Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Virksomheter, foretak og regnskap (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 34 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner investerer i aksjer

   Publisert:

   . Disse personene utgjorde over 12 prosent av Norges befolkning. Størst investeringslyst finner vi i aldersgruppen 50-69 Nærmere 450 000 menn, eller nesten 17 prosent av den mannlige befolkningen, eide aksjer ved utgangen av året

   Artikkel
  • Økt andel gründere blant innvandrerne

   Publisert:

   Andel nyetablerte enkeltpersonforetak etter næring. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen. 2015 Hele befolkningen Innvanderere i alt Afrika Asia med Tyrkia Sør- og Mellom-Amerika EU-/EØS-land fra Øst-Europa EU

   Artikkel
  • Økt andel gründere blant innvandrerne

   Publisert:

   Omsetningsvekst av enkeltpersonforetak fra 2010 til 2014. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen Hele befolkningen Innvandrere i alt Afrika Asia med Tyrkia

   Artikkel
  • Økt andel gründere blant innvandrerne

   Publisert:

   Andel nyetablerte enkeltpersonforetak etter fylke. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen. 2015 Hele befolkningen Innvanderer i alt Afrika Asia med Tyrkia Sør- og Mellom-Amerika EU-/EØS-land fra Øst-Europa EU

   Artikkel
  • Økt andel gründere blant innvandrerne

   Publisert:

   : Ghazala Naz Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2017 (SSB 2017a). På grunn av innvandringens omfang er integrering i. De har dermed omtrent 5 prosentpoeng høyere ledighet enn resten av befolkningen (SSB 2017b). Det har

   Artikkel
  • Økt andel gründere blant innvandrerne

   Publisert:

   : Ghazala Naz Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2017 (SSB 2017a). På grunn av innvandringens omfang er integrering i. De har dermed omtrent 5 prosentpoeng høyere ledighet enn resten av befolkningen (SSB 2017b). Det har

   Artikkel
  • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

   Publisert:

   næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke. Sees i forhold til innvandrerandelen i regionen Siden andelen innvandrere i befolkningen har økt de senere mål hvor man ser innvandrerandelene i virksomhetene i forhold til innvandrerandelen i befolkningen

   Publikasjon
  • Makteliten støtter kjønnskvotering

   Publisert:

   oppgi hva de stemte ved valget i 1997 og befolkningens stemmegivning ved det samme valget. Norske eliter stemmer helst Arbeiderpartiet eller Høyre. Arbeiderpartiet hadde nesten samme oppslutningen i eliten som i befolkningen

   Artikkel
  • Ansetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

   Publisert:

   . Samtidig var 17 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe innvandrere i 2017, tilsvarende tall i 2008 var 11 prosent vise om innvandrerandeler i virksomheter øker over tid, primært fordi andelen innvandrere i befolkningen totalt sett vokser

   Artikkel
  • Færre bedrifter uten innvandrere

   Publisert:

   finne ut av dette er det derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i de regionene som de aktuelle bedriftene ligger i. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir indikatoren på

   Artikkel
  • Kunnskapsintensive næringer i Norge

   Publisert:

   større grad de seneste årene, på tvers av ulike næringer og sektorer. Dette gjelder også for Norges del. I 1970 var det om lag 6 prosent av befolkningen som hadde

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   . Det er derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i regionene som bedriftene ligger. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir denne indikatoren på

   Publikasjon
  • Virksomhetene ansetter flere innvandrere

   Publisert:

   årene 2008-2012 har den gjennomsnittlige innvandrerandelen i virksomheter økt. Innvandrere som andel av befolkningen har også. Innvandrere som andel av befolkningen har også gått opp, men ikke like mye. Dermed har innvandrerrepresentasjonen i virksomhetene blitt større. Også

   Artikkel
  • Mange innvandrere etablerer eget foretak

   Publisert:

   ). Selv om innvandrerbefolkningen utgjør kun 7,6 prosent av den totale befolkningen i Norge, så større andel av foretakene drevet av nordmenn enn foretak drevet av innvandrer befolkningen har ingen ansatte ( 2 ). (1

   Artikkel
  • «Oplyste og brave Nordmænd»

   Publisert:

   , håndverk og industri og andre næringer som befolkningen livnærte seg av, kommunikasjoner, samt informasjon om banker og forsikringsanstalter, skoler, kommunefinanser o.l. Men vi finner også. «Selv Forholdet mellem Befolkningen og Embedsmændene, mod hvem Agitationen dog for en stor Del har

   Artikkel