Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Valg (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 55 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Stemmeberettigede ere de norske Borgere

   Publisert:

   . Det har naturligvis ikke alltid vært slik at tre fjerdedeler av befolkningen har hatt rett til å. Utvidelsen av stemmeretten har vært en viktig del i å integrere stadig større deler av befolkningen i det fellesskapet som samfunnet utgjør

   Artikkel
  • Færre ikkje-vestlege innvandrarar nytta røysteretten

   Publisert:

   lågare i høve til befolkninga generelt. 52 prosent av dei norske statsborgarane med innvandrarbakgrunn nytta røysteretten ved stortingsvalet. Dette er 23 prosentpoeng lågare i høve til heile befolkninga

   Artikkel
  • 1905 - året da norske kvinner tok allmenn stemmerett på forskudd

   Publisert:

   regne ut hvor stor andel underskriftene utgjorde av den delen av den kvinnelige befolkningen som ville. Antall og prosenter av stemmeberettigede/"hypotetisk" stemmeberettigede kvinner og menn Kvinner Menn Befolkningen pr

   Artikkel
  • 111 000 flere med stemmerett enn ved forrige stortingsvalg

   Publisert:

   gjør at befolkningen blir eldre. Aldringen i befolkningen gir også utslag i aldersfordelingen for de stemmeberettigede ved stortingsvalget. De foreløpige tallene for stemmeberettigede ved høstens valg viser at økningen i andelen med stemmerett hovedsakelig skjer blant de eldste i befolkningen

   Artikkel
  • Valgdeltakelse og alder – mulige effekter av endrede aldersgrenser

   Publisert:

   førte til at storingsvalget i 1921 var første gang over halvparten av den norske befolkning kunne stemme (51 prosent

   Publikasjon
  • Lokalvalgundersøkelsene 2019

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   Lokalvalgundersøkelsene ble gjennomført høsten 2019. Formålet med undersøkelsene var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål i befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandrere og stortingsvalget 2017

   Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning

   Publisert:

   øvrig befolkning Innvandrere og stortingsvalget 2017 Publisert: 21. juni 2019 Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn høy tillit til de samfunnsinstitusjonene hvor det generelt er høy tillit i hele befolkningen

   Publikasjon
  • 4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinner

   Publisert:

   høyere utdanning 47 prosent av listekandidatene har universitets- eller høgskoleutdanning. Til sammenlikning har 37 prosent av befolkningen tilsvarende utdanning. 14 prosent av kandidatene har kun grunnskole, mot 26 prosent i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Stortingsvalgundersøkelsen 2017

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen 2017 finansieres av institutt for samfunnsforskning (ISF). Til

   Publikasjon
  • Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

   Publisert:

   . Overvekt av middelaldrende menn i kommunestyrene – Politikerne representere befolkningen. Da er det interessant å se om de som blir valgt inn til kommune- og fylkestingene demografisk sett gjenspeiler befolkningen for øvrig, påpeker Kleven

   Artikkel
  • Hver tredje med lite utdanning sitter hjemme i valg etter valg

   Publisert:

   befolkningen generelt går opp, kunne vi litt naivt forvente at valgdeltakelsen burde vært høyere i våre dager enn tidligere, at den kanskje burde nærme seg 95

   Artikkel
  • Færre innvandrere stemmer

   Publisert:

   Færre innvandrere stemmer Publisert: 4. september 2017 Det er færre innvandrere som stemmer ved valg enn den øvrige befolkningen. I årets stortingsvalg utgjør stemmeberettigede personer med innvandrerbakgrunn 7 prosent av befolkningen, en andel som kommer til å øke i årene som kommer

   Artikkel