Faktahefter 

Hva tallene forteller

Dette er Svalbard 2009

En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

Hva forteller tallene?

Med Dette er Svalbard ønsker SSB å gi en bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

Det er brukt statistikk fra mange ulike kilder for å kunne gi et helhetlig bilde av livet på øygruppen. Fra 1.1.2007 ble statistikkloven gjort gjeldende for Svalbard, og i årene fremover vil derfor Statistisk sentralbyrå i stadig større grad publisere statistikk som omfatter Svalbard. Den vil være tilgjengelig fra www.ssb.no/svalbard/

Om publikasjonen

Tittel

Dette er Svalbard 2009. Hva tallene forteller

Ansvarlige

Ragnhild Rein Bore, Jan Erik Kristiansen, Ivar Andreassen, Camilla Mellemstrand

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Folketall, Befolkning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7588-3

ISBN (trykt)

978-82-537-7587-6

Antall sider

24

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt