Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Valg (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 60 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Andelen med høyere utdanning øker blant de stemmeberettigede

   Publisert:

   høyere utdanning sammenliknet med tidligere. Ved de to siste stortingsvalgene hadde om lag 90 prosent av Norges befolkning over 18 år stemmerett. Ved opp eller ned i de kommende valgene. Figur 2. Andelen med stemmerett i hele befolkningen

   Artikkel
  • Nyttig å vite før valget i høst

   Publisert:

   gjør at befolkningen blir eldre. Aldringen i befolkningen gir også utslag i aldersfordelingen for de som har stemmerett ved stortingsvalget. Økningen i andelen med stemmerett skjer hovedsakelig blant de eldste i befolkningen ved høstens valg, ifølge foreløpige tall

   Artikkel
  • Partivalg, inntekt, klasse

   Publisert:

   gjennomgående befinner seg noe høyere i inntektsfordelingen enn det som gjelder for hele befolkningen. Lavinntektsklassen er underrepresentert blant de som stemte, mens middel- og høyinntektsklassen er overrepresentert. Vi bør også nevne at inntektsklasse og alder henger sammen. I den voksne befolkningen er

   Artikkel
  • Nær halvparten er kvinner på stortingspartienes lister

   Publisert:

   . Differansen i prosentpoeng mellom listekandidater (blant partiene på Stortinget) og hele befolkningen over 18 år, etter. Statistisk sentralbyrå. … men færrest kvinner over 67 år Kvinner over 67 år utgjør om lag 11 prosent av befolkningen over 18

   Artikkel
  • Valgdeltakelse og alder – mulige effekter av endrede aldersgrenser

   Publisert:

   førte til at storingsvalget i 1921 var første gang over halvparten av den norske befolkning kunne stemme (51 prosent

   Publikasjon
  • Lokalvalgundersøkelsene 2019

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   Lokalvalgundersøkelsene ble gjennomført høsten 2019. Formålet med undersøkelsene var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål i befolkningen

   Publikasjon
  • 111 000 flere med stemmerett enn ved forrige stortingsvalg

   Publisert:

   gjør at befolkningen blir eldre. Aldringen i befolkningen gir også utslag i aldersfordelingen for de stemmeberettigede ved stortingsvalget. De foreløpige tallene for stemmeberettigede ved høstens valg viser at økningen i andelen med stemmerett hovedsakelig skjer blant de eldste i befolkningen

   Artikkel
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

   Publisert:

   . Overvekt av middelaldrende menn i kommunestyrene – Politikerne representere befolkningen. Da er det interessant å se om de som blir valgt inn til kommune- og fylkestingene demografisk sett gjenspeiler befolkningen for øvrig, påpeker Kleven

   Artikkel
  • Stortingsvalgundersøkelsen 2017

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen 2017 finansieres av institutt for samfunnsforskning (ISF). Til

   Publikasjon
  • 4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinner

   Publisert:

   høyere utdanning 47 prosent av listekandidatene har universitets- eller høgskoleutdanning. Til sammenlikning har 37 prosent av befolkningen tilsvarende utdanning. 14 prosent av kandidatene har kun grunnskole, mot 26 prosent i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Innvandrere og stortingsvalget 2017

   Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning

   Publisert:

   øvrig befolkning Innvandrere og stortingsvalget 2017 Publisert: 21. juni 2019 Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn høy tillit til de samfunnsinstitusjonene hvor det generelt er høy tillit i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Hver tredje med lite utdanning sitter hjemme i valg etter valg

   Publisert:

   befolkningen generelt går opp, kunne vi litt naivt forvente at valgdeltakelsen burde vært høyere i våre dager enn tidligere, at den kanskje burde nærme seg 95

   Artikkel
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Velgerundersøkelsene 2017 – større datagrunnlag og raskere rapportering

   Publisert:

   . Ulempen er at det gjerne blir et større frafall. Siden vi vet en god del om velgeratferd og kjenner partifordeling og valgdeltakelse i hele befolkningen med som har stemt i befolkningen, og andelen som lar seg intervju og oppgir om de har stemt i valget

   Artikkel