Notater 2008/43

Flytting blant flyktninger bosatt i Norge i 1997-2006

Monitor for sekundærflytting

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Monitor for sekundærflytting. Flytting blant flyktninger bosatt i Norge i 1997-2006

Ansvarlige

Even Høydahl, Oddveig Selboe

Serie og -nummer

Notater 2008/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Flytting

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt