Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "oslo"

Fant 4067 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Kommuneareal Oslo

  Slik fordeler arealet i din kommune seg Kommune Oslo (Oslo) ¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et

 • Kommunefakta Oslo

  Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. Kommune Oslo (Oslo

 • Kostra Oslo

  KOSTRA nøkkeltall Oslo - 0301 (Oslo)

 • Kostra Oslo fylkeskommune

  KOSTRA nøkkeltall Oslo fylkeskommune

 • Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo

  Publisert:

  Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo Publisert: 14. februar 2020 Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo på 0,9 prosent. Forfatter: Pål Nordby Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo

  Artikkel
 • Stor andel leier i Oslo sentrum

  Publisert:

  Stor andel leier i Oslo sentrum Publisert: 1. april 2020 77 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2019, men det er stor forskjell mellom ulike kommuner leie bolig er mer vanlig i store byene enn i landet som helhet. I 2019 leide totalt 31 prosent av husholdningene i Oslo, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Det har vært en liten

  Artikkel
 • Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S

  1. januar 2020

  Publisert:

  Notater 2020/43 1. januar 2020 Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S Publisert: 3. desember 2020 Notatet viser metoden for beregning av raskeste reisetid fra landets kommunesentra (rådhuset) til Oslo S

  Publikasjon
 • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo

  Publisert:

  SSB analyse 2019/20: Utbetaling av sosialhjelp i lengre perioder Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo Publisert: 5. juli 2019 I Oslo får folk sosialhjelp lenger enn i Stavanger og Tromsø. Oslo har også flere gjengangere i systemet. En

  Artikkel
 • 12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B)

  12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B) Sosialhjelpsmottakere (antall), Antall sosialhjelpsmottakere 18-24), Sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt annen inntekt (antall), Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr) Alle bydeler i Oslo, Gamle Oslo

  Statistikkbanken
 • Oslo og Bærum på husleigetoppen

  Publisert:

  Oslo og Bærum på husleigetoppen Publisert: 14. desember 2018 Endret: 14. desember 2018 kl. 08.34 Det er store geografiske skilnader i husleigenivået her til lands. I Oslo og Bærum er husleigene over 30 prosent høgare enn landsgjennomsnittet

  Artikkel
 • Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo

  Publisert:

  Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo Publisert: 3. mai 2018 Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere lønnstakere i Oslo med 9,3 prosent. Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 7,1 prosent i 2017 til 2 649 milliarder kroner

  Artikkel
 • Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo

  Publisert:

  Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo Publisert: 8. mars 2018 Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo. Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo økte med 2,4 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Kvinner sto for størsteparten av denne veksten og hadde en

  Artikkel
 • Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august

  Publisert:

  Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august Publisert: 1. oktober 2020 Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august. Det er framleis hotella som slit mest under pandemien. Særleg gjer det seg gjeldande i byar, der Oslo har den

  Artikkel
 • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus

  Geografiske analyser basert på kartdata og satellittbilder

  Publisert:

  grøntstruktur i Oslo og Akershus Publisert: 16. mars 2020 Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder

  Publikasjon
 • Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo

  Publisert:

  Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo Publisert: 3. desember 2019 Det var ein auke i talet på særleg fleire hotellovernattingar i Oslo som bidrog til auken. Forfattar: Kristin Aasestad / Boyd Oyier Det var ein auke i talet på

  Artikkel