Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Valg (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 40 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Stemmeberettigede ere de norske Borgere

   Publisert:

   . Det har naturligvis ikke alltid vært slik at tre fjerdedeler av befolkningen har hatt rett til å. Utvidelsen av stemmeretten har vært en viktig del i å integrere stadig større deler av befolkningen i det fellesskapet som samfunnet utgjør

   Artikkel
  • Færre ikkje-vestlege innvandrarar nytta røysteretten

   Publisert:

   lågare i høve til befolkninga generelt. 52 prosent av dei norske statsborgarane med innvandrarbakgrunn nytta røysteretten ved stortingsvalet. Dette er 23 prosentpoeng lågare i høve til heile befolkninga

   Artikkel
  • 1905 - året da norske kvinner tok allmenn stemmerett på forskudd

   Publisert:

   regne ut hvor stor andel underskriftene utgjorde av den delen av den kvinnelige befolkningen som ville. Antall og prosenter av stemmeberettigede/"hypotetisk" stemmeberettigede kvinner og menn Kvinner Menn Befolkningen pr

   Artikkel
  • 111 000 flere med stemmerett enn ved forrige stortingsvalg

   Publisert:

   gjør at befolkningen blir eldre. Aldringen i befolkningen gir også utslag i aldersfordelingen for de stemmeberettigede ved stortingsvalget. De foreløpige tallene for stemmeberettigede ved høstens valg viser at økningen i andelen med stemmerett hovedsakelig skjer blant de eldste i befolkningen

   Artikkel
  • 4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinner

   Publisert:

   høyere utdanning 47 prosent av listekandidatene har universitets- eller høgskoleutdanning. Til sammenlikning har 37 prosent av befolkningen tilsvarende utdanning. 14 prosent av kandidatene har kun grunnskole, mot 26 prosent i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

   Publisert:

   . Overvekt av middelaldrende menn i kommunestyrene – Politikerne representere befolkningen. Da er det interessant å se om de som blir valgt inn til kommune- og fylkestingene demografisk sett gjenspeiler befolkningen for øvrig, påpeker Kleven

   Artikkel
  • Hver tredje med lite utdanning sitter hjemme i valg etter valg

   Publisert:

   befolkningen generelt går opp, kunne vi litt naivt forvente at valgdeltakelsen burde vært høyere i våre dager enn tidligere, at den kanskje burde nærme seg 95

   Artikkel
  • Færre innvandrere stemmer

   Publisert:

   Færre innvandrere stemmer Publisert: 4. september 2017 Det er færre innvandrere som stemmer ved valg enn den øvrige befolkningen. I årets stortingsvalg utgjør stemmeberettigede personer med innvandrerbakgrunn 7 prosent av befolkningen, en andel som kommer til å øke i årene som kommer

   Artikkel
  • Lavere deltakelse blant innvandrerne

   Publisert:

   øvrige befolkningen 80 63 66 64 Norske statsborgere, innvandrere 54 41 43 40 Vest-Europa etc. 74 66 65 61 Østeuropeiske

   Artikkel
  • Lavere deltakelse blant innvandrerne

   Publisert:

   . Valgdeltakelsen er lavere enn i den øvrige befolkningen, men andelen øker med høyere utdanning. De fleste innvandrere stemmer. Valgdeltakelsen er lavere enn i den øvrige befolkningen, men andelen øker med høyere utdanning. De fleste innvandrere stemmer

   Artikkel
  • «Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere de norske Borgere...»

   Publisert:

   høstens stortingsvalg 12. september. Til sammen utgjør disse personene 74 prosent av den norske befolkningen. Men, det har ikke alltid vært slik at tre firedeler av befolkningen har hatt mulighet til å delta i valget på

   Artikkel
  • Velgerundersøkelsene 2017 – større datagrunnlag og raskere rapportering

   Publisert:

   . Ulempen er at det gjerne blir et større frafall. Siden vi vet en god del om velgeratferd og kjenner partifordeling og valgdeltakelse i hele befolkningen med som har stemt i befolkningen, og andelen som lar seg intervju og oppgir om de har stemt i valget

   Artikkel
  • Laber valg-entusiasme etter 1814

   Publisert:

   måtte oppfylles for at man kunne få stemme. Om lag 59 000 menn oppfylte disse kravene, hvilket utgjorde 11 prosent av befolkningen over 18 år trutt utover 1800-tallet, men i og med at folketallet i Norge steg enda mer i samme periode, ble andelen av befolkningen med stemmerett faktisk mindre

   Artikkel
  • De med høy inntekt stemmer oftere

   Publisert:

   . – Men til tross for at personer bosatt i spredtbygde strøk i snitt er eldre enn befolkningen i byene, er valgdeltakelsen noe lavere i distriktene enn i

   Artikkel
  • Ap står støtt blant innvandrere fra sør

   Publisert:

   støtten til Ap derimot på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn. I denne gruppen er støtten til regjerings­partiene så stor som i befolkningen for øvrig. Miljøpartiet De Grønne (MDG) står sterkere blant innvandrere fra Vest-Europa enn i befolkningen for øvrig. Forfatter: Øyvin Kleven / Vebjørn Aalandslid

   Artikkel