Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Valg (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 44 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Nyttig å vite før valget i høst

   Publisert:

   gjør at befolkningen blir eldre. Aldringen i befolkningen gir også utslag i aldersfordelingen for de som har stemmerett ved stortingsvalget. Økningen i andelen med stemmerett skjer hovedsakelig blant de eldste i befolkningen ved høstens valg, ifølge foreløpige tall

   Artikkel
  • Partivalg, inntekt, klasse

   Publisert:

   gjennomgående befinner seg noe høyere i inntektsfordelingen enn det som gjelder for hele befolkningen. Lavinntektsklassen er underrepresentert blant de som stemte, mens middel- og høyinntektsklassen er overrepresentert. Vi bør også nevne at inntektsklasse og alder henger sammen. I den voksne befolkningen er

   Artikkel
  • Nær halvparten er kvinner på stortingspartienes lister

   Publisert:

   : Stortingsvalget, listekandidater. Statistisk sentralbyrå. … men færrest kvinner over 67 år Kvinner over 67 år utgjør om lag 11 prosent av befolkningen over 18 år, men blant stortingspartienes kandidater utgjør de bare om lag 2 prosent. Det er også færre menn over 67 år blant stortingspartienes listekandidater, sammenliknet med fordelingen i befolkningen

   Artikkel
  • 111 000 flere med stemmerett enn ved forrige stortingsvalg

   Publisert:

   gjør at befolkningen blir eldre. Aldringen i befolkningen gir også utslag i aldersfordelingen for de stemmeberettigede ved stortingsvalget. De foreløpige tallene for stemmeberettigede ved høstens valg viser at økningen i andelen med stemmerett hovedsakelig skjer blant de eldste i befolkningen

   Artikkel
  • Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

   Publisert:

   . Overvekt av middelaldrende menn i kommunestyrene – Politikerne representere befolkningen. Da er det interessant å se om de som blir valgt inn til kommune- og fylkestingene demografisk sett gjenspeiler befolkningen for øvrig, påpeker Kleven

   Artikkel
  • 4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinner

   Publisert:

   høyere utdanning 47 prosent av listekandidatene har universitets- eller høgskoleutdanning. Til sammenlikning har 37 prosent av befolkningen tilsvarende utdanning. 14 prosent av kandidatene har kun grunnskole, mot 26 prosent i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Hver tredje med lite utdanning sitter hjemme i valg etter valg

   Publisert:

   befolkningen generelt går opp, kunne vi litt naivt forvente at valgdeltakelsen burde vært høyere i våre dager enn tidligere, at den kanskje burde nærme seg 95

   Artikkel
  • Velgerundersøkelsene 2017 – større datagrunnlag og raskere rapportering

   Publisert:

   . Ulempen er at det gjerne blir et større frafall. Siden vi vet en god del om velgeratferd og kjenner partifordeling og valgdeltakelse i hele befolkningen med som har stemt i befolkningen, og andelen som lar seg intervju og oppgir om de har stemt i valget

   Artikkel
  • Færre innvandrere stemmer

   Publisert:

   Færre innvandrere stemmer Publisert: 4. september 2017 Det er færre innvandrere som stemmer ved valg enn den øvrige befolkningen. I årets stortingsvalg utgjør stemmeberettigede personer med innvandrerbakgrunn 7 prosent av befolkningen, en andel som kommer til å øke i årene som kommer

   Artikkel
  • Lavere deltakelse blant innvandrerne

   Publisert:

   . Valgdeltakelsen er lavere enn i den øvrige befolkningen, men andelen øker med høyere utdanning. De fleste innvandrere stemmer. Valgdeltakelsen er lavere enn i den øvrige befolkningen, men andelen øker med høyere utdanning. De fleste innvandrere stemmer

   Artikkel
  • Lavere deltakelse blant innvandrerne

   Publisert:

   øvrige befolkningen 80 63 66 64 Norske statsborgere, innvandrere 54 41 43 40 Vest-Europa etc. 74 66 65 61 Østeuropeiske

   Artikkel
  • Lavere deltakelse blant innvandrerne

   Publisert:

   øvrige befolkningen 51 57 64 63 76 79 68 71 79 79 85 86 82 85 93 93 94 95 Innvandrere Vest-Europa etc 30 37 89 49 66 82 59 73

   Artikkel
  • By mot land – kampen om mandatene

   Publisert:

   . Dette i en periode der rundt 90 prosent av befolkningen bodde på landsbygda. Med den såkalte Bondeparagrafen i 1859 fikk landdistriktene to tredeler av representantene

   Artikkel
  • De med høy inntekt stemmer oftere

   Publisert:

   . – Men til tross for at personer bosatt i spredtbygde strøk i snitt er eldre enn befolkningen i byene, er valgdeltakelsen noe lavere i distriktene enn i

   Artikkel
  • 4 av 10 stortingskandidater er kvinner

   Publisert:

   år eller eldre 11 10 11 12 Få kvinner over 67 år Kvinner over 67 år utgjør om lag 10 prosent av befolkningen, men blant kandidatene utgjør de bare om lag 4 prosent. 8 prosent av kandidatene er menn over 67 år, omtrent den samme andelen som i befolkningen

   Artikkel