Personer bosatt i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Innvandrere etter landbakgrunn og den øvrige befolkningen. 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Personer bosatt i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Innvandrere etter landbakgrunn og den øvrige befolkningen. 2016. Prosent
Landbakgrunn 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer eller flere Personer per husholdning Endring fra 2001-2016
Den øvrige befolkningen 17 29 17 22 14 2,19 -0,06
               
Innvandrere 20 25 20 20 16 2,50 -0,08
               
Europa unntatt Tyrkia i alt 20 28 21 20 11 2,35 -0,11
Polen 17 26 25 21 11 2,33 -0,19
Sverige 27 32 16 18 7 2,35 0,02
Litauen 17 26 28 22 8 2,30 -0,17
Tyskland 23 30 17 19 11 2,29 -0,05
Danmark 27 35 14 16 9 2,27 -0,08
Russland 19 27 20 17 17 2,47 0,10
Storbritannia 24 33 16 19 9 2,42 -0,11
Bosnia-Hercegovina 18 29 21 21 10 2,45 -0,20
Romania 19 28 27 19 8 2,30 -0,24
Kosovo 11 13 17 27 32 3,22 0,00
Island 16 23 17 23 21 2,59 -0,13
Nederland 17 28 15 25 15 2,55 -0,23
Finland 29 35 14 14 8 2,20 -0,09
               
Afrika i alt 23 18 15 16 28 2,56 0,16
Somalia 20 15 12 12 40 2,86 0,61
Eritrea 26 21 17 16 20 2,23 0,07
Etiopia 27 18 17 20 19 2,28 0,19
               
Asia med Tyrkia i alt 16 20 20 22 22 2,75 -0,12
Irak 17 14 15 22 31 2,88 0,71
Filippinene 20 27 23 19 11 2,51 -0,53
Pakistan 9 14 14 20 43 3,64 -0,14
Thailand 10 31 27 20 11 2,69 -0,04
Iran 23 25 22 20 10 2,28 -0,21
Afghanistan 19 15 15 17 33 2,70 -0,18
Vietnam 14 21 22 25 18 2,83 -0,11
Tyrkia 13 19 19 27 23 3,03 -0,06
India 14 23 28 26 9 2,62 -0,38
Syria 18 14 12 17 39 2,64 -0,34
Sri Lanka 12 16 20 32 20 3,06 0,10
Kina 21 28 28 17 6 2,29 -0,11
               
Sør- og Mellom-Amerika i alt 20 28 22 20 10 2,54 -0,07
Chile 21 29 21 18 10 2,50 -0,16
               
Nord-Amerika i alt 21 32 17 19 11 2,50 0,03
USA 21 32 17 19 11 2,50 0,04
               
Oseania i alt 22 25 17 25 11 2,66 0,04

Kontakt