Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Valg (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 53 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Er ikke-vestlige innvandrere underrepresentert?

   Publisert:

   . Dette utgjorde en andel i underkant av 1 prosent av representantene, på samme tid utgjorde denne gruppen over 5 prosent av befolkningen. Kan vi på. Dette utgjorde en andel i underkant av 1 prosent av representantene, på samme tid utgjorde denne gruppen over 5 prosent av befolkningen. Kan vi på

   Artikkel
  • Så er det likevel noe(n) som stemmer

   Publisert:

   ) som stemmer Publisert: 10. oktober 2006 Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt: Vebjørn Aalandslid Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt

   Artikkel
  • Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815

   Publisert:

   : «Det lite fleksible eneveldet til Frederik VI var blitt avløst av en situasjon der den norske befolkning kunne velge på. Kun 11 prosent av befolkningen over 18 hadde stemmerett ved det første stortingsvalget i 1815

   Artikkel
  • Hvem mener hva i EU-saken?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 Hvem mener hva i EU-saken? Publisert: 3. oktober 1994 En stor del av befolkningen er i tvil om hva de vil stemme i Åpne og les artikkelen i PDF (2.1 MB) En stor del av befolkningen er i tvil om hva de vil stemme i

   Artikkel
  • Innvandrere og kommunestyrevalget i 2011

   Publisert:

   . Valgdeltagelsen er fremdeles lavere blant innvandre enn i den øvrige befolkningen. Lite tyder likevel på. Valgdeltagelsen er fremdeles lavere blant innvandre enn i den øvrige befolkningen. Lite tyder likevel på

   Publikasjon
  • Andelen kvinner og personer med innvandrerbakgrunn øker svakt

   Publisert:

   . Til sammenlikning har 31 prosent av befolkningen universitets- eller høyskoleutdanning. Det er relativt sett flere kvinnelige enn mannlige listekandidater som har

   Artikkel
  • Ap festet grepet blant innvandrerne i 2011

   Publisert:

   øyekast slo ikke dette helt til. I befolkningen i alt deltok 64,5 prosent, og fremgangen i valgdeltakelse var bare i underkant av 3 prosentpoeng fra forrige kommunevalg i 2007. Blant de unge var rundt halvparten av hva vi finner i befolkningen i alt. En viktig årsak til manglende økning i valgdeltakelsen er at det ved hvert nytt valg har kommet stadig nye grupper til

   Artikkel
  • Valgdeltakelsen blant innvandrere ved Stortingsvalget 2009

   Publisert:

   . innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sett under ett). Sammenlignet med befolkningen i alt har valgdeltakelsen blant dem med innvandrerbakgrunn ligget 24-25 prosentpoeng lavere de siste tre valgene større grad ved stortingsvalgene enn menn med innvandrerbakgrunn, slik det også har vært i befolkningen i alt etter 1980-tallet

   Publikasjon
  • 218 000 flere stemmeberettigede

   Publisert:

   . Disse er ikke medregnet i tabellene, men inkludert i den totale andelen. Stemmeberettigede menn i flertall i flere finnmarkskommuner I befolkningen i Norge er det nå

   Artikkel
  • Deltar flyktningene i lokalpolitikken?

   Publisert:

   utnyttes? (Rapporter 34/2013). Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandringsgrunn-1990-2011-hva-vet-vi-og-hvordan-kan

   Artikkel
  • Velgere ved Stortingsvalget

   Publisert:

   . Høy valgdeltakelse blant eldre De eldre utgjør en stadig økende andel av befolkningen, og interessen for deres politiske engasjement

   Artikkel
  • Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet

   Publisert:

   . Valgdeltakelsen i denne gruppen er vesentlig lavere enn det vi finner i befolkningen ellers, og har vært rundt 50 prosent ved de siste stortingsvalgene (se figur 2) – et nivå som ligger rundt 25 prosentpoeng lavere enn det vi finner i befolkningen ellers. Det må

   Artikkel
  • Stemmer til venstre, men er ikke venstreorientert

   Publisert:

   følge av økt innvandring og dels som følge av en mer ungdommelig aldersfordeling i denne gruppen enn i befolkningen for øvrig 34 prosent, som er hele 28 prosentpoeng lavere enn i den totale befolkningen. Østeuropeiske innvandrere minst aktive En

   Artikkel
  • Historisk lav valgdeltakelse fire siste valg

   Publisert:

   Valgaktuelt 2009 Historisk lav valgdeltakelse fire siste valg Publisert: 10. august 2009 Hvordan var valgdeltakelsen i befolkningen ved forrige? Er valgdeltakelsen i Norge vesentlig forskjellig fra andre europeiske land? Forfatter: Tor Henriksen Hvordan var valgdeltakelsen i befolkningen ved

   Artikkel
  • De fleste over 80 år stemmer

   Publisert:

   utgjør en stadig økende andel av befolkningen, og interessen for deres politiske engasjement økende andel av befolkningen, og interessen for deres politiske engasjement øker i takt med dette. For

   Artikkel