På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "oslo"

Fant 4386 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Barn og unge Oslo

  Kommune Oslo (Oslo) Antall barn under 18 år Folketallet i kommunen Antall fødte Tabeller for barn og unge i befolkningen: Antall barn 0-17

 • Kommuneareal Oslo

  Slik fordeler arealet i din kommune seg Kommune Oslo (Oslo) Kommunens totale areal Befolkningstetthet Andel som bor i tettsted

 • Kommunefakta Oslo

  Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. Kommune Oslo (Oslo) Folketallet Fødte,Nettoflytting

 • Kostra Oslo

  KOSTRA nøkkeltall Oslo - 0301 (Oslo)

 • Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo

  Publisert:

  Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo Publisert: 14. februar 2020 Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo på 0,9 prosent. Forfatter: Pål Nordby Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo

  Artikkel
 • Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo

  Publisert:

  Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo Det er betydelige forskjeller i velgermassen i de ulike valgdistriktene. Ved valget 13. september vil. Høyest er det i Oslo med litt over 480 000 stemmeberettigede, mens Finnmark er minst med

  Artikkel
 • Stor andel leier i Oslo sentrum

  Publisert:

  Stor andel leier i Oslo sentrum Publisert: 1. april 2020 77 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2019, men det er stor forskjell mellom ulike kommuner leie bolig er mer vanlig i store byene enn i landet som helhet. I 2019 leide totalt 31 prosent av husholdningene i Oslo, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Det har vært en liten

  Artikkel
 • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo

  Publisert:

  SSB analyse 2019/20: Utbetaling av sosialhjelp i lengre perioder Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo Publisert: 5. juli 2019 I Oslo får folk sosialhjelp lenger enn i Stavanger og Tromsø. Oslo har også flere gjengangere i systemet. En

  Artikkel
 • 12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B)

  12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B) Sosialhjelpsmottakere (antall), Antall sosialhjelpsmottakere 18-24), Sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt annen inntekt (antall), Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr) Alle bydeler i Oslo, Gamle Oslo

  Statistikkbanken
 • Oslo og Bærum på husleigetoppen

  Publisert:

  Oslo og Bærum på husleigetoppen Publisert: 14. desember 2018 Endret: 14. desember 2018 kl. 08.34 Det er store geografiske skilnader i husleigenivået her til lands. I Oslo og Bærum er husleigene over 30 prosent høgare enn landsgjennomsnittet

  Artikkel
 • Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo

  Publisert:

  Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo Publisert: 16. februar 2021 Barn og unge i hovedstaden er omtrent like fysisk aktive og deltar i friluftsliv i samme omfang som resten av landet. Samtidig er det store forskjeller innad i Oslo. Barn fra Ytre by vest er mest aktive, det samme gjelder barn fra husholdninger hvor foreldre har

  Artikkel
 • Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S

  1. januar 2020

  Publisert:

  Notater 2020/43 1. januar 2020 Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S Publisert: 3. desember 2020 Notatet viser metoden for beregning av raskeste reisetid fra landets kommunesentra (rådhuset) til Oslo S

  Publikasjon
 • Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august

  Publisert:

  Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august Publisert: 1. oktober 2020 Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august. Det er framleis hotella som slit mest under pandemien. Særleg gjer det seg gjeldande i byar, der Oslo har den

  Artikkel
 • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus

  Geografiske analyser basert på kartdata og satellittbilder

  Publisert:

  grøntstruktur i Oslo og Akershus Publisert: 16. mars 2020 Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder

  Publikasjon
 • Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo

  Publisert:

  Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo Publisert: 3. desember 2019 Det var ein auke i talet på særleg fleire hotellovernattingar i Oslo som bidrog til auken. Forfattar: Kristin Aasestad / Boyd Oyier Det var ein auke i talet på

  Artikkel