Geometrisk bilde med hvit halvsirkel øverst og svart spiss nederst, illustrasjon

Hva skal dere gjøre?

  1. Klassen ser på figur 2 og leser tekst 3 sammen. Les ordene i kursiv skrift nøye. Hva tror du de betyr?
  2. Les teksten alene eller i små grupper, og skriv ned ord du synes er vanskelige å forstå.
  3. Klassen skriver ordene inn i ordbanken sammen. Snakk om hva de betyr. Du finner lenke til fila med ordbanken etter spørsmål 4.
  4. Oversett ordene til ditt morsmål. Bruk ordbanken og hjelpemidler for å oversette. Hjelpemidler du kan bruke for å finne ut hva et ord betyr, er for eksempel Bokmålsordboka (ordbokene.no) eller Store norske leksikon (snl.no).

Eldrebølge på vei

Mens det i 1950 bare var 8 prosent som var 67 år eller eldre, var det 16 prosent som var så gamle i 2023. I årene framover vil det bli en enda større del av alle som bor i Norge som er så gamle. Grunnen til det er at vi venter at levealderen vil øke og at færre vil bli født.

Andelen barn og unge vil fortsatt synke. I 2050 tror vi at 16 prosent vil være 15 år eller yngre i Norge.

Allerede i 2026 vil det for første gang være flere eldre enn barn her i landet.

I 2060 vil hver femte innbygger være over 70 år.

Kilde: Dette er Norge 2021Befolkning og Nasjonale befolkningsframskrivinger, Statistisk sentralbyrå