Notater 2007/56

Hva tallene kan fortelle

Fakta om innvandrere og deres etterkommere 2007

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om innvandrere og deres etterkommere 2007. Hva tallene kan fortelle

Ansvarlig

Gunnlaug Daugstad

Serie og -nummer

Notater 2007/56

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt