Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Valg (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 53 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Lavere deltakelse blant innvandrerne

   Publisert:

   øvrige befolkningen 80 63 66 64 Norske statsborgere, innvandrere 54 41 43 40 Vest-Europa etc. 74 66 65 61 Østeuropeiske

   Artikkel
  • Lavere deltakelse blant innvandrerne

   Publisert:

   . Valgdeltakelsen er lavere enn i den øvrige befolkningen, men andelen øker med høyere utdanning. De fleste innvandrere stemmer. Valgdeltakelsen er lavere enn i den øvrige befolkningen, men andelen øker med høyere utdanning. De fleste innvandrere stemmer

   Artikkel
  • «Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere de norske Borgere...»

   Publisert:

   høstens stortingsvalg 12. september. Til sammen utgjør disse personene 74 prosent av den norske befolkningen. Men, det har ikke alltid vært slik at tre firedeler av befolkningen har hatt mulighet til å delta i valget på

   Artikkel
  • Velgerundersøkelsene 2017 – større datagrunnlag og raskere rapportering

   Publisert:

   . Ulempen er at det gjerne blir et større frafall. Siden vi vet en god del om velgeratferd og kjenner partifordeling og valgdeltakelse i hele befolkningen med som har stemt i befolkningen, og andelen som lar seg intervju og oppgir om de har stemt i valget

   Artikkel
  • Laber valg-entusiasme etter 1814

   Publisert:

   måtte oppfylles for at man kunne få stemme. Om lag 59 000 menn oppfylte disse kravene, hvilket utgjorde 11 prosent av befolkningen over 18 år trutt utover 1800-tallet, men i og med at folketallet i Norge steg enda mer i samme periode, ble andelen av befolkningen med stemmerett faktisk mindre

   Artikkel
  • De med høy inntekt stemmer oftere

   Publisert:

   . – Men til tross for at personer bosatt i spredtbygde strøk i snitt er eldre enn befolkningen i byene, er valgdeltakelsen noe lavere i distriktene enn i

   Artikkel
  • Ap står støtt blant innvandrere fra sør

   Publisert:

   støtten til Ap derimot på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn. I denne gruppen er støtten til regjerings­partiene så stor som i befolkningen for øvrig. Miljøpartiet De Grønne (MDG) står sterkere blant innvandrere fra Vest-Europa enn i befolkningen for øvrig. Forfatter: Øyvin Kleven / Vebjørn Aalandslid

   Artikkel
  • Lavere deltakelse blant innvandrerne

   Publisert:

   øvrige befolkningen 51 57 64 63 76 79 68 71 79 79 85 86 82 85 93 93 94 95 Innvandrere Vest-Europa etc 30 37 89 49 66 82 59 73

   Artikkel
  • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved stortingsvalget 2013

   Publisert:

   større del av den stemme¬berettigede norske befolkningen. Ved stortingsvalget i 2013 hadde 213 000 personer med innvandrerbakgrunn stemmerett ved stortingsvalget noe som utgjorde 6 prosent av alle stemmeberettigede) hatt lavere valgdeltakelse enn det vi finner i befolkningen i alt. Ved stortingsvalget i 2013 deltok 78 prosent av alle stemmeberettigede i Norge

   Publikasjon
  • Kvinnelig ordfører i tre av ti kommuner

   Publisert:

   . Figur 3 Menn 45–66 år er overrepresentert Sammenliknet med den stemmeberettigede befolkningen for. Til sammenlikning har vel 30 prosent av befolkningen universitets- eller høyskoleutdanning. Figur 4 3 prosent av representantene har innvandringsbakgrunn Det er innvalgt 320 personer med innvandrerbakgrunn i kommunestyrene

   Artikkel
  • By mot land – kampen om mandatene

   Publisert:

   . Dette i en periode der rundt 90 prosent av befolkningen bodde på landsbygda. Med den såkalte Bondeparagrafen i 1859 fikk landdistriktene to tredeler av representantene

   Artikkel
  • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn

   Analyse av mulige effekter av lik valgdeltakelse blant personer med og uten innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   . Innvandrere stemmer på Arbeiderpartiet i langt større grad enn den øvrige befolkningen, men siden det kun er 56 6001 flere stemmer å fordele for å få øvrige befolkningen på Arbeiderpartiet. Relativt få med innvandrerbakgrunn stemte Fremskrittspartiet, og Høyre hadde også

   Publikasjon
  • Internett – viktig arena for deltakelse

   Publisert:

   . desember 2014 Nordmenn er aktive i det sivile samfunn, men svikter politikken. Mens 18 prosent av den voksne befolkningen er aktivt med i idrettslag, er 3 prosent med i politiske organisasjoner. Mens 18 prosent av den voksne befolkningen er aktivt med i idrettslag, er 3 prosent med i politiske organisasjoner

   Artikkel
  • Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget 2005

   Publisert:

   . Sammenlignet med befolkningen i alt ligger innvandreres valgdeltakelse vel 25 prosentpoeng lavere dårligere ut enn gjennomsnittet for ikke-vestlige innvandrere. Dett er kanskje en forvarsel om en mer deltakende somalisk befolkning

   Publikasjon
  • Innvandrere og kommunestyrevalget i 2007

   Publisert:

   . Dette er lavt sammenlignet med befolkningen i alt. Valgdeltakelsen i hele befolkningen var på 62 prosent nær to av tre i resten av befolkningen. Den lave valgdeltakelsen blant de ikke-vestlige

   Publikasjon