Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Valg (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 41 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hvem mener hva i EU-saken?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 Hvem mener hva i EU-saken? Publisert: 3. oktober 1994 En stor del av befolkningen er i tvil om hva de vil stemme i Åpne og les artikkelen i PDF (2.1 MB) En stor del av befolkningen er i tvil om hva de vil stemme i

   Artikkel
  • Norsk valgdeltakelse på 49. plass

   Publisert:

   50,5 prosent, i Sverige var den så lav som 38,8 prosent. Forestillingen om en lite deltakende norsk befolkning er imidlertid ikke entydig. Gjennom kjennskap til disse variablene kan en forutsi deltakelse i befolkningen. Fra norske valgundersøkelser vet vi bl.a

   Artikkel
  • Aldri har så mange skiftet parti

   Publisert:

   prosent av de som har brukt stemmeretten sin. Dette aktualiserer spørsmålet om valgdeltakelsen i ulike grupper av befolkningen. Ikke nedgang i

   Artikkel
  • Om valgundersøkelsene

   Publisert:

   nytt i 2001 blir kontaktet i 2005. For at et slikt panel skal representerer et speilbilde av den norske befolkningen, må og i fremtiden og vurdering av valgsystemet. Dette gjør at vi kan sammenlikne den norske befolkningens valgatferd og holdninger til politiske myndigheter med befolkninger i andre land

   Artikkel
  • 1905 - året da norske kvinner tok allmenn stemmerett på forskudd

   Publisert:

   regne ut hvor stor andel underskriftene utgjorde av den delen av den kvinnelige befolkningen som ville. Antall og prosenter av stemmeberettigede/"hypotetisk" stemmeberettigede kvinner og menn Kvinner Menn Befolkningen pr

   Artikkel
  • Er ikke-vestlige innvandrere underrepresentert?

   Publisert:

   . Dette utgjorde en andel i underkant av 1 prosent av representantene, på samme tid utgjorde denne gruppen over 5 prosent av befolkningen. Kan vi på. Dette utgjorde en andel i underkant av 1 prosent av representantene, på samme tid utgjorde denne gruppen over 5 prosent av befolkningen. Kan vi på

   Artikkel
  • «Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere de norske Borgere...»

   Publisert:

   høstens stortingsvalg 12. september. Til sammen utgjør disse personene 74 prosent av den norske befolkningen. Men, det har ikke alltid vært slik at tre firedeler av befolkningen har hatt mulighet til å delta i valget på

   Artikkel
  • Færre ikkje-vestlege innvandrarar nytta røysteretten

   Publisert:

   lågare i høve til befolkninga generelt. 52 prosent av dei norske statsborgarane med innvandrarbakgrunn nytta røysteretten ved stortingsvalet. Dette er 23 prosentpoeng lågare i høve til heile befolkninga

   Artikkel
  • Enda flere skifter parti

   Publisert:

   . Som vanlig ved denne type undersøkelser, er valgdeltakelsen i utvalget høyere enn i befolkningen ellers (86 mot 77,4 prosent

   Artikkel
  • Så er det likevel noe(n) som stemmer

   Publisert:

   ) som stemmer Publisert: 10. oktober 2006 Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt: Vebjørn Aalandslid Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt

   Artikkel
  • Deltar vi mindre enn før- eller bare på en annen måte?

   Publisert:

   . Målt som andel av befolkningen, deltok 89 prosent av de stemmeberettigde. Dette var en framgang på levekårsundersøkelsen i SSB en nedadgående trend både for medlemskap og aktivitet de siste 25 årene. Andelen av befolkningen som er medlemmer og aktive i politiske partier, er om lag halvert sammenlignet med

   Artikkel
  • Stemmer til venstre, men er ikke venstreorientert

   Publisert:

   følge av økt innvandring og dels som følge av en mer ungdommelig aldersfordeling i denne gruppen enn i befolkningen for øvrig 34 prosent, som er hele 28 prosentpoeng lavere enn i den totale befolkningen. Østeuropeiske innvandrere minst aktive En

   Artikkel
  • Flere innvandrere i kommunestyrene

   Publisert:

   . Innvandrerne generelt stemmer på partier på venstresiden i mye større grad enn resten av befolkningen

   Artikkel
  • De fleste over 80 år stemmer

   Publisert:

   utgjør en stadig økende andel av befolkningen, og interessen for deres politiske engasjement økende andel av befolkningen, og interessen for deres politiske engasjement øker i takt med dette. For

   Artikkel
  • Historisk lav valgdeltakelse fire siste valg

   Publisert:

   Valgaktuelt 2009 Historisk lav valgdeltakelse fire siste valg Publisert: 10. august 2009 Hvordan var valgdeltakelsen i befolkningen ved forrige? Er valgdeltakelsen i Norge vesentlig forskjellig fra andre europeiske land? Forfatter: Tor Henriksen Hvordan var valgdeltakelsen i befolkningen ved

   Artikkel