Søk

Viser 16 av 6 362
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Befolkning

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar

 3. Befolkning

  Eldre artikler og publikasjoner for delemnet Innvandrere og innvandring, befolkning.

 4. Befolkning

  Befolkning Data om folkemengden eller familier og husholdninger, innvandring, og andre demografiske opplysninger. Publisert : 17. mars 2021 For å

 5. Befolkningens utdanningsnivå

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Utdanningsnivå for personer 16

 6. Befolkningen på Svalbard

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny

 7. Fakta om befolkningen

  Fakta om Befolkningen Fakta om befolkningen Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange nye kommer hit, og hvor mange reiser fra oss

 8. Tettsteders befolkning og areal

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder

 9. Befolkning og offentlig økonomi

  Befolkning og offentlig økonomi Forskning på dette området bidrar med ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging

 10. Nasjonale befolkningsframskrivinger

  . Framskrevne befolkningstall 2020-2100 Framskrevne befolkningstall 2020-2100 2022 2040 2060 2080 2100 Befolkning

 11. Befolkning og bolig

  Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I St

 12. Regionale befolkningsframskrivinger

  Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner vil utvikle seg framover Kommuner med vekst i befolkningen (hovedalternativet

 13. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2021

  Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2021 72,1 prosent av befolkningen mellom 15 og 74

 14. Samiske forhold

  Offisiell statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold. Befolkningsendring i STN-området Folkemengde per 1. januar, Norge nord for Saltfjellet Folkemengde per 1. januar, Norge nord for Saltfjel

 15. Kvinner inntar Svalbard - SSB

  Kvinner inntar Svalbard Publisert: 4. mai 2021 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund

 16. Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn - SSB

  0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få