Personer bosatt i privathusholdninger etter husholdningstype. Innvandrere etter landbakgrunn og den øvrige befolkningen. 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Personer bosatt i privathusholdninger etter husholdningstype. Innvandrere etter landbakgrunn og den øvrige befolkningen. 2016. Prosent
Landbakgrunn Antall i 1000 Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med barn 0-17 år Mor/far med barn 0-17 år Enfamiliehusholdninger med voksne barn 18 år og eldre Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år
Den øvrige befolkningen 4 318 700 17 23 37 5 10 3 3
                 
Innvandrere 684 100 20 16 38 5 6 11 4
                 
Europa unntatt Tyrkia i alt 373 400 20 19 36 3 5 13 2
Polen 92 400 17 14 36 3 3 26 1
Sverige 36 700 27 25 32 3 5 7 1
Litauen 36 000 17 15 41 4 3 19 1
Tyskland 24 500 23 25 36 3 6 5 1
Danmark 19 500 27 30 27 3 7 4 1
Russland 16 900 19 18 38 9 7 5 3
Storbritannia 14 200 24 29 33 2 7 4 2
Bosnia-Hercegovina 13 400 18 24 31 2 13 6 6
Romania 12 900 19 19 41 3 3 15 2
Kosovo 9 800 11 10 49 4 12 6 9
Island 8 100 16 16 49 5 6 5 2
Nederland 7 600 17 25 43 3 8 3 1
Finland 6 300 29 29 25 4 7 5 1
                 
Afrika i alt 84 400 23 7 38 13 4 11 4
Somalia 27 700 20 4 39 16 3 13 5
Eritrea 17 000 26 6 30 14 3 20 2
Etiopia 7 300 27 8 39 13 4 6 3
                 
Asia med Tyrkia i alt 193 400 16 14 43 5 8 8 6
Irak 21 800 17 7 48 7 8 7 6
Filippinene 19 400 20 19 38 5 7 8 4
Pakistan 19 400 9 10 42 4 10 9 16
Thailand 17 400 10 24 40 6 10 5 5
Iran 16 300 23 16 33 8 11 6 3
Afghanistan 13 700 19 6 43 8 5 14 6
Vietnam 13 500 14 15 37 5 12 8 9
Tyrkia 11 000 13 13 45 4 10 7 8
India 10 800 14 18 46 2 7 9 4
Syria 9 600 18 5 52 6 3 15 3
Sri Lanka 9 000 12 12 52 3 10 6 5
Kina 8 300 21 21 35 4 8 7 4
                 
Sør- og Mellom-Amerika i alt 20 800 20 20 36 7 8 5 4
Chile 6 100 21 20 26 5 15 7 6
                 
Nord-Amerika i alt 10 000 21 27 35 3 7 5 2
USA 8 200 21 28 34 3 7 5 2
                 
Oseania i alt 2 100 22 22 44 2 3 4 2

Kontakt