Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Valg (18)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 18 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2019

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2019 Publisert: 9. august 2019 Endret: 26. august 2019 Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette e

   Publikasjon
  • Stortingsvalgundersøkelsen 2017

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen 2017 finansieres av institutt for samfunnsforskning (ISF). Til

   Publikasjon
  • Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

   Publisert:

   . Overvekt av middelaldrende menn i kommunestyrene – Politikerne representere befolkningen. Da er det interessant å se om de som blir valgt inn til kommune- og fylkestingene demografisk sett gjenspeiler befolkningen for øvrig, påpeker Kleven

   Artikkel
  • Innvandrere og stortingsvalget 2017

   Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning

   Publisert:

   øvrig befolkning Innvandrere og stortingsvalget 2017 Publisert: 21. juni 2019 Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn høy tillit til de samfunnsinstitusjonene hvor det generelt er høy tillit i hele befolkningen

   Publikasjon
  • 4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinner

   Publisert:

   høyere utdanning 47 prosent av listekandidatene har universitets- eller høgskoleutdanning. Til sammenlikning har 37 prosent av befolkningen tilsvarende utdanning. 14 prosent av kandidatene har kun grunnskole, mot 26 prosent i befolkningen generelt

   Artikkel
  • 4 av 10 stortingskandidater er kvinner

   Publisert:

   år eller eldre 11 10 11 12 Få kvinner over 67 år Kvinner over 67 år utgjør om lag 10 prosent av befolkningen, men blant kandidatene utgjør de bare om lag 4 prosent. 8 prosent av kandidatene er menn over 67 år, omtrent den samme andelen som i befolkningen

   Artikkel
  • Hver tredje med lite utdanning sitter hjemme i valg etter valg

   Publisert:

   befolkningen generelt går opp, kunne vi litt naivt forvente at valgdeltakelsen burde vært høyere i våre dager enn tidligere, at den kanskje burde nærme seg 95

   Artikkel
  • Lavere deltakelse blant innvandrerne

   Publisert:

   . Valgdeltakelsen er lavere enn i den øvrige befolkningen, men andelen øker med høyere utdanning. De fleste innvandrere stemmer. Valgdeltakelsen er lavere enn i den øvrige befolkningen, men andelen øker med høyere utdanning. De fleste innvandrere stemmer

   Artikkel
  • Velgerundersøkelsene 2017 – større datagrunnlag og raskere rapportering

   Publisert:

   . Ulempen er at det gjerne blir et større frafall. Siden vi vet en god del om velgeratferd og kjenner partifordeling og valgdeltakelse i hele befolkningen med som har stemt i befolkningen, og andelen som lar seg intervju og oppgir om de har stemt i valget

   Artikkel
  • Ap står støtt blant innvandrere fra sør

   Publisert:

   støtten til Ap derimot på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn. I denne gruppen er støtten til regjerings­partiene så stor som i befolkningen for øvrig. Miljøpartiet De Grønne (MDG) står sterkere blant innvandrere fra Vest-Europa enn i befolkningen for øvrig. Forfatter: Øyvin Kleven / Vebjørn Aalandslid

   Artikkel
  • Kvinnelig ordfører i tre av ti kommuner

   Publisert:

   . Figur 3 Menn 45–66 år er overrepresentert Sammenliknet med den stemmeberettigede befolkningen for. Til sammenlikning har vel 30 prosent av befolkningen universitets- eller høyskoleutdanning. Figur 4 3 prosent av representantene har innvandringsbakgrunn Det er innvalgt 320 personer med innvandrerbakgrunn i kommunestyrene

   Artikkel
  • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved stortingsvalget 2013

   Publisert:

   større del av den stemme¬berettigede norske befolkningen. Ved stortingsvalget i 2013 hadde 213 000 personer med innvandrerbakgrunn stemmerett ved stortingsvalget noe som utgjorde 6 prosent av alle stemmeberettigede) hatt lavere valgdeltakelse enn det vi finner i befolkningen i alt. Ved stortingsvalget i 2013 deltok 78 prosent av alle stemmeberettigede i Norge

   Publikasjon
  • Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815

   Publisert:

   : «Det lite fleksible eneveldet til Frederik VI var blitt avløst av en situasjon der den norske befolkning kunne velge på. Kun 11 prosent av befolkningen over 18 hadde stemmerett ved det første stortingsvalget i 1815

   Artikkel
  • Internett – viktig arena for deltakelse

   Publisert:

   . desember 2014 Nordmenn er aktive i det sivile samfunn, men svikter politikken. Mens 18 prosent av den voksne befolkningen er aktivt med i idrettslag, er 3 prosent med i politiske organisasjoner. Mens 18 prosent av den voksne befolkningen er aktivt med i idrettslag, er 3 prosent med i politiske organisasjoner

   Artikkel