over de som søker om produksjonstilskudd. Via en rekke andre administrative registre og egne undersøkelser blir det hentet inn opplysninger om de enhetene som ikke søker, men som like fullt driver jordbruk av et visst omfang. Ved publisering av endelige tall for kornavlinger er det disse arealene som ligger til grunn, mens avlingsopplysningene hentes fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster.

Opplysningene om siste års kornareal fra totalpopulasjonen for jordbruksbedrifter og kornleveranser er imidlertid ikke tilgjengelig ved publisering av foreløpige avlingstall for korn- og oljevekster, og de foreløpige tallene bygger derfor på arealopplysninger fra søknader om produksjonstilskudd og avlingsprognoser utarbeidet av Norske Felleskjøp. Det regnes likevel med at de foreløpige tallene gir en relativt god indikasjon på siste års avlingsnivå og arealomfang.

Ikke relevant

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Faktasider

Kontakt