Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 161 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sju av ti fullfører videregående opplæring

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/5-6 Utdanning Sju av ti fullfører videregående opplæring Publisert: 5. desember 2011 Om lag 28 prosent av befolkningen 16 kjønn har betydning for om man gjennomfører eller ikke. Forfatter: Manju Chaudhary Om lag 28 prosent av befolkningen 16

   Artikkel
  • Flere planlegger lang utdanning

   Publisert:

   . Resultatene blir sammenliknet med 2005-undersøkelsen og med befolkningen generelt ved hjelp av SSBs ordinære levekårsundersøkelser. Dette er den.1 prosent av studentene opplever store begrensinger i daglige aktiviteter. Studentene har omtrent like god psykisk helse som unge i befolkningen

   Artikkel
  • Levekår blant studenter 2010

   Publisert:

   . Sammenlignet med 2005 er det ingen forskjeller i hvordan studentene bor. Langt flere av studentene bor trangt enn befolkningen generelt. Studenter er mer aktive deltakere i mange fritidsaktiviteter enn befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Hvordan lærer voksne?

   Publisert:

   videreutvikle kompetanse som er viktig i det 21. århundre. Hvordan samsvarer befolkningens ferdigheter med dagens og fremtidens behov for kompetanse

   Artikkel
  • Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene

   Publisert:

   studenter benytter utdanning som middel til å komme inn i arbeidslivet etter å ha vært utenfor. I befolkningen i alderen 20-54 år var det i 2003 76 prosent som næringsdrivende i 2003, hadde andelen yrkesaktive i denne gruppen steget til 90 prosent i 2007. Til sammenligning var det 83 prosent yrkesaktive i befolkningen i

   Artikkel
  • To av tre fullfører på normert tid

   Publisert:

   . Det er derimot store forskjeller mellom enkeltland. Utdanningsnivået i OECD-landene varierer, men minst 60 prosent av befolkningen i alderen 25-64 år har fullført. I 2009 hadde 37 prosent av befolkningen i Norge i alderen 25-64 år høyere utdanning. I Canada hadde halvparten i denne aldersgruppen

   Artikkel
  • Mindre utdannings- og inntektsforskjeller

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/3 Forskjeller mellom samboere og gifte ved første barns fødsel Mindre utdannings- og inntektsforskjeller Publisert: 20. juni 2011 Foreldre som ikke lever i samliv ved første bar

   Artikkel
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

   Publisert:

   år en medianinntekt etter skatt på 153 000 kroner, inklusive studielån. Sammenlignet med befolkningen generelt har studentenes inntekter hatt en beskjeden utvikling de siste årene. Fra 2002 til 2008 trekkoppgaveregisteret, NAV og Husbanken. Selv om statistikken omfatter de fleste kontante inntektene som befolkningen mottar i løpet av året, vil det for studentenes del

   Artikkel
  • Jenter og realfag i videregående opplæring

   Publisert:

   norskfødte elever med innvandrerforeldre velger i større grad dette faget enn elever fra den øvrige befolkningen. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har lavere realfagskarakterer enn den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • En av tre har høyere utdanning

   Publisert:

   . Tuhus I takt med at samfunnet utvikler seg, endres også befolkningens deltagelse i utdanning, fra barnehage til universitet. Rett og plikt til grunnskole og rett til videregående opplæring bidrar til at hele befolkningen har samme mulighet til å gjennomføre grunnopplæring

   Artikkel
  • Flere i tyveårene tar utdanning

   Publisert:

   enn 80 prosent av befolkningen 25-64 år har fullført utdanning på minst videregående nivå. I Norge hadde 84 prosent av alle 25-34. Tabeller Tabell 1 Befolkningen i alderen 25-64 år, etter utdanningsnivå. Prosent. 2008 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Flere studenter, færre unge bruder

   Publisert:

   større grad enn gjennomsnittet i befolkningen i samme aldersgruppe, og det gjelder både kvinner og menn øker, ligger de fortsatt under gjennomsnittet i befolkningen. Blant menn i denne gruppa studerte 19 prosent i 2008, mot bare 4 prosent i 2000, mens kvinnenes

   Artikkel
  • Norske studenter velger fortsatt tradisjonelt

   Publisert:

   Utdanning og kjønnslikestilling Norske studenter velger fortsatt tradisjonelt Publisert: 2. mars 2010 Det har lenge vært slik at jenter går ut av grunnskolen med bedre karakterer i naturfag og matemat

   Artikkel
  • Fra den første kvinnelige student

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2010/1 - Temanummer om likestilling Utdanning og kjønnslikestilling Fra den første kvinnelige student Publisert: 1. mars 2010 Kvinner har inntatt de fleste fagområder i utdanningssyst

   Artikkel
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Faktahefter Kvinner og menn i Norge Dette er Kari og Ola 2010 Publisert: 1. februar 2010 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette er Kari og Ola prese

   Publikasjon