Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 164 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   øvrige ungdommer uavhengig av botid i Norge. Men når en sammenlikner ungdommer innen samme sosiale lag av befolkningen, utviskes rekrutteringsforskjellene øvrige ungdommer uavhengig av botid i Norge. Men når en sammenlikner ungdommer innen samme sosiale lag av befolkningen, utviskes rekrutteringsforskjellene mellom ungdommer med og uten innvandrerbakgrunn. Forfatter: Marianne

   Artikkel
  • Educational behaviour in the dynamic micro-simulation model MOSART

   Publisert:

   . MOSART-modellen benyttes til fremskrivninger av arbeidstilbud og befolkning etter utdanningsbakgrunn, og disse fremskrivingene er også anta konstante utdanningstilbøyeligheter kan MOSART-modellen brukes til å simulere arbeidstilbud og befolkning etter utdanningsnivå

   Publikasjon
  • Sosial reproduksjon av utdanning?

   Publisert:

   . Samtidig ser vi at det generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger. Forfatter: Rachel Ekren Åpne og les artikkelen i PDF går med oss i utdanningssystemet. Samtidig ser vi at det generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger. Forfatter: Rachel Ekren På 30

   Artikkel
  • Gjennomføringen av yrkesfag i bunnsjiktet i OECD

   Publisert:

   høyere utdanning dobbelt så mye eller mer av det en med kun fullført videregående opplæring gjør. Sammenligningen av andel av befolkning med

   Artikkel
  • Veien til en vellykket integrering?

   Publisert:

   kunne fylle det store behovet for en større arbeidsstyrke etter hvert som den norske befolkningen blir eldre og landet trenger mer arbeidskraft (St.meld. nr. 30 (2015–2016), 2016, s. 189; NOU 2017:2, 2017, s. 146 utdanningsnivå. Mønsteret er derimot ikke like tydelig som hos hele befolkningen. Blant dem som avsluttet i 2012, ser vi en noe lavere andel sysselsatte med høyere

   Artikkel
  • Norske studenter blant de eldste i Europa

   Publisert:

   befolkningens utdanningsnivå, som ble brukt i forbindelse med rapportering av foreldres utdanningsnivå i den forrige runden av Eurostudent, Eurostudent V

   Artikkel
  • To av tre fullfører på normert tid

   Publisert:

   . Det er derimot store forskjeller mellom enkeltland. Utdanningsnivået i OECD-landene varierer, men minst 60 prosent av befolkningen i alderen 25-64 år har fullført. I 2009 hadde 37 prosent av befolkningen i Norge i alderen 25-64 år høyere utdanning. I Canada hadde halvparten i denne aldersgruppen

   Artikkel
  • 17,7 års skolegang i Norge - 16,4 i OECD

   Publisert:

   ... I 1998 hadde 25,8 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppen 25-64 år utdanning på universitets- og høgskolenivå. Gjennomsnittet i OECD-landene var 23 prosent. I overkant av 56 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppen 25-64 år har fullført utdanning på videregående skolenivå. For OECD er gjennomsnittet 59,9 prosent

   Artikkel
  • Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

   Størst studentøkning på høyere grad

   Publisert:

   . Det tilsvarende tallet for høyere grad var 59 prosent. Drøye 30 prosent av befolkningen som er 16

   Statistikk
  • Kvinner har høyest utdanning, men lavest lønn

   Publisert:

   . Det er imidlertid store kjønnsforskjeller med hensyn til utdanning og inntekt i den norske befolkningen. Høyt utdanningsnivå, men ingen «mastersyke. Forskjellige tall på utdanningsnivå Statistisk sentralbyrås (SSB) publisering av befolkningens utdanningsnivå

   Artikkel
  • Utdanningsnivå, 2000

   Publisert:

   utdanningsnivået varierer mellom kommunene i Norge. Oversikten viser andelen av befolkningen som er 16. Oversikten viser andelen av befolkningen som er 16 år og over som har fullført en utdanning på universitets- eller

   Artikkel
  • Flere tar høyere utdanning

   Publisert:

   Utdanning, regionale forskjeller Flere tar høyere utdanning Publisert: 8. desember 2009 I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som: Hossein Moafi I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for

   Artikkel
  • Ferdigheter i voksenbefolkningen

   Resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC)

   Publisert:

   første resultatene viser at den voksne befolkningen i snitt har leseferdigheter som ligger på nivå 3, som å ha lavere ferdighetsnivå i både lesing og tallforståelse enn befolkningen som helhet

   Publikasjon
  • Flere planlegger lang utdanning

   Publisert:

   . Resultatene blir sammenliknet med 2005-undersøkelsen og med befolkningen generelt ved hjelp av SSBs ordinære levekårsundersøkelser. Dette er den.1 prosent av studentene opplever store begrensinger i daglige aktiviteter. Studentene har omtrent like god psykisk helse som unge i befolkningen

   Artikkel
  • Flere voksne deltar på utdanning og opplæring

   Publisert:

   . Blant den norske befolkning i alderen 25-64 år har deltakelse i betalt arbeidstid europatoppen i voksnes læring Norge, sammen med andre nordiske land, skårer høyt når det gjelder den voksne befolkningens deltakelse i utdanning eller opplæring

   Artikkel