Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 754 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  Publisert:

  .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge 2017

  Publisert:

  .) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2017

  Publisert:

  . Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9647-5 ISBN

  Publikasjon
 • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

  Publisert:

  fra olje- og gassutvinning og avkastning av finansformuen i utlandet som er helt uavhengige av befolkningen. Derfor vil økning i folkemengden isolert sett til at befolkningen ex ante denne økningen må gi fra seg noe av petroleumsformuen til de ekstra innbyggerne

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014

  Publisert:

  Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk) 978-82-537-9565-2 ISBN (trykt) 978-82-537-9564-5 ISSN 0806-2056 Antall sider 109 Om Rapporter I serien

  Publikasjon
 • Innvandring, innvandrere og livskvalitet

  En litteraturstudie

  Publisert:

  øvrige befolkningen? Hva forklarer eventuelle forskjeller? Hvordan påvirker innvandringen majoritetsbefolkningens livskvalitet Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2016

  Publisert:

  spørsmål om innvandrere og innvandring. Sammenlignet med tidligere undersøkelser viser årets resultater at befolkningen jevnt over er blitt noe mer skeptiske til innvandring og innvandrere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2016

  Hva tallene forteller

  Publisert:

  lønn, Energi og industri, Sosiale forhold og kriminalitet, Befolkning, Natur og miljø

  Publikasjon
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

  Demografi, utdanning og inntekt

  Publisert:

  . Flest fra Polen og Somalia Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen 0 største andelen av den unge befolkningen under 25 år med 34 prosent. Større andel av barnehagebarna Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har

  Publikasjon
 • Utvandring blant innvandrere i Norge

  Del 2: Analyser basert på mikrodata

  Publisert:

  Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier

  Publisert:

  Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9291-0 (feil) ISBN (trykt

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2015

  Publisert:

  . Andelen med daglig eller ukentlig kontakt er 87 prosent, 6 prosentpoeng høyere enn i 2014. Forskjeller i befolkningens holdninger Kvinner er som oftest noe mer liberale eller positive til innvandrere og innvandring enn menn Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv

  Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse

  Publisert:

  , men andelen sysselsatte med innvandringsbakgrunn er imidlertid mindre enn ellers i befolkningen. Uavhengig av bakgrunn gjør jenter det bedre på skolen enn gutter, og tar i større grad høyere utdanning. I overkant av 15 prosent av Norges befolkning er enten innvandrere eller barn av innvandrerforeldre

  Publikasjon
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013

  Publisert:

  øvrige befolkningen i tilsvarende alder. Ikke utbredt med proformaekteskap Det antas fra tid til annen at det Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  Publikasjon