Rapporter 2008/57

Holdninger til innvandrere og innvandring 2008

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Holdninger til innvandrere og innvandring 2008

Ansvarlig

Svein Blom

Serie og -nummer

Rapporter 2008/57

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7504-3

ISBN (trykt)

978-82-537-7503-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

61

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt