Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Virksomheter, foretak og regnskap (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 34 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Makteliten støtter kjønnskvotering

   Publisert:

   oppgi hva de stemte ved valget i 1997 og befolkningens stemmegivning ved det samme valget. Norske eliter stemmer helst Arbeiderpartiet eller Høyre. Arbeiderpartiet hadde nesten samme oppslutningen i eliten som i befolkningen

   Artikkel
  • Hvor er kvinnene i næringslivet?

   Publisert:

   befolkningen generelt er det fremdeles flest menn med lang høyere utdanning. Bildet ser annerledes ut i styrerommene, her er det flere kvinner enn menn med så lang utdannelse. I den norske befolkningen har ca. 3 prosent av kvinnene og nesten 7 prosent av mennene utdanning på universitets- eller høyskolenivå over

   Artikkel
  • Mange innvandrere etablerer eget foretak

   Publisert:

   ). Selv om innvandrerbefolkningen utgjør kun 7,6 prosent av den totale befolkningen i Norge, så større andel av foretakene drevet av nordmenn enn foretak drevet av innvandrer befolkningen har ingen ansatte ( 2 ). (1

   Artikkel
  • Flere nyetableringer og færre konkurser i norsk næringsliv

   Publisert:

   . Selv om de ikke-vestlige innvandrere bare utgjør 5,7 prosent av befolkningen, stod denne gruppen bak over 7 prosent av de personlig eide foretakene som ble etablert i 2004

   Artikkel
  • Innvandrarane i næringslivet

   Publisert:

   den organisasjonsforma som har størst del innvandrarar. 1. januar 2005 utgjorde innvandrarbefolkninga 8 prosent av heile befolkninga i Noreg, og den har bakgrunn frå vel 200 ulike land. 265 000, eller 72 prosent, av personane i innvandrarbefolkninga hadde ikkje-vestleg opphav, og desse utgjorde 5,7 prosent av den norske befolkninga ved inngangen til 2005. I

   Artikkel
  • «Oplyste og brave Nordmænd»

   Publisert:

   , håndverk og industri og andre næringer som befolkningen livnærte seg av, kommunikasjoner, samt informasjon om banker og forsikringsanstalter, skoler, kommunefinanser o.l. Men vi finner også. «Selv Forholdet mellem Befolkningen og Embedsmændene, mod hvem Agitationen dog for en stor Del har

   Artikkel
  • Langt igjen til likestilling i styrerommene

   Publisert:

   Valgaktuelt 2005 Langt igjen til likestilling i styrerommene Publisert: 17. august 2008 1. juli 2005 ble satt som frist for norske allmennaksjeselskap (ASA) å oppnå 40 prosent kvinner i styrene. 1. ju

   Artikkel
  • Kullet gull verdt for Svalbard

   Publisert:

   . Befolkningen er derfor knyttet til næringslivet i mye større grad enn det som er tilfelle på fastlandet både til den lokale befolkningen og til turister. Det kan være bedrifter i handelsnæringen, ulike servicebedrifter, bedrifter innenfor offentlig virksomhet osv

   Artikkel
  • Færre virksomheter utsatt?

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen 2007 ble i underkant av 15 prosent av den voksne befolkningen utsatt for ett eller flere tilfeller av vold, trusler, tyveri eller skadeverk i løpet

   Artikkel
  • Menn fortsatt i førersetet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2010/4 Kvinner og menn i næringslivet Menn fortsatt i førersetet Publisert: 4. oktober 2010 Kvinner innehar nå 40 prosent av styrevervene i allmennaksjeselskapene. Dette er blitt oppn

   Artikkel
  • Data til statistikkbruk fra ulike kilder

   Publisert:

   Notater 2011/30 Data til statistikkbruk fra ulike kilder Publisert: 19. september 2011 Dette notatet beskriver sammenhengen mellom ulike typer datakilder og innsamlingsmetoder. En rød tråd gjennom not

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   . Det er derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i regionene som bedriftene ligger. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir denne indikatoren på

   Publikasjon
  • Færre bedrifter uten innvandrere

   Publisert:

   finne ut av dette er det derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i de regionene som de aktuelle bedriftene ligger i. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir indikatoren på

   Artikkel
  • Gründerånd blant innvandrere

   Publisert:

   . Befolkningstall som er benyttet i artikkelen, er delen av befolkningen som er 16 år og eldre. Øst-Europa på etablerertoppen Om lag5 600 innvandrere etablerte sitt eget foretak i 2010. Næringsfordeling blant innvandrere. 2010 Pakistanere er overrepresentert blant eierne 4,5 prosent av Norges befolkning eide sitt eget foretak i 2010

   Artikkel
  • Virksomhetene ansetter flere innvandrere

   Publisert:

   årene 2008-2012 har den gjennomsnittlige innvandrerandelen i virksomheter økt. Innvandrere som andel av befolkningen har også. Innvandrere som andel av befolkningen har også gått opp, men ikke like mye. Dermed har innvandrerrepresentasjonen i virksomhetene blitt større. Også

   Artikkel