Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "oslo"

Fant 4354 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Barn og unge Oslo

  Kommune Oslo (Oslo) Antall barn under 18 år Folketallet i kommunen Antall fødte Tabeller for barn og unge i befolkningen: Antall barn 0-17

 • Kommuneareal Oslo

  Slik fordeler arealet i din kommune seg Kommune Oslo (Oslo) Kommunens totale areal Befolkningstetthet Andel som bor i tettsted

 • Kommunefakta Oslo

  Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. Kommune Oslo (Oslo) Folketallet Fødte,Nettoflytting

 • Kostra Oslo

  KOSTRA nøkkeltall Oslo - 0301 (Oslo)

 • Oslo har det dyreste leiemarkedet i Norge

  Publisert:

  Oslo har det dyreste leiemarkedet i Norge Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2021 viser at Oslo fortsatt står for det høyeste leienivået i Norge betale i husleie avhengig av hvor man bor i Norge. Husleieprisene er høyest i Oslo og omegn, mens det er billigst å leie bolig på små

  Artikkel
 • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

  Publisert:

  Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå forsøk med gratis kjernetid i barnehage som ble igangsatt i Oslo i 2006. Tiltaket skulle øke deltakelsen i barnehage, bidra til sosialisering og bedre

  Publikasjon
 • Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum

  Publisert:

  Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum Oslo og Bærum topper lista over de høyeste medianprisene for frittliggende eneboliger omsatt de siste to årene. Kommunene rundt Oslo følger deretter. De laveste medianprisene finner vi stort sett i kommuner fra nord i

  Artikkel
 • Stor andel leier i Oslo sentrum

  Publisert:

  Stor andel leier i Oslo sentrum Publisert: 1. april 2020 77 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2019, men det er stor forskjell mellom ulike kommuner leie bolig er mer vanlig i store byene enn i landet som helhet. I 2019 leide totalt 31 prosent av husholdningene i Oslo, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Det har vært en liten

  Artikkel
 • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo

  Publisert:

  SSB analyse 2019/20: Utbetaling av sosialhjelp i lengre perioder Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo Publisert: 5. juli 2019 I Oslo får folk sosialhjelp lenger enn i Stavanger og Tromsø. Oslo har også flere gjengangere i systemet. En

  Artikkel
 • 12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B)

  12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B) Sosialhjelpsmottakere (antall), Antall sosialhjelpsmottakere 18-24), Sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt annen inntekt (antall), Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr) Alle bydeler i Oslo, Gamle Oslo

  Statistikkbanken
 • Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo

  Publisert:

  Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo Det er betydelige forskjeller i velgermassen i de ulike valgdistriktene. Ved valget 13. september vil. Høyest er det i Oslo med litt over 480 000 stemmeberettigede, mens Finnmark er minst med

  Artikkel
 • Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018

  Publisert:

  Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018 Det er store regionale forskjeller. Den absolutte verdistigningen for boliger har vært størst i Oslo-regionen, og det er i Oslo vi finner den største andelen sekundærboliger av de større kommunene

  Artikkel
 • Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo

  Publisert:

  Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo Publisert: 16. februar 2021 Barn og unge i hovedstaden er omtrent like fysisk aktive og deltar i friluftsliv i samme omfang som resten av landet. Samtidig er det store forskjeller innad i Oslo. Barn fra Ytre by vest er mest aktive, det samme gjelder barn fra husholdninger hvor foreldre har

  Artikkel
 • Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S

  1. januar 2020

  Publisert:

  Notater 2020/43 1. januar 2020 Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S Publisert: 3. desember 2020 Notatet viser metoden for beregning av raskeste reisetid fra landets kommunesentra (rådhuset) til Oslo S

  Publikasjon
 • Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august

  Publisert:

  Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august Publisert: 1. oktober 2020 Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august. Det er framleis hotella som slit mest under pandemien. Særleg gjer det seg gjeldande i byar, der Oslo har den

  Artikkel