Statistiske analyser 119

Innvandring og innvandrere 2010

Innhold

Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen til Norge, og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre.

Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen til Norge, og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre. Ved å sammenlikne levekårene for innvandrere og dem som ikke er det, og se på utviklingen over tid for innvandrerne, får vi også fram et bilde av integrasjonen og hvordan den utvikler seg.

Publikasjonen bygger i stor grad på tilsvarende publikasjoner i 2002, 2004, 2006 og 2008. Når vi lager en slik samlepublikasjon om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, er det viktig å huske på at det i personstatistikken neppe er noen gruppe som er mer heterogen eller sammensatt enn denne gruppa. Ved inngangen til 2010 bodde det personer med bakgrunn fra hele 215 land og selvstyrte regioner i Norge. Levekår varierer med alder, kjønn, utdanningsnivå og sosial bakgrunn. Men for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er levekårene i tillegg påvirket av en rekke andre forhold. Det betyr mye hvilket land de eller deres foreldre har kommet fra, og særlig hvorfor de har innvandret til Norge. Videre er det viktig hvor gamle de var da de innvandret, og hvor lenge de har bodd i Norge.

Kontakt