Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Valg (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 60 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Stemmeberettigede ere de norske Borgere

   Publisert:

   . Det har naturligvis ikke alltid vært slik at tre fjerdedeler av befolkningen har hatt rett til å. Utvidelsen av stemmeretten har vært en viktig del i å integrere stadig større deler av befolkningen i det fellesskapet som samfunnet utgjør

   Artikkel
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Faktahefter Kvinner og menn i Norge Dette er Kari og Ola 2010 Publisert: 1. februar 2010 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette er Kari og Ola prese

   Publikasjon
  • Færre ikkje-vestlege innvandrarar nytta røysteretten

   Publisert:

   lågare i høve til befolkninga generelt. 52 prosent av dei norske statsborgarane med innvandrarbakgrunn nytta røysteretten ved stortingsvalet. Dette er 23 prosentpoeng lågare i høve til heile befolkninga

   Artikkel
  • 1905 - året da norske kvinner tok allmenn stemmerett på forskudd

   Publisert:

   regne ut hvor stor andel underskriftene utgjorde av den delen av den kvinnelige befolkningen som ville. Antall og prosenter av stemmeberettigede/"hypotetisk" stemmeberettigede kvinner og menn Kvinner Menn Befolkningen pr

   Artikkel
  • Andelen med høyere utdanning øker blant de stemmeberettigede

   Publisert:

   høyere utdanning sammenliknet med tidligere. Ved de to siste stortingsvalgene hadde om lag 90 prosent av Norges befolkning over 18 år stemmerett. Ved. Statistikken over befolkningens høyeste utdanning viser at stadig flere tar høyere utdanning. Dette gjenspeiles

   Artikkel
  • 111 000 flere med stemmerett enn ved forrige stortingsvalg

   Publisert:

   gjør at befolkningen blir eldre. Aldringen i befolkningen gir også utslag i aldersfordelingen for de stemmeberettigede ved stortingsvalget. De foreløpige tallene for stemmeberettigede ved høstens valg viser at økningen i andelen med stemmerett hovedsakelig skjer blant de eldste i befolkningen

   Artikkel
  • Nyttig å vite før valget i høst

   Publisert:

   gjør at befolkningen blir eldre. Aldringen i befolkningen gir også utslag i aldersfordelingen for de som har stemmerett ved stortingsvalget. Økningen i andelen med stemmerett skjer hovedsakelig blant de eldste i befolkningen ved høstens valg, ifølge foreløpige tall

   Artikkel
  • Partivalg, inntekt, klasse

   Publisert:

   gjennomgående befinner seg noe høyere i inntektsfordelingen enn det som gjelder for hele befolkningen. Lavinntektsklassen er underrepresentert blant de som stemte, mens middel- og høyinntektsklassen er overrepresentert. Vi bør også nevne at inntektsklasse og alder henger sammen. I den voksne befolkningen er

   Artikkel
  • Nær halvparten er kvinner på stortingspartienes lister

   Publisert:

   : Stortingsvalget, listekandidater. Statistisk sentralbyrå. … men færrest kvinner over 67 år Kvinner over 67 år utgjør om lag 11 prosent av befolkningen over 18 år, men blant stortingspartienes kandidater utgjør de bare om lag 2 prosent. Det er også færre menn over 67 år blant stortingspartienes listekandidater, sammenliknet med fordelingen i befolkningen

   Artikkel
  • Valgdeltakelse og alder – mulige effekter av endrede aldersgrenser

   Publisert:

   førte til at storingsvalget i 1921 var første gang over halvparten av den norske befolkning kunne stemme (51 prosent

   Publikasjon
  • Lokalvalgundersøkelsene 2019

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   Lokalvalgundersøkelsene ble gjennomført høsten 2019. Formålet med undersøkelsene var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål i befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandrere og stortingsvalget 2017

   Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning

   Publisert:

   øvrig befolkning Innvandrere og stortingsvalget 2017 Publisert: 21. juni 2019 Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn høy tillit til de samfunnsinstitusjonene hvor det generelt er høy tillit i hele befolkningen

   Publikasjon